Lotsplikt för alla fartyg genom Öresund

Trafiken i Öresund regleras av ett 160 år gammalt traktat. Enligt detta måste endast fartyg med farlig last, såsom olja eller radioaktivt avfall och som når ner på mer än sju meters djup, lotsas […]

Av |22 september, 2017|Categories: Nyheter||

Enklare överföra premiepension

Regeringen föreslår att reglerna för överföring av premiepensionsrätt mellan makar förenklas och att närståendepenningen ska bli mer flexibel.

– Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för […]

Av |22 september, 2017|Categories: Nyheter||

Info i app om farliga ämnen

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor […]

Av |22 september, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Digitala prov i skolan

Skolverket ska utveckla en försöksverksamhet, där digitaliserade prov och extern bedömning införs stegvis. Försöksverksamheten ska pågå från och med höstterminen 2018 till och med höstterminen 2021.
- Digitalisering av de nationella proven är en viktig […]

Av |22 september, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Små satelliter kan skickas upp från Esrange

Rymdstyrelsen ska i samverkan med Rymdbolaget se om det finns affärsmässiga förutsättningar för att skicka upp små satelliter från Esrange.

Om Esrange, som sedan drygt femtio år sänder upp sondraketer för forskningsändamål, kan användas för […]

Av |22 september, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Energi och Miljö, Nyheter||

Rättsintyg ska utvärderas

Rättsintyg dokumenterar skador både hos den som har utsatts för ett brott och hos den misstänkta personen. Intygen kan därmed utgöra viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott. Rättsmedicinalverket fick 2006 huvudansvaret för […]

Av |22 september, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Förenklade bostadsbidrag för barn

Regeringen vill förenkla bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Ungefär 35 procent av barnen bor växelvis efter en separation.

Regeringen vill därför ge föräldrarna likvärdiga möjligheter till bostadsbidrag även när barnen bor […]

Av |22 september, 2017|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Hela höghastighetsjärnvägen behöver byggas för 320 km/tim

Trafikverket får bakläxa av Sverigeförhandlingen när det gäller byggandet av höghastighetsjärnväg i Sverige. Trafikverkets förslag att sänka högsta hastigheten till 250 km/tim sågas. Hela höghastighetsjärnvägen bör byggas för 320 km/tim anser Sverigeförhandlingen som förordar […]

Av |21 september, 2017|Categories: Nyheter||

Framgång i glesbygd undersöks

Vissa glesbygdsregioner lyckas bättre än andra med att skapa tillväxt, trots klyftor i samhället. Nu har forskare från fyra nordiska universitet fått 13 miljoner kronor till ett stort nordiskt forskningsprojekt för att undersöka vissa […]

Av |21 september, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Tullverket slog till mot insmugglade dopningspreparat

Tullverket har slagit till mot smuggling av dopningsmedel beställda från Slovakien. Värdet av dopningspreparaten beräknas 10 till 30 miljoner kronor när det säljs vidare.

Det var i slutet av 2015 som fyra paket adresserade till […]

Av |21 september, 2017|Categories: Nyheter, Rättsväsen||
  • Som en del av Aurora 17 övade soldater ur Dalregementsgruppen skjutning med granatkastare på gotländska Tofta skjutfält. Nästa år har Visby åter ett eget regemente. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet Som en del av Aurora 17 övade soldater ur Dalregementsgruppen skjutning med granatkastare på gotländska Tofta skjutfält. Nästa år har Visby åter ett eget regemente. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Gotlands regemente återuppstår

Gotlands regemente återuppstår efter att ha varit nedlagt sedan 2005. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018.

2005 stängdes dåvarande Gotlands regemente, ett pansarförband som haft beteckningen P 18 sedan 1963. Dessförinnan var förbandet […]

Av |20 september, 2017|Categories: Nyheter||

Om Sverige backar kan EU-parlamentet slippa Strasbourg

Sverige kan tvingas ge upp sina förhoppningar att få Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) flyttad från London till Stockholm – mot att Frankrike ger upp att Europaparlamentet ska hålla sina sessioner i Strasbourg.

Just nu pågår […]

Av |20 september, 2017|Categories: Nyheter||

Läge för mångmiljardsatsningar eller dags att strama åt?

Regeringen målar i rosenrött, drar nytta av den starka tillväxten och storsatsar i en expansiv statsbudget för valåret 2018, medan den borgerliga oppositionen tycker att det blivit en ”orimligt stor godispåse” i ett läge […]

Av |20 september, 2017|Categories: Nyheter||

Gratis cellprovtagning för livmoderhalscancer

Det blir en avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning för livmoderhalscancer. I statsbudgeten föreslås 141 miljoner kronor per år med start 2018. Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om förslaget.

- Vi är väldigt glada över den här […]

Av |20 september, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Färre vårdskador

Världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år visar att patientsäkerheten har blivit bättre, enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Resultatet är mycket glädjande, […]

Av |20 september, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Fler väljer svenskt kött

Allt fler konsumenter föredrar svenskt kött. Enligt Jordbruksverket har det inhemskt producerade köttet, av alla slag, ökat sina andelar på det importerade köttets bekostnad.

Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper […]

Av |19 september, 2017|Categories: Nyheter||

LO-förbunden begär direkta förhandlingar om jobb för nyanlända

LO ville börja förhandla med Svenskt Näringsliv om att inrätta utbildningsjobb för nyanlända. Men SN nobbade. Därför byter LO taktik. Samtliga LO-tillhöriga fackförbund vänder sig nu med en formell begäran om att förhandla direkt […]

Av |19 september, 2017|Categories: Nyheter||

1.000 nya jobb inom kultur och media under nästa år

Sysselsättningen inom kultur och media ökar med 1.000 personer under nästa år. Det spår Arbetsförmedlingen, som pekar ut inom vilka nio yrken som det kommer att råda viss brist.

Den starka arbetsmarknaden i Sverige har […]

Av |19 september, 2017|Categories: Nyheter||

Pengar till mer ekologisk odling

Den svenska produktionen av ekologiska livsmedel ska öka och därför satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2018 på att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk.

Regeringens har som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken […]

Av |19 september, 2017|Categories: Landsbygd, Nyheter||

100-åriga Bergman ska hyllas

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom tiderna. Och det vill regeringen uppmärksamma.

I budgetpropositionen för 2018 […]

Av |19 september, 2017|Categories: Kultur och Idrott, Nyheter||