Kock får lätt jobb – men svårare för banktjänsteman

Att utbilda sig till banktjänsteman eller journalist är ingen bra idé om man vill vara säker på att få jobb. Men de som väljer att bli sjuksköterskor, ingenjörer, lärare, kock eller att söka sig […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Ekologiskt odlade potatisen ökade med 50 procent

Allt större andel av den svenska spannmåls- och potatisodlingen är ekologisk. Det uppger SCB utifrån statistik gällande 2016. Totalskörden av ekologisk matpotatis var uppemot 50 procent större än 2015.

Skörden av spannmål som var godkänd […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

LKAB, SSAB och Vattenfall vill göra stålproduktionen fossilfri

En fossilfri produktionskedja hela vägen från gruvan fram till färdigt stål. Det är det klimatvänliga målet för det nya bolag som bildats gemensamt av malmbrytande LKAB, ståltillverkande SSAB och energiproducerande Vattenfall.

De tre koncernerna […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Kränkande uppgifter på webben kan förbjudas

Regeringen vill förbjuda databaser som sprider uppgifter om exempelvis domar i brottmål.

I dag kan vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd. Regeringen föreslår att offentliggörande av uppgifter om till exempel lagöverträdelser, etnicitet, […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Nobba offentlig-privat samverkan för finansiering av infrastruktur

Äventyra inte den statliga budgetdisciplinen. Strunta i att genomföra försök med offentlig-privat samverkan, OPS, för investeringar inom transportinfrastruktur. Det skriver Riksgälden i sitt svar på betänkandet ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital?”. Att blanda […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Besked i Almedalen om vem som får första höghastighetståget

Spänningen stiger i Malmö och Göteborg. Vilken av sydsvenska metropolerna ska bli först med att få höghastighetsjärnväg till Stockholm? Svar utlovas av myndigheten Sverigeförhandlingen, som ska offentliggöra sin utbyggnadsstrategi under politikerveckan i Almedalen.

På plats […]

Av |28 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Allt fler tillfälligt sysselsatta i krympande jordbrukssektor

Jordbruksföretagarna blir allt färre, men antalet tillfälligt sysselsatta i den agrara näringen har däremot ökat med 63 procent sedan 2007. Det visar statistik som presenteras av Statistiska centralbyrån, SCB.

År 2016 sysselsatte jordbruket 171.418 personer, […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Huvudentreprenören skyldig se till att utstationerade får lön

Ansvaret för att utländska arbetare, som jobbar i Sverige, ska få sin lön kan komma att läggas på huvudentreprenören. Det föreslår regeringen i en promemoria.

I regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden är […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Fritt fram att byta namn

För den som har tröttnat på sin namn går det att byta flera gånger. Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Mer digital teknik för äldre

Nu anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att det är dags att digitalisera landets äldreboenden.

- Med ett genomtänkt teknikanvändande kan kvaliteten ökas för både boende och personal, säger Greger Bengtsson och Kjell Thuné, SKL.

Genom […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Toppinkomsttagare sticker ifrån

Gapet mellan normalinkomsttagare och de som tjänar allra mest har vuxit sedan 1980-talet, enligt en ny IFAU-rapport.

Forskarna finner att skillnaderna mellan normal- och toppinkomsttagare är ganska små vid arbetsmarknadsinträdet, men att de sedan växer […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

PBL ska bli ett effektivare klimatverktyg

Boverket ska se över behovet av att utveckla plan- och bygglagen (PBL) för att begränsa byggandets klimatpåverkan.

- Hur kommuner väljer att planera bebyggelse och infrastruktur har stor betydelse för vilken klimatpåverkan projekten får. Nu […]

Miljoner för att stoppa rökning bland unga

En ny lag om elektroniska cigaretter  träder i kraft den 1 juli 2017, vilket innebär bland annat att en 18-årsgräns införs.

– För att minska tobaksbruket och nå målet om ett rökfritt Sverige till år […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Olika skatter på inkomst från arbete och den egna firman

I en ny rapport från IFAU analyseras hur optimala inkomstskatter ska se ut när det är möjligt att betala lägre skatt genom att omvandla arbetsinkomster till inkomster från kapital.

I många länder beskattas inkomster av […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

1 av 5 arbetsgivare fuskar

Arbetsmiljöverket har frågat arbetsgivare om de bryter mot regler för konkurrensens skull. En av fem av arbetsgivare anser att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska. Det handlar bland annat […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Flygpassageraruppgifter blir ny lag

EU:s direktiv om användning av flygpassageraruppgifter föreslås bli ny lag i Sverige. Flygpassageraruppgifter kan användas för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrottslighet och annan grov brottslighet.

Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare […]

Av |27 juni, 2017|Categories: EU, Nyheter, Rättsväsen||

3 av 10 hushåll gör obehöriga elinstallationer

Elsäkerhetsverket har lämnat över en rapport till regeringen som visar att det finns en felaktig bild av att elinstallationsarbete är enkelt och ofarligt samt att det finns brister i förståelsen för de regler som […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Över 5 miljoner personbilar i trafik på svenska vägar nästa år

Nästa år, 2018, kommer det att finnas över 5 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Året därpå kan det för första gången bli över 400.000 nyregistreringar. Den prognosen levererar myndigheten Trafikanalys, som alltså räknar […]

Av |27 juni, 2017|Categories: Nyheter||

Sverige och Danmark fortsätter utreda tunnel under Öresund

Än är det ingen ko på isen, men så småningom, bortom år 2050, krävs ytterligare kapacitet utöver det som Öresundsbron ger i dag. Därför har Sverige och Danmark enats om att göra en strategisk […]

Av |26 juni, 2017|Categories: Nyheter||

6 000 ungdomar till mönstring

Den här veckan får alla 18-åringar som lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget veta om de ska mönstra eller inte. 85 000 ungdomar har svarat på frågorna och av dem kommer drygt 6 000 – varav […]

Av |26 juni, 2017|Categories: Försvar, Nyheter||