Mer budgetpengar till förlossningsvård

En halv miljard kronor ska gå till förlossningsvården i vårbudgeten för 2017. Ett extra tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. En överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Vi ser behov av […]

Av |28 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Myndigheter vet inte om att de har ett psykologiskt försvar

Statskontoret har kartlagt hur det nya moderna psykologiska försvaret fungerar. Det går ut på att kunna identifiera och möta informationspåverkan. Men också på att stärka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja.

Statskontorets kartläggning visar att de flesta […]

Av |28 mars, 2017|Categories: Försvar, Nyheter||

Sverige vill minska jordbruksstödet när britterna lämnar EU

Den svenska regeringen intar en tuff position inför de kommande budgetförhandlingarna i EU. I och med britternas utträde ur Unionen blir det betydligt mindre pengar att fördela. Skär ned i EU:s jordbruksstödet manar statsminister […]

Av |28 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Arbetslösa EU-medborgare får inte räkna in tidigare arbetslöshet

I Sverige har arbetslösa EU-medborgare rätt till Arbetsförmedlingens service. Men de som skriver in sig på Arbetsförmedlingen kan inte räkna arbetslöshet från andra länder för att kvalificera sig till arbetsmarknadspolitiska program som jobbgarantin för […]

Av |28 mars, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter||

Nytt råd för växtskyddsfrågor

Regeringen har beslutat om ett nytt råd för växtskyddsfrågor ska inrättas. Rådet ska arbeta för utvecklingen av en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med ett hållbart växtskydd.

Regeringen ger nu Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett sekretariat i […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Energi och Miljö, Landsbygd, Nyheter||

Steriliserade får ersättning

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning. Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade togs bort den 1 juli 2013.

Staten ska […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Bidragsberoendet har minskat till hittills lägsta nivån

Bidragsberoendet minskar. Allt färre i Sverige får sociala ersättningar och bidrag. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, råder nu den lägsta nivån som uppmätts.

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 2,5 […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Sekretess kring forskning utreds

Forskningsresultat finansierade med offentliga medel ska vara tillgängliga för forskare och allmänhet. Digitaliseringen innebär stora möjligheter att tillgängliggöra fakta och forskning, men det finns också risker.

Ett för tidigt offentliggörande av forskningsresultat kan vara ett […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Ännu ett åtgärdspaket ska öka svensk livsmedelsproduktion

Regeringen levererar ännu ett paket med åtgärder som ska öka den svenska matproduktionen. Det innehåller bland annat satsningar på livsmedelsexport, växtförädling, växtskydd och vattenbruk. En nationell exportsamordnare ska tillsättas.

Livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket innehåller 13 åtgärder, […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Operation av könsmarkering hos småbarn ska dröja

I Sverige föds 20 intersexuella barn per år vilket innebär att de inte har könsmarkeringar som testiklar eller äggstockar. Dessa barn har tidigt opererats, men nu ska det bli mer återhållsamt.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Hushållens lån fortsätter att växa

Hushållens lån, särskilt de för bostadsköp, fortsätter att öka, men tillväxttakten för lånen är oförändrad, konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB.

I februari hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2 procent. Det […]

Av |27 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Samers hälsa ska bli bättre

Ett kunskapsnätverk för samers hälsa startas som ska bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som samtidigt tar hänsyn till samers språk och kultur. Regeringen vill minska hälsoklyftorna.

2015 genomförde Sametinget på regeringens […]

Av |24 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Lättare för synskadade att få tillgång till böcker

Det ska bli lättare för blinda och synskadade att få böcker i ett lämpligt format, efter att EU-parlamentets rättsliga utskott sa ja om att ge undantag i upphovsrätten för böcker för personer med synnedsättning.

− […]

Av |24 mars, 2017|Categories: EU, Nyheter||

Pengar för att frigöra vårdplatser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 12 miljoner kronor för att stödja arbetet med att patienter som inte längre behöver sjukhusvård, men däremot annan omsorg och vård, snabbare ska skrivas ut från sjukhus. Därigenom […]

Av |24 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Brister på gymnasieskolor

Många gymnasieskolor med språkintroduktion tillgodoser inte elevernas utbildningsbehov, visar Skolinspektionens granskning av 42 gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktion.

Skolinspektionen har granskat utbildningen vid språkintroduktion vid 42 slumpmässigt utvalda gymnasieskolor. Programmet vänder sig till nyanlända ungdomar med […]

Av |24 mars, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Utbrott av mässling i Europa

Just nu pågår ett antal utbrott av mässling i Europa och i andra delar av världen. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten att de som ska ut och resa ser över sina vaccinationer.

Mässling är en av de […]

Av |24 mars, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Branschskolor nytt grepp som stärker yrkesutbildning

Införande av branschskolor tror regeringen kan bromsa det minskade intresset för yrkesutbildningar. Denna nya skolform är tänkt att öka möjligheterna att läsa smala gymnasiala yrkesutbildningar över hela landet.

– Tyvärr ser vi ett minskande […]

Av |23 mars, 2017|Categories: Nyheter||

Regeringen föreslår ytterligare sänkt skatt för pensionärer

Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare med inkomst upp till 14.000 kronor sluts – om regeringen får igenom sitt förslag om att sänka skatten för 1,4 miljoner personer över 65 år.

Finansminister Magdalena Andersson (S) och […]

Av |23 mars, 2017|Categories: Nyheter||
  • Diagrammet visar ineffektiviteten för tingsrätterna sorterat i stigande ordning 2015. För en tingsrätt med 10 procents ineffektivitet ska resultatet tolkas som att det är möjligt att öka produktionen med 10 procent utan att tillföra ytterligare resurser. Källa: Riksrevisionen Diagrammet visar ineffektiviteten för tingsrätterna sorterat i stigande ordning 2015. För en tingsrätt med 10 procents ineffektivitet ska resultatet tolkas som att det är möjligt att öka produktionen med 10 procent utan att tillföra ytterligare resurser. Källa: Riksrevisionen

Svidande kritik av tingsrätterna

Flera av landets tingsrätter kan bli betydligt effektivare, och produktiviteten vid tingsrätterna överlag har sjunkit de senaste åren. Det är svidande kritik från Riksrevisionen första studie av svenska domstolar.

Granskningen bygger på jämförelser mellan de […]

Av |23 mars, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Cirkulär ekonomi hoppas ge mer jobb

Utredningen Cirkulär ekonomi har lämnats till regeringen. Där föreslås bland annat bilpooler.

– Utredningen har mött ett stort engagemang från många olika aktörer som vill verka för en mer cirkulär ekonomi, konstaterar regeringens utredare Ola […]