Amsterdam knep EU-myndighet

Det blir ingen flytt av europeiska läkemedelsmyndigeten till Stockholm. I stället flyttas myndigheten från London till Amsterdam.

– I hård konkurrens med Sverige och 14 andra länder vann Amsterdam kampen om EMA. Jag är glad […]

Av |21 november, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter||

Nya isbrytare på gång

De fem statsisbrytarna ska bytas ut senast år 2030 och projektering av den första nya isbrytaren bör påbörjas inom kort, föreslår Sjöfartsverket.

Den svenska isbrytarflottan består av Ale, Atle, Ymer och Frej byggda under 1970-talet […]

Av |21 november, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Infrastruktur, Nyheter||

Ingen återbäring via utbetalningskort

Nu går det inte längre att få skatteåterbäring via utbetalningskort.Nu måste alla anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt.

Från och med den 22 november behöver alla ha anmält konto för att få en […]

Av |21 november, 2017|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Framtidens frekvensanvändning utreds

Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg ska utreda framtidens frekvensanvändning.

Radiofrekvenser (spektrum) är en begränsad resurs som ligger till grund för all trådlös kommunikation. En effektivare användning av radiofrekvenser behövs för att Sverige fullt ut ska […]

Av |21 november, 2017|Categories: Nyheter||

Riksrevisionen ska granska investeringssparkonton

Införandet av de nu mycket populära investeringssparkontona skulle, förutom ett förenklat sparande i aktier, leda till ökade statliga skatteintäkter. I dag ligger 500 miljarder kronor i dessa konton, men de kanske kostar mer än […]

Av |20 november, 2017|Categories: Nyheter||

Avancerad sjukvård koncentreras

Den allra mest avancerade sjukvården utförs i dag på för många platser i landet och får till följd att många patienter dör i onödan på grund av att personalen inte får tillräckligt med träning […]

Av |20 november, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

1,8 miljarder kronor i byggbonus

199 av landets 290 kommuner får regeringens byggbonus som Boverket nu har fördelat, en summa på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder getts startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 […]

Av |20 november, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Bostad och Familj, Nyheter||

Sverige leder stort

 En ny rapport analyserar ett 40-tal internationella rankings och index över olika länder. I nästan alla hamnar Sverige i topp-10 och i över hälften bland toppländerna i topp-5, trots att det ibland talas om […]

Av |20 november, 2017|Categories: Nyheter||

Höghastighetsjärnväg får inte tränga undan andra järnvägsbyggen

Byggandet av höghastighetsjärnvägen bör finansieras vid sidan av den nationella planen för transportsystemet. Annars kommer denna gigantiska investering att tränga undan andra viktiga väg- och järnvägssatsningar. Det framhåller Sveriges kommuner och landsting, SKL, i […]

Av |17 november, 2017|Categories: Nyheter||

Statens utgiftstak klaras med växande marginal

Statens finanser ser ut att vara i fortsatt god ordning de närmaste åren. Det anser Ekonomistyrningsverket, ESV, som pekar på att utgiftstaken klaras med till och med växande marginal hela prognosperioden till och med […]

Av |17 november, 2017|Categories: Nyheter||
  • Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak. Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten, HaV Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak. Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Sanering av miljöfarligt vrak

Fiskefartyget Thetis, ett av Sveriges miljöfarliga vrak som sjönk utanför Smögen 1985 ska nu saneras. Vraket beräknas innehålla 30 kubikmeter olja, tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa.

- Vi vet att […]

Av |17 november, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Högre böter för transportbranschen

Regeringen har beslutat om att höja böterna för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider. Takbeloppet för hur […]

Av |17 november, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Lätta lastbilar ska ingå i kapningsbrott

Regeringen föreslår att den som använder tekniska hjälpmedel för att ta kontroll över till exempel ett flygplan eller ett tåg ska kunna bli dömd för kapningsbrott. Det föreslås också att lätta lastbilar ska ingå […]

Av |17 november, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Högre krav på speciallärare

Regeringen inför nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen för att bättre stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter.

Drygt fem procent av Sveriges barn och unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis […]

Fler branscher ska föra personalliggare

Regeringen föreslår personalliggare i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet för att minska skattefusk.

Ett krav på att föra personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga […]

Av |17 november, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Ny lag om hemlig dataavläsning

En ny utredning har lämnats till regeringen om hemlig dataavläsning.

Utredningen konstaterar att det blir allt vanligare att brottsbekämpande myndigheter stöter på information och kommunikationsutrustning som är krypterad i samband med deras brottsförebyggande och utredande […]

Av |17 november, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Riksdagen säger ja till statsbudget som ger 44 miljarder i överskott

Statens utgifter under 2018 ska stanna strax under tusen miljarder kronor, medan inkomsterna beräknas räcka till att ge 44 miljarder kronor i budgetöverskott. Det förslaget från regeringen förväntas bli riksdagsbeslut sedan finansutskottet sagt ja. […]

Av |16 november, 2017|Categories: Nyheter||

Färgtryck tillåts på valsedlar

Såväl partisymbol som partinamn får tryckas i färg på valsedlarna från och med valet 2018.  Det blir upp till partierna att själva avgöra den grafiska utformningen på sina valsedlar.

Det är regeringen som gör […]

Av |16 november, 2017|Categories: Nyheter||

Antalet fast anställda ökar

Sysselsättningen är i fortsatt stigande på svenska arbetsmarknaden där antalet i arbetskraften ökar och arbetslösheten sjunker, om än svagt. Det visar SCB:s oktoberredovisning för Arbetskraftsundersökningarna, AKU, där det framgår att antalet fast anställda blir […]

Av |16 november, 2017|Categories: Nyheter||

Finlandssvenskar erkänns inte som nationell minoritet i Sverige

Sverige bör inte erkänna finlandssvenskar som nationell minoritet, enligt en utredning som överlämnats till regeringen.

Utredningen bedömer inte att finlandssvenskar bör erkännas som nationell minoritet i Sverige enligt ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

Utredningen anser […]

Av |16 november, 2017|Categories: Nyheter||