Listeriautbrott i Västra Götaland

Sedan i februari har sex listeriafall och ett misstänkt fall rapporterats i Västra Götaland. Samtliga fall är hemmahörande i Västra Götaland och har varit äldre eller haft bakomliggande sjukdomar.

Utredning för att hitta smittkällan har […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Svenska sedlar ska inte tryckas på Malta

Crane AB, som trycker de svenska sedlarna, har meddelat att de lägger ner sedeltryckeriet i Tumba och i stället fortsätter verksamheten på Malta.

I Riksbankens avtal med Crane AB står att sedlarna ska tryckas […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Ju mer jämställda inkomster desto fler skilsmässor

Statistik från SCB visar att ju mindre inkomstgap mellan män och kvinnor, desto fler skilsmässor.

En undersökning, gjord av Novus oktober 2017 på uppdrag av Länsförsäkringar på 2800 svenskar stärker statistiken. Resultatet visar att 7 […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Elektronisk betalning av rot- och rut-avdrag

Regeringen vill införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. När ett företag har utfört en rot- eller rut-tjänst ger kundens betalning företaget rätt till en utbetalning direkt […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Fritt fram för flygbolag att ta över efter konkursade Nextjet

Andra flygbolag än det konkursade Nextjet kan börja flyga när som helst från Arlanda till de drabbade orterna Gällivare, Arvidsjaur, Hemavan, Vilhelmina och Lycksele. Det meddelar Trafikverket, som  omedelbart sätter i gång upphandlingar med […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Sverige näst bäst i digitalranking

Sverige har i år avancerat från brons- till silverplats i EU-rankingens index för digital ekonomi och digitalt samhälle, DESI. Det meddelar EU-kommissionen.

Sverige får högre poäng jämfört med förra mätningen när det gäller fast bredband, […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige

Andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala svensk skatt har ökat under de senaste åren. Regeringen föreslår att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

- […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Fler ska få veta mer om Förintelsen

Fler ska kunna besöka Förintelsens minnesplatser och få större kunskap om Förintelsen, antisemitism och rasism. Regeringen har beslutat om 15 miljoner kronor under tre år.

- Världen har sagt; Aldrig mer, inte igen! Detta till […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen

Skogsstyrelsen ska göra en ny landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i skogen.

Nyckelbiotopsinventeringen syftar till att identifiera, avgränsa samt registrera nyckelbiotoper i hela landet.

Den metod som Skogsstyrelsen har utvecklat för nordvästra Sverige innebär ett omtag och […]

Av |18 maj, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Tre lokala folkomröstningar på valdagen 9 september

Hur ska det bli med gymnasiet i Tibro? Hur vill folket ha det med glesbygdsskolorna i Strängnäs? Och var ska nya simhallen i Gislaved hamna? Tre frågor som ska besvaras i tre lokala folkomröstningar. […]

Av |17 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Försäkringskassans krav försvårar för primärvården

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Av alla pågående sjukskrivningar utgör psykiatriska diagnoser cirka 46 procent.Men läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning […]

Över 5 miljoner sysselsatta – arbetslösheten fortsatt ned

Antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden ökar och var under första kvartalet över fem miljoner, en ökning med 93.000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,4 procent i […]

Av |17 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Sveriges största vindkraftspark på gång

Nu har Vattenfall börjat bygga vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker.

Den totala […]

Statens miljöskatteintäkter ökar

600 miljoner mer i intäkter från miljöskatter blev resultatet 2017 jämfört med året före. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, uppgick de till 98,6 miljarder kronor.

Men ökningen är lägre jämfört med de två föregående åren. […]

Av |17 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Först i rena plurret

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet.

- Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet, från 333 i fjol till 353 bad i år. Det är väldigt positivt […]

Av |16 maj, 2018|Categories: Energi och Miljö, EU, Nyheter||

Regeringen vill att det byggs fler bostäder folk har råd med

Regeringen försöker få ytterligare fart på bostadsbyggandet. Till sin hjälp har bostadsminister Peter Eriksson (MP) tillsatt utredningen Samordning för bostadsbyggande, som i dag, tisdag, presenterar sitt uppdrag.

Trots att byggtakten ökat avsevärt de senaste åren […]

Av |15 maj, 2018|Categories: Nyheter||
  • Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990–2017. Statistiken omfattar mottagare av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990–2017. Statistiken omfattar mottagare av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

Bidragstagarna blir allt färre

Antalet bidragstagare fortsätter att minska. I fjol var nedgången 3,6 procent jämfört med året innan. Det rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Det totala antalet om försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 768.740 helårspersoner, vilket motsvarar […]

Av |15 maj, 2018|Categories: Nyheter||

Sverige ska leda AI-samarbete

Norden och Baltikum stärker sitt samarbetet kring artificiell intelligens (AI). Sverige ska leda samarbetet.

- Vår region är Europas ledande inom digitalisering. Dagens AI-deklaration innebär ett utökat samarbete mellan länderna. Nu tar vi i Sverige […]

Av |15 maj, 2018|Categories: Infrastruktur, Nyheter||

Trafikverket ska utvärdera snöröjningen

Trafikverket ska utvärdera snöröjningen på de statliga vägarna och järnvägarna under den gångna vintern. En handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder ska också tas fram.

– Det är viktigt att vi har ett fungerande och pålitligt transportsystem i […]

Av |15 maj, 2018|Categories: Infrastruktur, Nyheter||

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Det är också allt fler nyanlända som går till jobb eller studier. I april var arbetslösheten totalt 7,1 procent, jämfört med 7,5 procent för ett år […]

Av |14 maj, 2018|Categories: Nyheter||