Transporter av frihetsberövade

Regeringen föreslår nya bestämmelser i lagen för Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.

– Det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan polisen och Kriminalvården när det gäller ansvaret att transportera frihetsberövade […]

Av |7 december, 2016|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Svenska knölar återhämtar sig

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 553 000 ton. Det är 5 procent högre än 2015 års skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd, enligt […]

Av |7 december, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Landsbygd, Nyheter||

Glad pensionär i Spanien

Hur mår svenska pensionärer som utvandrat till Spanien. Forskaren Anna Gavana har i sin bok tagit reda på vad som finns bakom den glättiga ytan av golfspelande och solbadande svenskar. Hon möttes av hemlöshet, […]

Av |7 december, 2016|Categories: Böcker, Nyheter||

Risk för felinvesteringar i farleder

I takt med att större fartyg byggs krävs mer utrymme. Bristande transparens och snävt avgränsade projekt gör det svårt att bedöma hur samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna i allmänna farleder egentligen är, enligt en rapport från […]

Av |7 december, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Något bättre resultat för svenska elever

Sverige går något framåt inom både matematik, naturvetenskap och läsning, enligt den senaste Pisa-mätningen.

- Vi ska fortsätta prioritera mer tid för lärarna, att bryta segregationen och ge elever stöd i tid, kommenterar utbildningsminister Gustav […]

Av |7 december, 2016|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Fågelinfluensan sprider sig

Nu sprider sig fågelinfluensan till vilda fåglar. En havsörn från Gotland samt två skrattmåsar och en kråka från Malmö som hittats sjuka eller döda bar på fågelinfluensa av typen H5.

Det visar den analys av […]

Av |7 december, 2016|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Tjänstemän sjukskriver sig allt mer

Kvinnor i tjänstemannayrken är sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken, visar ny statistik från Unionen. Allt fler tjänstemän inom den privata sektorn hamnar i långa sjukskrivningar.

- I debatten om sjukskrivningar relaterade till […]

Av |6 december, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Kungsörnarna trivs trots vindpark

Kungsörnarna vars revir tangerar Glötesvålens vindpark i Härjedalen har inte påverkats negativt av vindkraftverken. Studien av fåglarna har pågått sedan 2006, och görs av vindföretaget OX2.
Studien som är den längsta studien i Sverige kring […]

Av |6 december, 2016|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Samhall subventioneras mindre från staten

Samhalls självfinansieringsgrad har ökat. Det innebär att medarbetarna i subventioneras mindre från staten och har större arbetsförmåga, och att det tyder på att personer som klarar sig på arbetsmarknaden har anställts. Nu vill regeringen […]

Av |6 december, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

FN-enighet om att skydda biologiska mångfalden

Närmare 200 länder har i FN:s regi enats om att att skydda den biologiska mångfalden. Det skedde vid FN-mötet om biologisk mångfald i Cancún, Mexiko. Sverige representerades av miljöminister Karolina Skog (MP).

Ministrar och […]

Av |6 december, 2016|Categories: Nyheter||

Prisjämförelse för tandvård på webben

Regeringen vill att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska starta en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård.

- Det här är ett sätt att stärka patientens ställning inom tandvården och att göra det enklare för patienten att kontrollera […]

Av |5 december, 2016|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Kvinnor är försiktiga med studielån

Kvinnor med studiemedel är mer försiktiga att ta studielån jämfört med män. Samtidigt arbetar kvinnor oftare än män vid sidan av studierna för att slippa ta studielån, visar en ny rapport från Centrala studiestödsnämnden, […]

Av |5 december, 2016|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

Kontroll av livsmedel stramas åt

Det måste bli bättre samverkan för bättre kontroll av primärproduktion av livsmedel och foder, anser Jordbruksverket och Livsmedelsverket i en rapport.

– Det är viktigt att se till helheten i livsmedelskedjan och det är värt […]

Av |5 december, 2016|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Industrins orderingång ökade

Industrins orderingång ökade med sex procent i oktober jämfört med motsvarande månad i fjol, men industriproduktionen sjönk. Tjänsteproduktionen, däremot, steg med 3,8 procent. Restaurangförsäljningen gick också upp. Det visar senaste statistikrapporten från Statistiska centralbyrån, […]

Av |5 december, 2016|Categories: Nyheter||

Rattsurfarna lever farligt

37 procent av svenskarna sms:ar bakom ratten. Inom gruppen 18-30 år är antalet så högt som 56 procent. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Den som kör i 40 km/h och tittar […]

Av |5 december, 2016|Categories: Nyheter, Trafik||

SKL tror att det går att fixa bostäder

Bristen på bostäder är allvarlig, men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är övertygat om att situationen går att lösa, givet att alla samhällsaktörer bidrar. SKL har ett antal konkreta punkter som snabbt kan underlätta […]

Av |5 december, 2016|Categories: Bostad och Familj, Nyheter||

Datainspektionen ska granska Hälsa för mig

E-hälsomyndigheten ska lansera den nya e-tjänsten Hälsa för mig. Ett personligt hälsokonto som finns tillgängligt för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Datainspektionen ska granska Hälsa för mig.

Hälsa för mig […]

Av |5 december, 2016|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Något högre pension 2017

Inkomstpensionerna blir högre nästa år. Men för pensionärer som valt traditionell försäkring för sin premiepension blir höjningen något mindre.

Det beror på att Pensionsmyndigheten sänker förskottsräntan inom den traditionella försäkringen från 3,0 procent till 1,75 […]

Av |2 december, 2016|Categories: Nyheter, Socialförsäkringar||

Svensken är friskare men fetare

Nationella siffror från Folkhälsomyndigheten visar att de allra flesta vuxna har en god hälsa. Samtidigt har många återkommande psykiska besvär. Det är vanligare i yngre åldrar och bland kvinnor, medan män tar sina liv […]

Av |2 december, 2016|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Oförändrad inkomst i jordbruket

Produktionsvärdet i det svenska jordbruket minskar med 3 procent i år. Samtidigt väntas även kostnaderna bli lägre vilket gör att jordbrukets ekonomiska resultat hamnar i nivå med 2015, enligt siffror från Jordbruksverket.

– Trots lägre […]

Av |2 december, 2016|Categories: Arbete och Näringsliv, Landsbygd, Nyheter||