Kostnaden för ekonomiskt bistånd oförändrad

Enligt nya siffror från Socialstyrelsen fick drygt 226 500 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under 2015. Kommunerna betalade ut 10,6 miljarder kronor under 2015, vilket är samma som 2014.

När kvinnor och män inte kan […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Kommuner, Nyheter||

Strängare krav på anordnare av utbildning i yrkeshögskola

Det ska bli svårare att få tillstånd att bedriva yrkeshögskola. Men den utbildningsanordnare som väl klarar de nya tuffare kvalitetskraven får i gengäld chans till längre gällande tillståndsperiod. Det framgår av regeringens proposition  för […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Lönerna upp 1,8 procent

Lönerna på svensk arbetsmarknad har senaste året fram till och med juni ökat med 1,8 procent – minst. När de retroaktiva påslagen efter årets avtalsrörelse kommer till väntas genomsnittliga ökningstakten bli något högre.

I näringslivet […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Färre anmälningar om bluffakturor

Antalet anmälningar om bluffakturor minskade med 30 procent under årets sex första månader jämfört med samma period 2015.

– Det är goda nyheter! Samtidigt vet vi att mörkertalet är enormt – enligt regeringens utredning i […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Svensk pension utomlands kräver intyg

Pensionsmyndigheten har nu börjat skicka ut levnadsintyg till de personer med svensk pension som är bosatta utanför Sverige. Myndigheten har också inlett ett elektroniskt utbyte med Polen och Storbritannien, vilket minskar antalet pappersbrev.

Totalt finns […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Nyheter, Socialförsäkringar||

Dags att offentliggöra avtal med Kuba

Liberalernas Birgitta Ohlsson anser att det är dags för EU att offentliggöra förhandlingarna mellan unionen och Kuba angående ett avtal om samarbete och politisk dialog som avslutades i mars.

– Liberalerna kräver att Sverige och […]

Av |30 augusti, 2016|Categories: Demokrati, Nyheter||

1,4 miljarder kronor i EU-stöd ska ge en miljon ton mindre mjölk

För 1,4 miljarder kronor hoppas EU-kommissionen förmå Europas bönder att minska mjölkproduktionen med en miljon ton. Avsikten är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Stödet är 14 euro per 100 kilo […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Nyheter||
  • Den som lägger på brevet före kl 17 kan i dag räkna med att få det utdelat till adressaten påföljande dag. Så bra blir det inte i framtiden enligt utredningsförslag, som tycker att det räcker med två dagars brevbefordran och får stöd för det av Konkurrensverket. Den som lägger på brevet före kl 17 kan i dag räkna med att få det utdelat till adressaten påföljande dag. Så bra blir det inte i framtiden enligt utredningsförslag, som tycker att det räcker med två dagars brevbefordran och får stöd för det av Konkurrensverket.

Konkurrensverket godtar långsammare postutdelning

Konkurrensverket tycker det är OK att Posten försämrar utdelningen av brev – om det leder till ökad leveranstillförlitlighet. Däremot är Konkurrensverket inte nöjt med att systemet med pristak för portot  består.

I yttrandet över delbetänkandet […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Odlad fisk minskar

Svensk vattenbruksproduktion av matfisk har minskat med 4 procent sedan 2014 och med 14 procent sedan högsta noteringen 2012, enligt Statistiska centralbyrån.

Matfiskproduktionen låg på 10 752 ton i hel färskvikt 2015. Regnbåge är den […]

Swedbank: Populism bromsar långsiktiga tillväxtutsikterna

Fortsatt avmattning i Kina, något bättre utsikter i Indien, mognad konjunktur i USA, uppåt i Ryssland och Brasilien – och fortsatt god tillväxt i Sverige. Det är i koncentrat vad ekonomerna på Swedbank förutspår […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Fiskskinn ny trend bland modeskapare

Politiska representanter och skinnproducenter för klädföretag och designer har mötts för att diskutera framtiden för fiskkläder, ett exklusivt material som det finns en ökad efterfrågan på. Samtidigt som det skapar jobb i avfolkningsområden.

– Fiskindustrin […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Landsbygd, Nyheter||

Högre utbildning ger längre liv

Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat över sin utredning till regeringen. Den visar att högutbildade lever sex år längre än lågutbildade.

Ny data som redovisas i utredningen visar att högutbildade kvinnor och män nu kan […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Förbjudna kemikalier hittade i mjuk plast

Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna ämnen i en duschslang, en haklapp och en yogamatta. Sammanlagt har myndigheten granskat 160 varuprover från 52 företag.

– Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Bostad och Familj, Energi och Miljö, Nyheter||

Migrationsverket måste snabba på asylärenden

Migrationsverkets internrevisorer har undersökt effektiviteten och bedömer att verket lider av växtvärk och att det råder stora skillnader mellan de mest och minst effektiva enheterna skriver de i sin rapport.

Internrevisorerna anser att mycket av […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Migration, Nyheter||

Polisen får nya miljoner för att jaga olagliga cabotagetransporter

Polisen får ytterligare 25 miljoner kronor för att bli bättre på att sätta fast lastbilstransporter som ägnar sig åt olaglig cabotageverksamhet. Det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om i förhandlingar om vad som […]

Av |29 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Landstingen får ansvar för rena sprutor till narkomaner

Landstingen ska ensamma få besluta om sprututbytesprogram för narkomaner, enligt regeringens lagrådsremiss.

Regeringens förslag innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget. Personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska få rena sprutor. […]

Av |26 augusti, 2016|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Konkurrensverket vill förbjuda fjärrvärmeaffär

Företagen Logstor och Powerpipe är de två största aktörerna i landet i fjärrvärmerör. Logstor planerar att förvärva konkurrenten Powerpipe, vilket enligt Konkurrensverket skulle få betydande effekter för marknaden och för kunderna. 

För att få ett […]

Av |26 augusti, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Färre söker skuldsanering i väntan på nya lagar

Kronofogden har fått in drygt 5 000 ansökningar om skuldsanering. Det är en minskning med 14 procent jämfört med samma period förra året.

- Det är en väntad minskning eftersom det kommer nya skuldsaneringslagar i […]

Av |26 augusti, 2016|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Den svenska livsmedelsbranschen växer så det knakar

Den svenska livsmedelsbranschen växer så det knakar.  Livsmedelsindustrin har störst andel nystartade företag av alla industribranscher och under de senaste åtta åren har ökningen av nytillkomna företag legat på i snitt 2,5 procent per […]

Av |26 augusti, 2016|Categories: Nyheter||

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning 

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod och den som köper en billigare bostad ska kunna få ett större uppskov än i dag, föreslår finansdepartementet.

Den som säljer sin […]

Av |25 augusti, 2016|Categories: Bostad och Familj, Ekonomi och Skatter, Nyheter||