Två nya områden i Norrland föreslås få biosfärstatus av Unesco

Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län nomineras till FN-organet Unesco att upphöjas till nya biosfärområden. I Sverige finns sedan tidigare fem sådana områden utsedda av Unesco.

Det är regeringen som […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Bebyggd mark ökar – men utgör endast 2,9 procent av landets yta

Den bebyggda marken i Sverige ökade med tre procent under åren 2010-2015. Det betyder att 2,9 procent av landets areal är bebyggd, att jämföra med skogsmark som utgör 69 procent och jordbruksmark sju procent. […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Blocköverskridande uppgörelse ger snabbt stöd till drabbade bönder

I morgon, fredag, lämnar regeringen en extra ändringsbudget för 2018 till riksdagen med anledning av behovet av stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Det betyder att 460 miljoner kronor av […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Norden i gemensam kamp mot skogsbränder och extremväder

Det nordiska skogs- och lantbruket behöver klimatsäkras och beredskapen för skogsbränder och extremväder stärkas. Vid sitt extra möte under onsdagen beslöt de nordiska ministrarna att tillsätta en task-force som ska analysera de framtida utmaningarna […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Lägre matmoms inte bästa sättet att gynna barnfamiljer

Den lägre momsen på livsmedel är ett dåligt sätt att gynna låginkomsttagare och barnfamiljer. Andra åtgärder kan åstadkomma samma resultat – till halva kostnaden. Det anser Riksrevisionen som i en granskning kommit fram till […]

Av |20 september, 2018|Categories: Nyheter||

Gör om och gör bättre stöd för äldreboende

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet för att bygga särskilda boenden för äldre till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd […]

Av |18 september, 2018|Categories: Kommuner, Nyheter||

Sänkta jobbkrav för minskad utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet, visar forskning från Linköpings universitet. Forskningen har finansierats med stöd […]

Av |18 september, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta […]

Av |17 september, 2018|Categories: Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter||

SKL vill ha skärpta straff för den som hotar förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, […]

Av |17 september, 2018|Categories: Demokrati, Nyheter||

Handlarna hoppas på julen

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna […]

Av |17 september, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

25 ton skräp bortstädat

Årets avslutande Älvstädning skedde längs Klarälven och Gullspångsälven den 1-2 september och nu kan årets insats sammanfattas – längs dessa två älvar samt Dalälven och Klarälven plockade 1 900 deltagare sammanlagt bort 25 ton […]

Av |17 september, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

187 år kvar till full jämställdhet

I boken ”Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse”, sätter Nanna Gillberg ljuset på de informella mekanismer som gör att jämställdheten låter vänta på sig.

– Med nuvarande takt beräknas samhället bli […]

Av |14 september, 2018|Categories: Böcker, Nyheter||

Ersätt skogsägare för att låta skogen stå

Trots de avsättningar som både staten och privata skogsägare gör kommer riksdagens miljömål för skogen inte att kunna nås med befintliga styrmedel. För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning […]

Av |14 september, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Brist på kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, anser forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt.

De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar […]

Av |14 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotikaförsäljningen till djur för 2017 visar att försäljningen har minskat […]

Av |14 september, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Mittenregering mest sannolik

Sverige kommer sannolikt att få en mittenregering bestående av antingen Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna eller en där Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna ingår. Det är den troliga utgången av 2018 års riksdagsval.

Politiskt dödläge har […]

Av |12 september, 2018|Categories: Nyheter||

E-tjänst för hyreshustaxeringen

Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva […]

Av |12 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen […]

Av |12 september, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationen. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt.

Eftersom det är viktigt att konjunkturen […]

Av |7 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att […]

Av |7 september, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter, Socialförsäkringar||