Statligt stöd har ökat byggandet av hyreslägenheter med 40 procent

Närmare fyra miljarder kronor i statligt investeringsstöd har gett ett 40-procentigt lyft till byggande av 14.600 hyresrätter, inklusive studentbostäder. Stödet kommer att bidra till att fler hyresrätter kommer att byggas under kommande år. Det […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Nyheter||

Viktigt avtal mellan EU och Japan undertecknat

Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, EU, Internationellt, Nyheter||

Ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och därför ska Livsmedelsverket se över vad som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Regeringen har […]

Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 […]

Stöd till spelberoende

Folkhälsomyndigheten ska vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. Myndigheten ska också fördela 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

– Sedan januari ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Nyheter||

Förbud mot avloppsslam på åkrar

Regeringen föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder […]

Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Kommuner, Landsting, Migration, Nyheter||

Frihandelsavtal stimulerar handeln dubbelt

Frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel – i genomsnitt fördubblas handeln mellan länder som tecknar avtal efter tio år. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration, enligt […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

E-handlare tror på framtiden

Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda.

– När vi summerar det första halvåret har månadsindex endast en gång överträffat fjolåret. Detta är illustrativt för den osäkerhet som […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Unesco får pengar till pressfrihet

Sida ska 2018-2021 stödja Unesco med 430 miljoner svenska kronor. Stödet kommer att gå till Unescos arbete inom utbildning, press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Tidigare i år har Sida också gjort en ny särskild […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Bistånd, Nyheter||

Mer pengar till jämställdhetsprojekt

Regeringen ökar statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare 5 miljoner kronor. Jämställdhetsmyndigheten kommer att kunna dela ut totalt 15 miljoner kronor under 2018.

- Målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Jämställdhet, Nyheter||

Fler antagna till höstens högskoleutbildningar

26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017.

Universitets- och högskolerådet, UHR, har meddelat 275 231 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Bättre villkor för utstationerade

Regeringen  har drivit på utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Nu ska det tas fram förslag på hur de […]

Av |19 juli, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

EU bistår med brandflyg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har begärt och fått hjälp från EU i form av brandbekämpningsflygplan och från Norge som skickar helikoptrar i kampen mot de många och svåra skogsbränder som just nu […]

Av |17 juli, 2018|Categories: Nyheter||

Kostnader för kärnvapen kräver samarbete

Som en följd av omvärldsläget med öppna väpnade konflikter i och runt Europa, ett aggressivt Ryssland och terroristhot, har nu diskussionen i Storbritannien och Frankrike kring kärnvapenarsenalernas framtida roll och sammansättning förändrats. En ny […]

Av |17 juli, 2018|Categories: Försvar, Nyheter||

Snabb militär satsning på Gotland

I samband med Rysslands annektering av Krim 2014 fick den svenska regeringen bråttom att stationera en permanent militärstyrka på Gotland. Från att beslutet fattades 2015 till att soldaterna var på plats tog det endast […]

Av |17 juli, 2018|Categories: Försvar, Nyheter||

Många förlorar på att göra värnplikten

Nu är värnplikten tillbaka, men är långt ifrån allmän. Bara omkring fyra–fem procent av en årskull planeras göra grundutbildning med värnplikt. Värnplikten kan ge fördelar på den civila arbetsmarknaden, men för många är det […]

Av |17 juli, 2018|Categories: Försvar, Nyheter||

Nordiska och baltiska talmännen firar att Island fyller 100 år

De nordiska och baltiska ländernas talmän möts i Reykjavik för att bland annat delta i firandet av Islands 100-årsjubileum.

Sverige representeras av talman Urban Ahlin (S) och riksdagsdirektör Kathrin Flossing under talmanskonferensens två dagar, 18-19 […]

Av |16 juli, 2018|Categories: Nyheter||

284 regeringsmiljoner i satsning på utbyggd elevhälsa

Fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens vill regeringen se och satsar därför drygt 284 miljoner kronor i syfte att få utökad och förstärkt elevhälsa.

Detta statliga bidrag har nu Skolverket […]

Av |16 juli, 2018|Categories: Nyheter||

Nya våtmarker räddning undan torka och vattenbrist

Den svåra torkan just nu är ett växande problem på sikt – om inget görs. Dessbättre kom regeringen i gång med konkreta åtgärder redan förra året. På regeringens initiativ beslutade riksdagen att avsätta 200 […]

Av |16 juli, 2018|Categories: Nyheter||