E-hälsofrågorna drivs effektivare genom nationell samordning

Starkare nationell samordning av e-hälsofrågorna för att skapa effektivitet i arbetet. Det är vad regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill åstadkomma genom en ny överenskommelse om en handlingsplan på e-hälsoområdet. Ett Nationellt […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Löfven & Juncker ska leda EU-toppmöte i Göteborg

Statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ska tillsammans i november leda ett europeiskt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt, ett möte som hålls i Göteborg.

Under det informella toppmötet kommer stats- och regeringschefer, […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||
  • Att föräldrarna var högre utbildande än snittet i ursprungslandet bidrar  till att förklara barnens ambitioner har Per Engzell kommit fram till i sin forskning. Foto: Leila Zoubir Att föräldrarna var högre utbildande än snittet i ursprungslandet bidrar till att förklara barnens ambitioner har Per Engzell kommit fram till i sin forskning. Foto: Leila Zoubir

Höga studieambitioner

Barn med två utlandsfödda föräldrar väljer oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet, trots att de är generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Förklaringen kan finnas hos föräldrarna och deras utbildning, […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Migration, Nyheter, Utbildning och Skola||

Tryggt att köpa sexleksaker

Den som köper sexleksaker kan känna sig mer trygg än den som köper leksaker till barn. Sexleksakerna som Kemikalieinspektionen undersökt innehöll 2 procent förbjudna kemikalier. Medan man hittade förbjudna ämnen i 15 procent av […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Stark svensk ekonomi ger färre i skuld hos Kronofogden

Kronofogdens nya statistik visar att antalet personer med skuld hos myndigheten minskade under förra året med nästan 5 000 personer. Antalet skuldsatta unga vuxna minskade med över 5 procent. Det totala skuldbeloppet uppgick till […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Virus i döda fiskar

Under 2014 och 2015 sågs mängder av sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Med stor sannolikhet är virus- och bakterieinfektioner hos fiskarna bidragande faktorer.

– Vi har sommartid sett […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Färre körkortsindragningar sedan polisen minskat kontrollerna

Antalet indragna körkort minskade påtagligt under 2016, från 34.000 till 31.000. Vanligaste orsakerna är fortkörning och andra trafikförseelser, rapporterar Transportstyrelsen, som noterar att återkallelser på grund av rattfylleri minskade med ungefär en femtedel jämfört […]

Av |23 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Handlingsplan för jämställda pensioner

Pensionsgruppen har enats om en plan för att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Bland annat ska grundskyddet i pensionssystemet ses över och där överföring av premiepension mellan makar ska bli enklare.

– Vi […]

Nu har Sverige över 10 miljoner

I dag den 20 januari har Sverige för första gången en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer.

De senaste åren har befolkningen i Sverige ökat kraftigt. Anledningen till att befolkningen ökar är att det […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Nyheter||
  • Övre raden: Dirk Biermann, CMO 50Hertz, Raineer Baake, statssekreterare Ministry of Economic Affairs and Energy 
Nedre raden: Mikael Odenberg, GD Svenska kraftnät, Boris Schucht, vd 50Hertz Övre raden: Dirk Biermann, CMO 50Hertz, Raineer Baake, statssekreterare Ministry of Economic Affairs and Energy Nedre raden: Mikael Odenberg, GD Svenska kraftnät, Boris Schucht, vd 50Hertz

Nytt elavtal med Tyskland

Myndigheten Svenska kraftnät och den tyska systemoperatören 50Hertz har undertecknat ett samarbetsavtal för den planerade svensk-tyska elförbindelsen Hansa PowerBridge.

Förbindelsen ska sträcka sig 300 km från Güstrow i nordöstra Tyskland till Hurva i Skåne och […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Avgifter stoppar gäststudenter

Snårig byråkrati försvårar för utländska gäststudenter att börja sina studier i Sverige. Bara 30 procent kommer igång.

Tungrodd byråkrati med anmälningsavgifter, tvång att betala en stor del av studieavgiften för att kunna ansöka om uppehållstillstånd och […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Regeringen underlättar för syriska familjer att återförenas

Syriska familjer ska kunna ansöka om familjeåterförening vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen ska se över om det också går att införas på ytterligare ambassader.

Ambassaden i Khartoum har valts ut då syrier […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Migration, Nyheter||

Äldre väljare föredrar att e-rösta

40 procent av befolkningen vill ha digital röstning i riksdagsvalet, enligt en undersökning från Visma, genomförd av Sifo. Mest positiva är äldre väljare.

– Digitaliseringen påverkar många delar av våra liv, även vår syn på […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Demokrati, Nyheter||

Stort intresse för historiska platser

Sju av tio anser att kunskap om historiska platser ger en ökad förståelse för dagens samhälle och det finns ett brett stöd för att bevara miljöerna för kommande generationer.

Riksantikvarieämbetet har gjort en medborgarundersökning över […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Kultur och Idrott, Nyheter||

Europaparlamentet röstade för S-krav om socialt protokoll

Den europeiska vänstern vann en överraskande seger när Europaparlamentet, med bara två rösters övervikt, beslutade att kräva att ett socialt protokoll skrivs in i EU-fördraget.

– Det blev en glädjeexplosion när vi vann med […]

Av |20 januari, 2017|Categories: Nyheter||

Lätt att förlora på pensionen

Pensionsmyndigheten varnar i en ny rapport från tidigt uttag av pension i spekulationssyfte.

Blivande pensionärer kontaktas ofta av företag och försäkringsbolag som ger rådet att börja ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder […]

Av |19 januari, 2017|Categories: Nyheter, Socialförsäkringar||

Ja till Röda korset

Röda korsets Högskola ska få utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att Röda korsets Högskola har de förutsättningar som krävs för att utfärda […]

Av |19 januari, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Effektiva läkemedel mot cancer ska fås i hela landet

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram underlag för att öka kunskapen om cancerläkemedel.

Underlaget ska innehålla en sammanställning och analys av hur cancerläkemedel används i Sverige, hur fördelningen mellan […]

Av |19 januari, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Lantmäteriets handläggningstider granskas

Regeringen har beslutat att Lantmäteriets handläggningstider ska granskas för att få snabbare byggnadsprocesser. Lantmäteriets handläggningstider tar 47,1 veckor.

- De långa handläggningstiderna påverkar samhällsbyggnadsprocessen negativt, inte minst tiden det tar för byggandet av bostäder. I och […]

Moderaterna byter fot i regeringsfrågan – men inte C och L

Moderatledaren Anna Kinberg Batra har plötsligt bytt fot i regeringsfrågan. För några dagar sedan sa hon att det inte var aktuellt att fälla Löfven-regeringen förrän i valet 2018, men på torsdagen meddelade hon att […]

Av |19 januari, 2017|Categories: Nyheter||