Välkommen till statskoll.se    

Efter att riksdagen beslutade att lägga ned sin tidning Riksdag & Departement bestämde jag mig för att starta en egen tidning. Jag arbetade 24 år som journalist på R&D och har därmed skaffat mig gedigna kunskaper om hur den politiska beslutsgången fungerar. Det gör att jag i den nya tidningen, […]

Av |26 maj, 2014|Nyheter|

Kriser

När vattenledningsvattnet blir förorenat eller när strömmen bryts utsätts samhället för påfrestningar. Alla myndigheter har webbsidor, men också betydelsen av kommunikation via sociala medier har ökat på senare år. Två forskare vid Örebro universitet har författat två böcker om detta på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sociala medier och webb vid kris har skrivits […]

Av |20 maj, 2014|Böcker|

Ny allvarlig hästsjukdom upptäckt i Sverige

Fyra hästar och ponnyer   på två olika beten har under maj månad drabbats av en akut och mycket allvarlig sjukdom som kallas atypisk myopati.

Förgiftning misstänks vara orsaken, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Tre av hästarna har avlidit och den fjärde vårdas på djursjukhus. Fallen inträffade på Österlen, samt öster om Lund.

SVA vill nu uppmärksamma […]

Av |19 maj, 2014|Landsbygd, Nyheter|

Ändringar i fastighetslagen

Skatteverket har utvärderat gällande regelverk och föreslår ett antal ändringar i fastighetstaxeringslagen för att åstadkomma förenklingar för enskilda och företag samt för Skatteverket.

• att bostadshus och tomt på en lantbruksenhet inte längre ska påverkas av storlekskorrektion,
• justering för säregna förhållanden ska kunna ske när värdeinverkan uppgår till minst fem procent av taxeringsenhetens sammanlagda riktvärde, […]

Myggbekämpning i Forshaga

Naturvårdsverket ska bevilja tillstånd för bekämpning av stickmygglarver i särskilda skyddade områden i Deje, Forshaga kommun.

Massförekomsten av stickmyggor i Deje är ett allvarligt problem. Förhållandena har periodvis varit mycket svåra och periodvis gjort det omöjligt för människor i området att vistas utomhus.

Bekämpningen sker med bekämpningsmedlet VectoBac G och får utföras under ett tillfälle från […]

Av |18 maj, 2014|Landsbygd, Nyheter|

Låsningen

Författaren Jan Tullberg tar upp de centrala frågorna kring invandring.

Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över. jantullberg

Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar […]

Av |16 maj, 2014|Böcker|

Singelkvinnor kan få assisterad befruktning

Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, har som särskild utredare haft i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.

Utredaren föreslår i delbetänkandet att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård.

Utredaren föreslår att […]

Patentlagen utreds

I mål om patentintrång är det normalt enskilda som tvistar med hjälp av ombud. Målen handläggs då inom ramen för en civilprocess.

Den som gjort intrång i någon annans patent kan dock också dömas till böter eller fängelse inom ramen för en straffprocess. En förutsättning för att en åklagare ska få väcka åtal i […]

Ändringar i polisverksamheten

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium slås samman till en myndighet och att Säkerhetspolisen blir en fristående myndighet den 1 januari 2015.

Förslagen rör framför allt behandlingen av personuppgifter i den forensiska verksamheten, som föreslås regleras i ett nytt kapitel i polisdatalagen (2010:361). Det föreslås regler om bland annat ändamålen för behandlingen, sökning och bevarande […]

Av |16 maj, 2014|Nyheter, Rättsväsen|

SVT måste rapportera om nya programtjänster

Myndigheten för radio och  tv har fått i uppdrag att se över systemet med förhandsprövning av nya   tjänster hos SR, SVT och UR. Myndigheten ska bland annat undersöka om det   finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster, särskilt med   tanke på att ingen ny tjänst ännu anmälts till prövning.

Sedan 2010 finns […]