Varje mänskligt samhälle utvecklar ojämlikhet.

Politiken kan dock förmå samhället att röra sig mot jämlikhet. Men vilken politik? Kring de tre frågorna bygger Per Molander sin essä som siktar på själva grundfrågan i den svenska politiken: vad kan man göra åt verkligheten?1permolander

Per Molander konstaterar att djupt […]