Blå Tåget tuffar vidare

Proggbandet Blå Tåget är föremål för en avhandling i musikvetenskap. Medlemmarnas bakgrund i ”finkulturen” – som etablerade författare, konstnärer och intellektuella – hade betydelse för hur bandet kom att uppfattas och tas emot.

Det fanns […]

Av |25 april, 2018|Categories: Kultur och Idrott, Nyheter||

Bra vaccinationsskydd

De flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som i dag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Runt 97 procent av alla tvååringar har fått de vaccinationer som erbjuds […]

Av |25 april, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Fler måste få sjukersättning

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett […]

Fler nyanlända får statlig praktik

Flera myndigheter ska fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik åren 2019 och 2020.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år kvarstår. Enligt Statskontorets […]

Av |25 april, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så […]

Av |24 april, 2018|Categories: EU, Nyheter, Rättsväsen||

Lärarna fortsätter administrera

Lärarna fortsätter att dokumentera och administrera trots att bland annat kravet på individuella skriftliga utvecklingsplaner i årskurser med betyg tagits bort, enligt en ny rapport från Ifau.

År 2013 genomfördes två reformer med syfte att […]

Av |24 april, 2018|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Starkare skydd för resor på nätet

Regeringen vill stärka skyddet för de som köper sina resor på nätet. Skyddet för resenärerna stärks, både inför och under resans gång, samtidigt som den nya regleringen kommer att främja en välfungerande resemarknad.

Förslaget:

Fler resenärer […]

Av |24 april, 2018|Categories: EU, Nyheter||

Ny lag för kamerabevakning

Regeringen vill ha en ny kamerabevakningslag för trygghetsskapande ändamål.

Den nya kamerabevakningslagen,som regeringen föreslår, gör att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom […]

Av |24 april, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har föreslår att reglerna för varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken har blivit allt viktigare för företagens möjligheter att nå framgång. De kan ofta vara ett företags mest värdefulla tillgång. Varumärken gör det också […]

Av |24 april, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Klimatklivet granskas

Regeringens Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom att stödja lokala klimatinvesteringar, ska nu granskas av Riksrevisionen.

Klimatklivet är en satsning för att få igång klimatåtgärder över hela landet. Satsningen […]

Av |24 april, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Fler åtgärder för att stoppa illegala vapen och handgranater

Illegala vapen, vapendelar och explosiva varor vållar problem i Sverige och i flera fall har dessa vapen smugglats in i landet. Straffen har skärpts. Nu ser regeringen över fler åtgärder för att stoppa skjutningar […]

Av |23 april, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Ny inslussning för kriminella

En stor del av brottsligheten begås av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är därför centralt för att minska brottsligheten. Därför ska Kriminalvården starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram.

Programmet ska […]

Av |23 april, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen ska ta reda på vilka faktorer som kan förklara regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd.

På senare år har fler personer fått diagnosen adhd, vilket troligen beror på ökad kunskap på området, […]

Av |23 april, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Moderniserad lag för terrängfordon

Lagen som reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Nu vill regeringen se över lagen med tanke på att terrängfordon ökat från 30 000 fordon till över 300 000.

Möjligheten att använda snöskoter och […]

Av |23 april, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Örebro universitet riskerar böter

150.000 kronor i böter vill Konkurrensverket att Örebro universitet ska straffas med på grund av en otillåten direktupphandling av konsulttjänster.

Det var i april 2017 som Örebro universitet köpte konsulttjänster avseende utvecklings- och ledningsarbete utan […]

Av |19 april, 2018|Categories: Nyheter||

Länsstyrelse får bakläxa av regeringen i bygglovsärende

Länsstyrelsen i Blekinge får bakläxa av regeringen, som godkänner att det i enlighet med Ronneby kommuns bygglov byggs bostäder i närheten av flygflottiljen.

Regeringen har beslutat att upphäva länsstyrelsens beslut vad gäller fyra ärenden om […]

Av |19 april, 2018|Categories: Nyheter||

I Danmark går LO och TCO ihop

Danska LO och TCO:s danska motsvarighet FTF går samman och bildar en ny facklig huvudorganisation för 1,5 miljoner löntagare. LO:s ordförande Lizette Risgaard blir den nya organisationens första ordförande.

Arbetet med fusionen påbörjades 2015 när […]

Av |19 april, 2018|Categories: Nyheter||

Hyresrätter dominerar i Örebro bostadsrätter i Uppsala

Bland Sveriges tio största kommuner har Örebro högst andel hyresrätter i flerbostadshus, 78 procent, medan Uppsala har den lägsta andelen, 36 procent. Det visar statistik från SCB, som noterar att det förutom Uppsala bara […]

Av |19 april, 2018|Categories: Nyheter||

Fler studerar på gymnasiet

Antalet ungdomar på gymnasiet med studiebidrag har gått ner under nio års tid. Nu vänder trenden uppåt igen. 2017 fick 407 700 studerande studiebidrag, 10 400 fler än 2016, visar CSN:s nya årsrapport.

- Det […]

Av |19 april, 2018|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Ny lag om avfallshantering

Europaparlamentet har godkänt en ny lag om avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

År 2025 bör åtminstone 55 procent av det kommunala avfallet i EU (från hushåll och företag) återvinnas, enligt texten. Målet kommer sedan att […]

Av |19 april, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||