Sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten sjunker

Sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten sjunker. Det visar Statistiska centralbyråns, SCB, i arbetskraftsundersökning, AKU, för september.

Både antalet och andelen personer i arbetskraften fortsätter att öka. Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Arbetsförmedlingens insatser ger bra effekt

Tidigare har Riksrevisionen sett brister i Arbetsförmedlingens insats Arbetsmarknadsutbildning, men nu konstaterar man att insatsen ger ungefär lika bra effekt över hela landet.

Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning som ska öka människors möjligheter att få […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Blev det verkligen fler äldreboenden tack vare statligt investeringsstöd?

Hälften av landets kommuner har brist på särskilt boende för äldre. Hade läget varit ännu sämre om inte staten bidragit med investeringsstöd för produktion av särskilt boende för äldre? Effekterna är ännu så länge […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Ny antibiotika måste fram

Det behövs ny antibiotika som kan stå emot den resistens som växer. Folkhälsomyndigheten ska lämna förslag på hur man kan bistå utvecklingen av nya antibiotika.
Sverige har ett jämförelsevis gott resistensläge tack vare ett långvarigt […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Riksdagsarvodet 65.400 kronor

Löneförhöjning med 1.600 kronor i månaden. Det får landets 349 riksdagsledamöter från 1 november i år.

Beslutet, fattat av Riksdagens arvodesnämnd, innebär att riksdagsarvodet i fortsättningen ska vara 65.400 kronor i månaden.

Arvodesnämnden skriver i sitt […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Tilltron till EU ökar

Eurobarometern har undersökt vad EU-medborgarna tycker om EU och det visar sig att andelen EU-medborgare anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet är 64 procent, en ökning med fyra procentenheter från 2016. […]

Av |19 oktober, 2017|Categories: EU, Nyheter||

Ökat antal politikeravhopp i landsting och kommuner

Antal ledamöter som hoppat av från landstings- och kommunfullmäktige har ökat räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige, noterar SCB. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen […]

Av |18 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Sju nordiska universitet forskar om nordiska modellens framtid

Hur arbetslivet i Norden kan tänkas se ut om 15 år ska ett stort norsklett forskningsprojekt, sjösatt av de nordiska arbetsmarknadsministrarna, ta reda på.

Under ledning av fackföreningsanknutna norska Fafo kommer 25 forskare från sju […]

Av |18 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

1 av 5 känner sig diskriminerad på jobbet

En femtedel av Sveriges privatanställda tjänstemän har känt sig trakasserade eller diskriminerade på jobbet, enligt fackförbundet Unionen. Vanligast har diskrimineringen samband med ålder eller kön. Mest utsatta är de under 30 eller över 50 […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Volvo lanserar nytt bilmärke

Ett nytt svenskt bilmärke? Ja, åtminstone ett nytt svensk-kinesiskt sådant blir det när nu Volvo och Geely tillsammans börjar tillverka den nya tvådörrars sportbilen Polestar 1, som i dag premiärvisas i Shanghai.

Tanken är att […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

EU-minister Ann Linde vill skynda på jobbskapande digitalisering

Det gäller att skynda på utvecklingen av EU:s inre digitala marknad – för att på så vis stärka Europas konkurrenskraft och öka sysselsättningen. Därför samlar den svenska EU-ministern Ann Linde (S) i morgon, onsdag, […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Margot Wallström möter Lavrov – och blir bas för Barentsrådet

Mänskliga rättigheter och övertagande av ordförandeskapet i Barentsrådet, Beac – samt möte med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Det står på utrikesminister Margot Wallströms agenda när hon i morgon, onsdag, far på tvådagarsbesök till Arkhangelsk […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Nyheter||
  • Heltidsföretagen brukade 1,9 miljoner hektar åkermark år 2016, vilket motsvarar 72 procent av all åkermark. Andelen var högst i Skåne län där 85 procent av åkermarken brukades av heltidsföretag. Heltidsföretagen brukade 1,9 miljoner hektar åkermark år 2016, vilket motsvarar 72 procent av all åkermark. Andelen var högst i Skåne län där 85 procent av åkermarken brukades av heltidsföretag.

Fler jobb i heltidsjordbruk

Antalet sysselsatta inom heltidsjordbruket ökade med 3.000 under 2016 jämfört med läget 2013. Knappt 63.000 arbetar i dessa företag, rapporterar Jordbruksverket, som dock konstaterar att antalet heltidsjordbruk fortsätter att minska.

37 procent av alla som […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Riksrevisionen granskar skyddet av värdefull skog

Riksrevisionen ska granska statens insatser för att långsiktigt skydda värdefull skog.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål varav Levande skogar är ett. Dessutom finns de så kallade etappmålen som ska bidra till miljömålens uppfyllelse, där etappmålet för […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Partierna delar på 172 miljoner

De politiska partierna får dela på 172 miljoner kronor i statligt stöd 2017/2018. Mest får Socialdemokraterna, 45,3 miljoner och lägsta beloppet går till Feministiskt initiativ, 1,7 miljoner. Det har Partibidragsnämnden beslutat.

Samtliga åtta riksdagspartier plus […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Östersjöns musslor släpper växthusgas

Östersjöns musslor och maskar producerar lika mycket växthusgas som 20.000 mjölkkor, visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.

Havsbottnar har visat sig vara viktiga bidragsgivare för de två kraftigt verkande […]

Av |17 oktober, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

TV-skatt ersätter tv-avgift

En individuell årlig skatt på 1.308 kronor ersätter dagens tv-avgift på 2.340 per hushåll. Det föreslår den statliga public servicekommittén där samtliga åtta riksdagspartiernas ledamöter är överens. Får de riksdagen med sig träder det […]

Av |16 oktober, 2017|Categories: Nyheter||

Färre gör högskoleprovet

Den 21 oktober bänkar sig 57 000 personer för höstens högskoleprov på 120 orter i Sverige. Det är 16 procent färre än hösten 2016. Enligt Universitets- och högskolerådets statistik är 81 procent av de […]

Av |16 oktober, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Konstgräs sprider mikroplaster

Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill ha konkreta riktlinjer om hur fotbollsplaner ska skötas för att minska spridningen av mikroplaster.

– Kommunerna vill ger fler invånare, inte minst barn och unga, möjlighet att idrotta. Konstgräsplaner […]

Av |16 oktober, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Genombrott i förhandlingarna om EU:s klimatmål

Efter år av förhandlingar enades under fredagen EU:s ministerråd om ansvarsfördelningen för hur EU:s klimatmål för 2030 ska nås. Alla medlemsstater gav sitt stöd till överenskommelsen

Uppgörelsen innebär åtaganden om utsläppsminskningar för alla EU-länder. […]

Av |14 oktober, 2017|Categories: Nyheter||