SCB: Fullföljd gymnasieutbildning ger störst chans till jobb

Nyckeln till arbete efter skolan är att man gått ut gymnasiet med slutbetyg. Detta mantra upprepas ständigt, inte minst från Arbetsförmedlingens sida. Nu få tesen gott stöd av Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterar fakta […]

Av |28 april, 2017|Categories: Nyheter||

Löneökningstakten snabbast i kommuner och landsting

Löneökningstakten i Sverige låg i februari på 2,6 procent. Men de senaste två månaderna har ökningstakten skjutit fart i kommuner och landsting och beräknas enligt Medlingsinstitutet ligga på närmare fyra procent. Lärarlyftet och satsningar […]

Av |28 april, 2017|Categories: Nyheter||

Nationell cykelstrategi ska förmå fler att trampa på pedalerna

För 100 miljoner kr mer i extra satsning vill regeringen få svenska folket att cykla mer. Det är bra för folkhälsan, stadsmiljöer och ger mer hållbara transporter, hävdar infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon […]

Av |28 april, 2017|Categories: Nyheter||

Försäkringskassans handläggare tror att de betalar ut för mycket

Försäkringskassan betalar ut för mycket i assistansersättning. En del av utbetald assistans utförs inte. Det tror i alla fall myndighetens assistanshandläggare, som i en enkät gett sin bild av hur det fungerar i praktiken […]

Av |28 april, 2017|Categories: Nyheter||

Nytt system ska snabbare hitta parasiter

Ett stort magsjukeutbrott i Skellefteå 2011 upptäcktes inte på flera månader. Med dagens system för tidig sjukdomsupptäckt, som Folkhälsomyndigheten håller i, hade utbrottet kunnat begränsas kraftigt. Det hade besparat människor lidande och samhället kostnader […]

Av |28 april, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Svårt för flyktingar få stadigvarande jobb

Det hjälper inte att flyktingar snabbt får in en fot på arbetsmarknaden. Bara efter några år blir lågutbildade flyktingar utan jobb igen, visar en ny forskningsrapport från Norge och Danmark, som Nordiska Nyheter skriver […]

Av |28 april, 2017|Categories: Migration, Nyheter||

Tuffa studier för nyanlända läkare

Det blir tufft för tjugo utomeuropeiska läkare som ska studera in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Det blir självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

– Nya […]

Av |28 april, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Migration, Nyheter||

Alternativ behandling utreds

Alternativ behandling är vanligt i Sverige. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska stärka patientsäkerhetsfrågorna.

Kjell Asplund har utsetts till utredare. Han är bland annat ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och har tidigare varit generaldirektör […]

Av |28 april, 2017|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Fler undersköterskor anställs för att klara vården i sommar

Även i sommar kommer bemanningsläget inom vården att vara ansträngt. Drygt hälften av landstingen uppger att läget ser sämre ut än inför förra sommaren. Men särskilda insatser, bland anställning av fler undersköterskor, förnyade arbetssätt […]

Av |28 april, 2017|Categories: Nyheter||

Riksbanken skjuter ytterligare på höjning av reporäntan

Till synes en paradox, trots stark högkonjunktur fortsätter Riksbanken att hålla tillbaka styrräntan på rekordlåga minus 0,5 procent. Även stödköpen av statsobligationer utökas. Men det är det där med inflationen. Riksbankens direktion bedömer nu […]

Av |27 april, 2017|Categories: Nyheter||

Kompensation av förstörd miljö

 När en kommun ska exploatera mark för att bygga uppstår ofta negativa konsekvenser för naturmiljön. Då kan ekologisk kompensation sättas in genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att […]

Av |27 april, 2017|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

När allt färre får bostadsbidrag blir socialbidragstagarna fler

När allt färre får statliga bostadsbidrag ökar risken att fler tvingas söka kommunalt ekonomiskt bistånd, det som förr hette socialbidrag. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning där man undersökt om bostadsbidraget fungerar som det […]

Av |27 april, 2017|Categories: Nyheter||

Stort kap för Kronofogden

Kronofogden har tillsammans med Tullverket och Polisen i en internationell operation lyckats beslagta 600.000 kronor vilket försvårar finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

Mängder av kontroller har skett på både Arlanda, Landvetter, Sturup och Växjö […]

Av |27 april, 2017|Categories: EU, Nyheter, Rättsväsen||

Gratisbesök lockar mest museiveteraner

Museibesöken har ökat sedan fri entré infördes under 2016, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men ökningen består mest av dem som normalt går på museer.

Besöken har ökat med 49 procent vid […]

Av |27 april, 2017|Categories: Kultur och Idrott, Nyheter||
  • Arbetsmarknadsminiser Ylva Johansson ser klara fördelar med en social dimension:minskad fattigdom, mer jämställdhet och en ökad tillväxt som gynnar Sverige. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsminiser Ylva Johansson ser klara fördelar med en social dimension:minskad fattigdom, mer jämställdhet och en ökad tillväxt som gynnar Sverige. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

En mer jämställd union

Nu har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lagt fram sitt förslag om en social dimension som innehåller 20 punkter för att öka välfärden inom unionen. Sveriges regering är positiv, medan oppositionen anser att det riskerar […]

Av |26 april, 2017|Categories: EU, Nyheter||

Färre sökande till högskolan

I rådande högkonjunktur vill fler jobba än studera, trots att utbudet av högskoleutbildningar ökar med upp till en procent jämfört med hösten 2016.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler […]

Av |26 april, 2017|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

SCB:s huvudkontor till Örebro

Regeringen fortsätter att arbeta med sin plan att utlokalisera myndigheter från Stockholm. Senast var det e-hälsomyndigheten, som ska flytta till Kalmar. I dag kom beskedet att Statistiska centralbyråns, SCB, huvudkontor placeras i Örebro.

Också […]

Av |26 april, 2017|Categories: Nyheter||

Ska Nollvisionen bli verklighet måste hastigheterna sänkas

Säkerheten i trafiken måste höjas om det ska gå att nå etappmålet om högst 220 omkomna och 4.100 allvarligt skadade år 2020. Det gäller för bilister och och oskyddade trafikanter som cyklister. Det menar […]

Av |26 april, 2017|Categories: Nyheter||

Industriföretagen ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek

Svensk industri tror just nu på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt en normalt. Konjunkturinstitutets konfidensindikator noterar det högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industriföretagen är framför allt ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget.

Barometerindikatorn […]

Av |26 april, 2017|Categories: Nyheter||

Flyktingströmmarna utmanar den nordiska välfärdsmodellen

Forskningen visar att kostnaderna för flyktinginvandringen till Sverige uppgår till cirka en procent av BNP per år. En procent av BNP är lika mycket som det svenska biståndet eller som rättsväsendet inklusive polisen. Nordiska […]

Av |26 april, 2017|Categories: Migration, Nyheter||