Räntetak införs på snabblån

Både ränte- och kostnadstak införs för så kallade snabblån. Det föreslår regeringen, som vill skapa förutsättningar för rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader.

– Snabblån riktas ofta till […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Gratis läkarbesök i Sörmland

Landstinget i Sörmland erbjuder gratis läkarbesök i primärvården, alltså på vårdcentraler och hos husläkare. Alla andra landsting fortsätter att ta betalt på samma nivå som i fjol – utom två: Västmanland sänker och Örebro […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Kolla katten för att slippa salmonella

46 fall av salmonella på katt har hittats. Småfåglarna kan vara smittspridarna.

- Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men vi ser vanligtvis flest […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Myndigheter flyttar ut i landet

Regeringen ska omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg.

– Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige, […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Socialt accepterat köra full på cykel

Att cykla med alkohol i kroppen tycks vara socialt accepterat, visar en rapport gjord av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. En promillegräns skulle förmodligen inte efterlevas.

– Att minska antalet skadade och dödade i trafiken […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Var tredje ung känner stress på jobbet

För mycket att göra, otydliga förväntningar och att ingen kan rycka in i ens ställe. Det är de vanligaste källorna till stress bland unga tjänstemän, enligt en rapport från Unionen.

Var tredje ung tjänsteman i […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Arbetsgivaren viktig för nyanlända

Arbetsgivarens stöd är viktigt för att nyanlända ska få kvalificerade jobb, visar en studie från Linköpings universitet av ett framgångsrikt projekt på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsuppdraget: att personer som är nya i Sverige snabbt […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Återbäring redan i april

Redan i början av april kan den som deklarerar få sina pengar. Men det gäller om deklarationen enbart ska godkännas utan några ändringar och att det sker digitalt.

Den som vill få skattepengarna redan i […]

Av |23 januari, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Lönekartläggning går trögt

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys. I oktober var det knappt sex av […]

Av |22 januari, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Risk för politisk urvattning

I den kommunala förvaltningen anställs allt fler tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Dessa tjänstemän anses behövas på grund av verksamheternas ökade komplexitet. Samtidigt innebär deras arbetssätt och […]

Av |22 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Sida flyttas till Botkyrka

Sidas huvudkontor ska flyttas från Stockholms innerstad till Botkyrka.

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt med statlig närvaro i olika områden, det handlar om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet och […]

Av |22 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Det visar ny statistik från Kronofogden.

 

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga […]

Av |22 januari, 2018|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Vaccination mot mässling kan tidigareläggas

Folkhälsomyndigheten utreder om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund bör tidigareläggas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

På grund av mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen kommer alla barn i regionen att erbjudas kombinerat vaccin mot […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Miljonstöd till unga med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen ska fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.

Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt 360 […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Begränsad alkoholreklam för unga i sociala medier

Marknadsföring av alkohol via internet har ökat kraftigt under senare år. Nu har regeringen tagit emot en utredning som föreslår förbud mot kommersiella annonser för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat i sociala medier.

Utredningen har lämnat […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Risk för körförbud när bilbesiktningen förenklas

Det ska bli enklare att få sin bil besiktigad. Men under övergången till nya, EU-anpassade, regler riskerar många att missa när besiktningen ska ske och drabbas av körförbund. Ett tips: Kolla på Transportstyrelsens webbplats […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Mobilförbud kan leda till färre trafikolyckor

Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen och ha den i handen. 56 procent av alla 18–30-åringar sms:ar när de kör bil.

– Med den nya lagstiftningen blir det tydligare för […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Kungl biblioteket ska ge fler chans till vetenskapsinformation

Sveriges nationalbibliotek, Kungl Biblioteket, KB, får ett tydligare uppdrag att se till så att fler människor och verksamheter ges möjlighet att få ta del av vetenskapligt förankrad information. Det framgår av en uppdaterad instruktion […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Nyheter||

Lättare för synskadade att få tillgång till böcker

 EU-parlamentet sa ja till Marrakechfördraget som gör det lättare för blinda och synskadade att få tillgång till böcker i format de kan läsa.

− Äntligen kan fördraget börja verka och underlätta för de 285 miljoner blinda […]

Av |19 januari, 2018|Categories: EU, Nyheter||

Rigorösare upphandlingar för myndigheter

Från den 1 april ska statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan de lägger säkerhetskänslig verksamhet på entreprenad.

Skyldigheten gäller om en leverantör kan få tillgång till hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. Det här […]

Av |19 januari, 2018|Categories: Försvar, Nyheter, Rättsväsen||