Sex länder lär sig av svenska Arbetsförmedlingen

Myndigheten Arbetsförmedlingens sätt att jobba går nu på export. Biståndsorganet Sida har sålt in ett uppdrag till sex länder där Arbetsförmedlingen ska lära upp 270 beslutsfattare om hur arbeten förmedlas och hur man gör […]

Av |25 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Ännu en myndighet ska granska Sametingets pengahantering

Regeringens tålamod med Sametinget tryter. Både Statskontoret och Riksrevisionen  har vid flera tillfällen kritiserat denna myndighet för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Nu begär regeringen att Ekonomistyrningsverket, ESV, ska reda ut hur Sametinget handskas […]

Av |25 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Dom: Drönare som fotograferar måste ha länsstyrelsens tillstånd

Drönare som skickas upp i luften för att fotografera omfattas av kameraövervakningslagen. Det har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Domen får stora konsekvenser för den som tänkt flyga över områden där allmänheten kan vistas, […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Magdalena Andersson överlägger i London om Brexit-konsekvenser

Finansminister Magdalena Andersson är i dag, måndag, i London för att överlägga med sin brittiske kollega Philip Hammond – och för att hålla ett anförande om förestående Brexit på tankesmedjan Policy Networks konferens.

I Sverige finns […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Rekrytering av specialister viktigt för företagen

En ny rapport från den statliga myndigheten Tillväxtanalys tyder på att rekrytering av specialister är viktigt för produktivitetsutvecklingen hos svenska små och medelstora företag.

Särskilt betydelsefullt förefaller det vara med inflöde av personal från mer […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Grön fond ska hjälpa småföretag ta sig ur dödens dal

Nu ska Tillväxtverket tillsammans med Almi Invest lansera en grön investeringsfond som ska investera i innovativa klimatföretag.

Den gröna investeringsfonden vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen.

– […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Gravida ska bedöma fosterrörelser

Alla gravida kvinnor som känner att fosterrörelserna blivit färre eller svagare ska undersökas, enligt Socialstyrelsen.

Antalet dödfödda barn har legat på samma nivå i Sverige sedan flera decennier. År 2014 föddes fyra döda barn per […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Digitalisering ett måste för industrin

Tillväxtverket får 78 miljoner kronor, av regeringen, för digitalisering av företag, speciellt företag inom industrin.

Svenska småföretag ligger efter i den digitala omställningen. Flera andra länder har särskilda satsningar på att stimulera digitalisering inom industriföretag. […]

Av |24 oktober, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Åldersbedömning måste vara etiskt

I vissa fall är etiskt godtagbart att använda medicinska åldersbedömningar när den asylsökandes ålder är oklar, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder. Detta gäller även barn. […]

Av |21 oktober, 2016|Categories: Demokrati, Migration, Nyheter||

Ja till gemensam upphovsrätt

Riksdagens näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett ett regelverk för de organisationer som förvaltar upphovsrätt för till exempel musik och annat kreativt innehåll, så kallade kollektiva förvaltningsorganisationer.

Copyswede och STIM […]

Av |21 oktober, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Byggandet når rekordnivåer

Ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar gör att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017.

Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar, visar en ny konjunkturprognos […]

Bidragsfusk ska stoppas

Regeringen har beslutat att socialtjänsten på ett enklare sätt kan inhämta fler uppgifter från Arbetsförmedlingen för att fastställa om en person som söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten står till arbetsmarknadens förfogande. Det ska förebygga […]

Partibidragsnämnden delar ut statliga stödpengar till nio partier

Samtliga riksdagspartier  – och Feministiskt initiativ – får dela på drygt 172 miljoner kronor i statligt stöd från denna höst och ett år framåt. Det har partibidragsnämnden beslutat. Deras kvinnoorganisationer delar på 15 miljoner […]

Av |21 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Statens konstråd skapar gåva till 100-årsfirande Finland

När Finland nästa år firar 100 år som självständig stat kommer nationen, som var en del av Sverige fram till 1809, att få en gåva av svenska regeringen. Exakt hur gåvan ska se ut […]

Av |21 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Statlig handlingsplan ska öka livsmedelsföretagens export

Staten har nu, via tre samarbetande myndigheter, skapat en handlingsplan som ska göra det enklare för livsmedelsföretag att växa och exportera sina produkter. Planen är framtagen i en dialog med livsmedelsföretagare.

Det behöver bli enklare […]

Av |21 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Fem företag får fightas om att spetsa det nordiska varumärket

Fem företag och grupper av företag får nu chansen att slåss om uppdraget att spetsa det nordiska varumärket, detta sedan 29 andra konkurrenters ansökningar sållats bort av Nordiska ministerrådet. Totalt har närmare hundra kreativa […]

Av |20 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Riksdagen tycker att EU-kommissionen går för långt

EU ska inte genom lag tvinga sina medlemsländer att i detalj leverera statistik om personer och hushåll. Det strider mot EU:s subsidiaritetsprincip och därför vill ett enigt finansutskott att riksdagen ska protestera i ett […]

Av |20 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Landsting riskerar böter för transporter av avlidna

Norrbottens läns landsting anlitade transportörer för avlidna utan att först göra en regelrätt upphandling av transporttjänsten. Det anser Konkurrensverket, som därför vill att Förvaltningsrätten i Luleå ska döma landstinget till 80.000 kronor i böter.

Landstinget […]

Av |20 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Fast anställda allt fler på den svenska arbetsmarknaden

Antalet fast anställda på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka och arbetslösheten minskar ytterligare. Det konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, i sin arbetskraftsundersökning från september.

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick i september […]

Av |20 oktober, 2016|Categories: Nyheter||

Hårdare lagstiftning riktas mot försök till skatteflykt

Snaran dras åt allt hårdare kring dem som försöker sig på skatteflykt. Regeringen lämnar nu in två lagrådsremisser där det handlar om att tvinga fram information om multinationella koncerners affärstransaktioner och om finansiella konton […]

Av |20 oktober, 2016|Categories: Nyheter||