Avtal ger kommunerna möjligheter att bygga höga hus i trä

Lindbäcks Bygg i Piteå och den stora byggkoncernen NCC får chansen att avhjälpa bostadsbristen genom att bygga höga hus i hela landet, detta tack vare ett ramavtal mellan de båda utvalda företagen och Sveriges […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Museer och teatrar får stöd

Fyra museer, två teatrar, en konsertsal och ytterligare tre kulturlokaler får dela på närmare tio miljoner kronor i stöd från Boverkets samlingslokaldelegation.

2017 har bidraget framför allt gått till byggnadsåtgärder som ska förbättra tillgängligheten i […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Vindkraften på stark frammarsch

Vindkraften är på stark frammarsch i Sverige och elproduktion från vindkraft ökade under 2015 med nästan 45 procent. Under året var det nio län som hade större elproduktion från vindkraften än vad de hade […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Kommunbolags köp av Attefallshus var otillåten direktupphandling

Kommunala Östersundshem gjorde fel när det köpte ett stort antal Attefallshus förra vintern. Det slås fast av Konkurrensverket. För denna otillåtna direktupphandling vill myndigheten att bolaget betalar fem miljoner kronor i böter.

Östersundshem 2 AB […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Fortsatt mycket ljust stämningsläge i ekonomin – hushållen optimistiska

Fortsatt mycket ljust stämningsläge i ekonomin. Så sammanfattas nuläget i den konjunkturbarometer som på fredagen offentliggjordes av Konjunkturinstitutet.

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Den fortsätter därmed att visa […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Bättre koll på tandläkare

Försäkringskassan ska lättare kunna ingripa mot tandläkare och -hygienister som inte följer lagen, enligt en lagrådsremiss regeringen lämnat.

Lagrådsremissen innehåller åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet genom att förstärka Försäkringskassans sanktionsmöjligheter mot tandläkare […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Regeringen vill modernisera byggregler

Regeringen har tillsatt en tvåmanna-kommitté som ska genomföra en översyn av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet är att modernisera regelverken och gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.

En översyn […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Tydligare information till elkunder

Regeringen har beslutat att ändra i elförordningen för att elhandelsfakturorna ska ge tydligare information om vilken typ av avtal kunden har. Informationen ska hjälpa kunderna att bli mer aktiva på elmarknaden och kunna omförhandla […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Tidigare åldersbedömning i asylprocessen

Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag, enligt en proposition från regeringen.

– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Migration, Nyheter||

Finansinspektionen får fler verktyg

Finansinspektionen föreslås få fler verktyg för makrotillsynen för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden.

– Vi ser fortsatt med oro på hushållens ökade skuldsättning. Förslaget innebär att processen för att genomföra nya krav som bl.a. […]

Av |24 februari, 2017|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Alla ska kunna använda internet

Staten vill att alla i Sverige ska använda internet. Men då måste det också finnas möjligheter för alla till uppkoppling på nätet. Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att se […]

Av |23 februari, 2017|Categories: Nyheter||
  • 85.000 fler hade fasta arbeten under 2016 jämfört med året innan. Det framgår av SCB-undersökningen AKU, som redovisar en rad positiva siffror för utvecklingen på arbetsmarknaden. 85.000 fler hade fasta arbeten under 2016 jämfört med året innan. Det framgår av SCB-undersökningen AKU, som redovisar en rad positiva siffror för utvecklingen på arbetsmarknaden.

85.000 fler fick fasta jobb

85.000 fler fast anställda på den svenska arbetsmarknaden under 2016. Det är en av flera positiva siffror som Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar i sin översikt av vad som hände med jobb och arbetslöshet under […]

Av |23 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Stor brist på djurskötare

Trots att det är populärt att utbilda sig till djursjukskötare är det stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Planerade operationer bokas om eller ställs in och väntetiderna blir långa.

Därför vill Jordbruksverket att under […]

Av |23 februari, 2017|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Vem får den nya myndigheten för digitalisering?

Nu börjar tävlingen om att få etablera en ny myndighet för digitalisering. Linköping anmäler sig som en stad som skulle klara av det med en tradition av myndigheter och företag.

Den statliga digitaliseringskommissionen har i […]

Av |23 februari, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Elkonsumtionen fungerar inte som politikerna hoppas

Det finns en förhoppning bland politiker om allt fler ska välja att vara aktiva konsumenter och anpassa sin förbrukning efter tillgängligheten på el. Men trots ny teknologi och marknadsstrukturer är det få hushåll som […]

Av |23 februari, 2017|Categories: Bostad och Familj, Energi och Miljö, Nyheter||

Dyrast åka kollektivt i Stockholm – billigast på Gotland

Det har blivit dyrare att resa kollektivt på väg och järnväg. Störst är prisökningen i den regionala kollektivtrafiken, men skillnaderna är stora mellan länen. Dyrast i Stockholm, billigast på Gotland. Det visar en ny […]

Av |22 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Nytt globalt handelsavtal gynnar både fattiga länder – och Sverige

Det internationella handelsavtal som förväntas ge störst ekonomiska effekter, främst för människor som lever i fattiga länder, träder i kraft i dag. Enligt OECD innebär avtalet att kostnaderna för att handla med utvecklingsländer sänks […]

Av |22 februari, 2017|Categories: Nyheter||

Barnfattigdom går att stoppa

Av de som är födda i Sverige och barn till utrikesfödda föräldrar med kort utbildning lever mer än 50 procent i fattigdom. Är föräldrarna nyanlända eller födda i Irak, Somalia eller Syrien ökar siffran […]

Av |22 februari, 2017|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Färre skriver högskoleprovet

Nu minskar suget på att skriva högskoleprovet, med närmare tretton procent. 76.707 personer har anmält sig, det är 11 134 färre jämfört med våren 2016, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

– Att färre […]

Av |22 februari, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Sämre för barn med funktionsnedsättning

Medan kommunerna satsar resurser på vuxna med funktionsnedsättning, halkar barn med nedsättning efter, vilket påverkar familjernas situation. Både korttidsvistelse och korttidstillsyn har minskat de senaste åren, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Den grupp som […]

Av |22 februari, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||