90 miljarder plus i statsbudgeten

Statsbudgeten väntas visa överskott på 90 miljarder kronor i år och 69 miljarder kronor nästa år. Den bedömningen gör Riksgälden som konstaterar att den svenska ekonomin växer i god takt.

– Den svenska ekonomin går […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||

LO lämnar Nordea

LO byter transaktionsbank från Nordea till Swedbank. Det beslutet tog LO-styrelsen på måndagen.

Det var efter att Nordea meddelade att de ville flytta sitt huvudkontor till Finland som LO började leta efter en annan […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren

Byggtakten i Sverige behöver vara högre de närmaste åren än Boverket tidigare räknat med – eftersom befolkningsökningen sker snabbare än väntat. 90.000 bostäder borde byggas varje år fram till 2020. Men det byggs inte […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||

Också kvinnors sysselsättning ligger nu över 80 procent

Nu är även andelen sysselsatta kvinnor i åldrarna 20-64 år över 80 procent. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB, i senaste Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I maj var 5,1 miljoner sysselsatta i Sverige, en ökning med 118.000 […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||

De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. […]

Sveriges digitaliseringspolitik granskad av OECD

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation.

- Jag beställde rapporten för att […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||
  • En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden. En utbredd missuppfattning är att skuldsanering bara är till för personer med stora skulder. Även personer med små skulder har möjlighet att få skuldsanering om de saknar återbetalningsförmåga. Foto: Kronofogden.

Små skulder får också skuldsanering

Kronofogden visar att framför allt tre faktorer påverkar möjligheten att få skuldsanering: orsaken till betalningsproblemen, ålder på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare. Däremot har skuldernas storlek ingen […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Nyheter||

Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Försvar, Nyheter||

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. […]

Massor med pengar i folks byrålådor

Nu är det dags att städa ur byrålådorna på jakt efter pengar. Det finns 3,8 miljarder kronor kvar av 100- och 500-kronorssedlarna som blev ogiltiga sommaren 2017. Fram till och med den 30 juni […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Nya jobb till Kiruna

Regeringen föreslår 120 nya statliga jobb i Kiruna för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna. Radiotjänst är Kirunas tredje största arbetsgivare.

- Regeringen menar allvar med att […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, Nyheter||

Ordning och reda på enskild väg

Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare, anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– När en allmän väg görs om till enskild väg måste det noga […]

Av |19 juni, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Nyanländas väg till jobb har kortats

Tiden för nyanländas etablering på arbetsmarknaden har kortats. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) säger sig se ett trendbrott, att fler snabbare kommer i kontakt med arbetsmarknaden och att utvecklingen är stark och kommer […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Nyheter||

Miljöpartiet mesta maktparti i regioner och landsting

Ett av de tre valen 9 september, landstingsvalet, kallas ibland det ”glömda valet”. Många röstande känner inte till vilka som styr. Att Stockholm har alliansstyre börjar bli hyggligt bekant efter de många skandalartade turerna […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Nyheter||
  • – Vår generation kan inte ta en springnota på de problem vi orsakat med vår fossilfest och konsumtion, säger Länsförsäkringars naturskadespecialist Pär Holmgren. Foto: Peter Knutson – Vår generation kan inte ta en springnota på de problem vi orsakat med vår fossilfest och konsumtion, säger Länsförsäkringars naturskadespecialist Pär Holmgren. Foto: Peter Knutson

Klimatet får Sverige att växa

Klimatet förändras just nu snabbare än hittills i mänsklighetens historia. Det kommer på sikt att orsaka stora folkförflyttningar när delar av världen blir obeboeliga, vilket kommer att påverka Sverige och vår samhällsutveckling, anser Länsförsäkringars […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Webb om psykisk ohälsa bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga för ledare som anordnar aktiviteter för barn och unga.

- Som ledare i fotbollslaget eller musikskolan spelar man en […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Inte längre så trygga

Medborgarna har blivit mer otrygga de senaste åtta åren. Det visar forskning från Ersta Sköndal Bräcke högskola finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond.

– Arbetslöshet, låg utbildning och inkomst samvarierar med otrygghet och lägre lokalsamhälletillit, konstaterar professor […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Demokrati, Nyheter||
  • Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert

Pengar mot övergödning

Under 2018 startar det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka pengar hos Havs- och vattenmyndigheten för att förstärka det lokala arbetet mot övergödning.

Övergödning är ett utbrett problem i […]

Av |18 juni, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Skyddet av värdefull skog i Sverige är inte nog effektivt

Skyddet av värdefull skog i Sverige inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter att ha granskat hur staten värnar skogen i förhållande till riksdagens mål för miljö […]

Av |15 juni, 2018|Categories: Nyheter||

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen […]