Statskoll.se upphör

Tidningen Statskoll upphör från och med i dag, måndagen den 15 oktober 2018. Statskoll.se har funnits på nätet i fem år och under den tiden publicerat 7.000 artiklar som beskådats av närmare en miljon […]

Av |15 oktober, 2018|Categories: Nyheter||

Inflationstakten nu 2,5 procent

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja höja styrräntan. Enligt SCB:s senaste mätning låg inflationstakten, mätt som KPIF,  i september på 2,5 procent. Konsumentprisindex steg […]

Av |11 oktober, 2018|Categories: Nyheter||

Högkonjunkturen fortsätter nästa år tack vare omvärldens draghjälp

Högkonjunkturen fortsätter även nästa år tack vare draghjälp från omvärlden. Men en viss avmattning är ändå att räkna med på grund av att investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Det framgår av […]

Av |10 oktober, 2018|Categories: Nyheter||

Statens miljöskatteintäkter ökade med 5 miljarder

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än fem miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen, […]

Av |10 oktober, 2018|Categories: Nyheter||

Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. Men man vill nu att regeringen griper in så att man kan hjälpa fler.

- […]

Av |10 oktober, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Regimen har full koll på kinesiska sociala medier

Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. I stället för att filtrera bort allt politiskt känsligt material låter den miljontals inlägg ligga kvar för att få information om protestaktioner […]

Av |9 oktober, 2018|Categories: Nyheter||

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Nu hoppas professor Tommy Andersson, från […]

Av |9 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Migration, Nyheter||

Ensamheten bland äldre kan minska med digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet. Forskning visar att utbildning i och användning av dator […]

Av |9 oktober, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Garantipensionen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en dom från EU-domstolen finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som […]

Av |8 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter||

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig […]

Av |8 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

En halv grad mer kan betyda fler människor på flykt

FN:s klimatpanels rapport som nu presenterats handlar om vad det innebär att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i stället för 2 grader, jämfört med preindustriella nivåer.
– En halv grad spelar stor roll […]

Av |8 oktober, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden […]

Av |8 oktober, 2018|Categories: Demokrati, Nyheter||

Elitutbildning sker under press och stress

Arbetsmiljön för doktorander, personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet, är inte tillfredsställande.

Resultatet är oroande, säger Inger Ehn Knobblock, Fackförbundet STs utredare som genomfört undersökningen:

- Nästan hälften säger att de inte […]

70 miljoner euro dras in i stöd till Turkiet

 EU-parlamentet har röstat för att dra in 70 miljoner euro i anslutningsstöd till Turkiet, då landet rört sig allt längre ifrån rättsstatens principer, demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet.

Bodil Valero är gröna gruppens ansvariga för […]

Av |3 oktober, 2018|Categories: EU, Nyheter||

Fler tidsbegränsat anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet

Fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Närmare tre av fyra sysselsatta på arbetsmarknaden […]

Av |3 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

För få sökanden till regionalt yrkesvux

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux, visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Två tredjedelar av kommunerna svarar […]

Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering

Riksdagens talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag har haft bra samtal med alla partierna. Nu är det dags för dem att förhandla […]

Av |2 oktober, 2018|Categories: Demokrati, Nyheter||

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull […]

Av |2 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Landsbygd, Nyheter||

Polisen har inte nått målen för omorganisationen

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts, visar Statskontorets utvärdering av ombildningen av Polisen.

Målsättningen med att ombilda Polisen till en […]

Av |2 oktober, 2018|Categories: Nyheter, Rättsväsen||

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny […]

Av |1 oktober, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||