• När man fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk ska man från nästa är kunna utfärda en framtidsfullmakt för en person som tar hand om ens angelägenheter när man blir dement. Det föreslår regeringen. När man fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk ska man från nästa är kunna utfärda en framtidsfullmakt för en person som tar hand om ens angelägenheter när man blir dement. Det föreslår regeringen.

Framtidsfullmakt ersätter god man

Nu införs framtidsfullmakt, ett alternativ till god man. Det innebär att den enskilda får möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när man inte längre kan göra det själv. Regeringen har skickat förslaget […]

Av |25 september, 2016|Categories: Nyheter||

Användningen av växtskyddsmedel stoppas kort före spannmålsskörd

Användningen av växtskyddsmedel ska begränsas kort tid före skörd av spannmål. Det menar regeringen ska minska risken för att kemikalierester hamnar i livsmedel. Införandet av de nya reglerna har regeringen nu anmält till EU-kommissionen.

− […]

Av |23 september, 2016|Categories: Nyheter||

Svenska ungdomar skötsamma

Svenska 16-åringar är skötsamma när det gäller rökning, alkoholkonsumtion och cannabisanvändning, jämfört med jämnåriga i övriga Europa.

- De svenska skoleleverna ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet för samtliga länder i undersökningen. Det gäller […]

Av |23 september, 2016|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Tusentals arbetslösa norska ingenjörer välkomna till Sverige

Tusentals norska ingenjörer har förlorat sina jobb i den krisande oljesektorn. Samtidigt råder brist på ingenjörer i Sverige. Därför har svenska och norska arbetsförmedlingarna inlett ett samarbete för att locka de arbetslösa i Norge […]

Av |23 september, 2016|Categories: Nyheter||

Hårdare tag mot gömda

Regeringen vill ha hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan. Polisen får ökade befogenheter. Det handlar om över 12.000 som gömmer sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

– Vi […]

Av |22 september, 2016|Categories: Migration, Nyheter||
  • Glädje när globala klimatavtalet slöts i Paris i december i fjol. Nu är avtalet på väg att träda i kraft. Svenska regeringens ratificeringsförslag har överlämnats till riksdagen. Foto: Frankrikes ambassad i Stockholm. Glädje när globala klimatavtalet slöts i Paris i december i fjol. Nu är avtalet på väg att träda i kraft. Svenska regeringens ratificeringsförslag har överlämnats till riksdagen. Foto: Frankrikes ambassad i Stockholm.

Parisavtalet i kraft redan i år

Många länder har redan ratificerat, det vill säga godkänt, klimatavtalet som slöts i Paris i december i fjol. Nu är även Sverige redo att ge sitt godkännande. Regeringen har lämnat proposition om detta till […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Unga ska lockas läsa mer

Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm, ska se till att fler barn och unga får läslust i regeringens satsning Hela Sverige läser med barnen.

– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. […]

Av |22 september, 2016|Categories: Kultur och Idrott, Nyheter, Utbildning och Skola||

Ja till försäljningen av Vattenfalls brunkolstillgångar

EU-kommissionen har godkänt försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolstillgångar till den tjeckiska energikoncernen EPH och dess finansiella partner PPF Investments.

Affären omfattar kraftverken Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe, och anläggning R i Lippendorf. I försäljningen ingår även […]

Av |22 september, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Energi och Miljö, Nyheter||

Porr i paddorna

De borgerliga röstade nej till att Stockholms läns landsting  ska boka hotell som har porrfritt i sitt tv-utbud.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill att länets landsting använder sig enbart av hotell som inte visar pornografi.

Men de borgerliga […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Riksrevisionen vill att regeringen förenklar skatteregler för företag

Mer regelförenkling på skatteområdet, tack! Det vill Riksrevisionen att regeringen ska leverera. Det framkommer i en granskning av hur Skatteverkets arbetar med att vägleda företagen.

Ett skattesystem med tydliga regler är viktigt för att skattebetalarna […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Privata företags verksamhet ökar inom välfärdssektorn

Privata företags verksamhet ökar inom vård, skola och omsorg och utgör nu 17 procent av välfärdssektorn. Det konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, som redovisar att de privata företagen ökat med 32 procent sedan 2010 – […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Dyra elavtal ska stoppas

Den som inte själv väljer ett elavtal får ett anvisat och de är cirka 30 procent dyrare. Regeringen ska sätta stopp för det här.

Elkunderna ska få tydligare information på sina fakturor och det ska […]

Av |22 september, 2016|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Sveriges Annonsörer tror inte på lag

Sveriges Annonsörer tror inte på förslaget om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam som Sveriges Kvinnolobby föreslår. Branschorganisationens lösning är självreglering.

Sveriges Kvinnolobby har granskat hur lagar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och efterlevs. Och […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Com Hem tillåts köpa Boxer

Det är nu fritt fram för Com Hem att köpa Boxer TV-Access, detta sedan Konkurrensverket kommit fram till att förvärvet inte hämmar konkurrensen.

Konkurrensverket lämnar Com Hem Communications förvärv av Boxer TV-Access utan åtgärd. Beslutet […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter||

Hillevi Engström slutar som nationell samordnare

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, lämnar sitt uppdrag och återgår till jobbet som kommundirektör i Upplands Väsby.

– Jag fick erbjudandet av Upplands Väsby att komma tillbaka till min tidigare tjänst som […]

Av |22 september, 2016|Categories: Demokrati, Nyheter||

Fler e-böcker på biblioteken

Nu ska biblioteken bredda sitt utbud av e-böcker. Sveriges kommuner och Landsting, SKL utreder en nationell upphandling.

– Kommunernas folkbibliotek har ett viktigt demokratiskt uppdrag att främja läsande bland såväl barn och unga som vuxna. […]

Av |22 september, 2016|Categories: Demokrati, Kultur och Idrott, Nyheter||

Höga halter mikroplaster i Vättern

Prover tagna i Vättern och Mälaren visar att halterna av mikroplaster där är lika höga eller något högre än i till exempel Östersjön och Västerhavet, enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

- De […]

Av |22 september, 2016|Categories: Energi och Miljö, Landsbygd, Nyheter||

Färre skriver högskoleprovet i höst

66 258 personer har anmält sig till högskoleprovet den 29 oktober. Det är sex procent färre jämfört med hösten 2015.

– Högskoleprovet är viktigt för många blivande studenter, säger generaldirektör Ulf Melin. Universitets- och högskolerådet […]

Av |22 september, 2016|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Böter för sexuella trakasserier

50.000 kronor ska en ung kvinna ha som ersättning för att ha blivit sexuellt trakasserad.

En arbetsledare på ett bageri i västra Skåne har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av en kvinnlig anställd. Det […]

Riksbanken börjar höja styrräntan i slutet av nästa år

Om inget oväntat inträffar kommer Riksbanken att börja höja den svenska styrräntan i slutet av nästa år. Till dess ligger räntan kvar på minus 0,5 procent och Riksbanken fortsätter att köpa statsobligationer. Enligt protokollet […]

Av |21 september, 2016|Categories: Nyheter||