26 organisationer delar på miljoner för ungdomslokaler

Totalt 71 allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet sökte bidrag från Boverket, men pengarna, 23,8 miljoner kronor, räckte bara till 26. Mest fick Mellanstadens Folkets Hus och Park i Karlskrona, som gjort om en nedlagd panncentral […]

Av |12 december, 2017|Categories: Nyheter||

Som Riksbanken vill ha det: Inflationstakten är nu 2 procent

Äntligen har Riksbanken fått som den vill – inflationstakten räknad som konsumentprisindex, KPIF, med fast ränta är nu uppe i eftersträvansvärda 2,0 procent. Takten ökade med 0,2 procent från oktober till november.

KPIF (KPI med […]

Av |12 december, 2017|Categories: Nyheter||

Budgetpropositionen 2018 granskad av Riksrevisionen

Innan riksdagen ens hunnit klubba 2018 års budgetproposition är den granskad av Riksrevisionen, som anser att den på vissa punkter blivit bättre än föregående år, men att det behövs en tydligare redovisning av finanspolitikens […]

Av |12 december, 2017|Categories: Nyheter||

Livsmedelsverket säger nej till insekter

Livsmedelsverket står fast vid att försäljning av insekter som mat inte är tillåtet i Sverige. Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år. Det beror på […]

Av |12 december, 2017|Categories: Nyheter||

Köp från privata minskar i landsting

2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från privata företag inte längre ökar i samma takt som tidigare år.

 

– Vi kan generellt se ett […]

Julen höjdpunkt för handeln

Totalt beräknas vi att handla för 1 600 kronor extra per person i jul, vilket motsvarar en merförsäljning på totalt 16 miljarder kronor i detaljhandeln. Konsumtionen av julmat och julklappar väntas ge statskassan ett […]

Av |11 december, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Svensken smaskar choklad och kött

Totalkonsumtionen av kött har varit i stort oförändrad mellan 86-88 kilo per person och år, visar Jordbruksverkets statistik. Choklad har gått om ren socker.

Kyckling har ökat mest. Sedan år 2010 har totalkonsumtionen av kött […]

Av |8 december, 2017|Categories: Nyheter||

Konstnärens rätt tas tillvara

Konstnärer har rätt till en särskild ersättning som betalas när deras originalkonstverk säljs vidare. I dag går konstnärer miste om miljontals kronor varje år på grund av uteblivna redovisningar av försäljningar och uteblivna betalningar. […]

Av |8 december, 2017|Categories: Nyheter||

BO måste anmäla när barn far illa

Regeringen har beslutat att Barnombudsmannen måste anmäla till socialtjänst om ett barn far illa, och det ska träda i kraft 1 januari 2018.

Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa […]

Av |8 december, 2017|Categories: Nyheter||

Sexköp ska dömas i Sverige

Regeringen föreslår att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst oavsett var i världen det har begåtts. Regeringen föreslår också skärpta straff för dem som utnyttjar barn genom köp av […]

Av |8 december, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Åtta fyrplatser förklaras som statliga byggnadsminnen

Åtta fyrplatser, varav en lotsplats, har av regeringen förklarats som statliga byggnadsminnen.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort […]

Av |8 december, 2017|Categories: Nyheter||

Statsskulden allt mindre

Den svenska statsskulden fortsätter att minska. Senaste noteringen, från i slutet av november, är 1.274 miljarder kronor. Den har minskat från att 1995 ha legat på över 70 procent av bruttonationalprodukten, BNP, till att nu […]

Av |7 december, 2017|Categories: Nyheter||

Även sambor ska få adoptera

Sambor får samma rättigheter som gifta att adoptera barn. De delvis 100 år gamla adoptionsreglerna ska nu moderniseras föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

– Regeringen föreslår nu en genomgripande modernisering av reglerna. Vi stärker barnrättsperspektivet […]

Av |7 december, 2017|Categories: Nyheter||

Stenåldersyxa lämnas tillbaka till Sverige

En stenåldersyxa som olagligen förts in i Norge från Sverige ska återlämnas till Sveriges ambassadör, i Oslo den 13 december. Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas på ett föremål som förts ut […]

Av |7 december, 2017|Categories: EU, Kultur och Idrott, Nyheter||

Nya regler för studier utomlands

Utbildningsdepartementet vill minska risken att studiemedel används för resor till oroliga områden, eller att studiemedel lämnas för utbildningar som har icke-demokratiska värderingar.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att skuldsättningen för studerande på gymnasiala språkkurser har ökat […]

Av |7 december, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Lägre lön trots högre utbildning

Under de senaste femtio åren har andelen som skaffar sig en högskoleutbildning i Sverige mer än tredubblats bland kvinnor, och fördubblats bland män. Statistiken visar att majoriteten av kvinnorna med högskoleutbildning i dag har […]

Hets mot transpersoner förbjuds

Regeringen lämnar över till riksdagen ett förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Hets mot transpersoner förbjuds.

De lagändringar som regeringen föreslår medför att transpersoner skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen.

I dag omfattar bestämmelserna till exempel […]

Av |7 december, 2017|Categories: Demokrati, Nyheter, Rättsväsen||

Skydd mot barnäktenskap

Regeringen har nu fått en utredning som föreslår att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

– Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det […]

Av |7 december, 2017|Categories: Migration, Nyheter||

Psykisk ohälsa i kommuner och landsting

Efter flera års ökning ser det nu ut som att antalet nya långa sjukfall inom kommuner och landsting har börjat avta. Andelen psykiska diagnoser fortsätter däremot att öka, visar en ny statistikrapport från AFA […]

Av |7 december, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Ny myndighet för digitalisering lokaliseras till Sundsvall

En nyskapad myndighet för digitalisering av offentliga sektorn ska placeras i Sundsvall, som därigenom får upp emot 60 nya jobb. Detta regeringsförslag är ett led i arbetet att öka den statliga närvaron i hela […]

Av |6 december, 2017|Categories: Nyheter||