Tydligare taxipriser

I propositionen lämnas förslag till lagändringar inom taxitrafikområdet. Det föreslås att den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att en prisuppgift lämnas.
Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden. Uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden […]

Stärkt konsumentskydd vid förmedling av försäkringar

Finansdepartementet föreslår i en promemoria nya regler för förmedling av försäkringar. Syftet är att sätta kundens intressen i fokus vid bl.a. rådgivning om försäkringar. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

- Konsumenten är i underläge på finansmarknaden. Förslaget innebär att kraven blir högre på de som […]

Av |17 juni, 2014|Nyheter|

Straffet kan ändras om kontakt med barn i sexuellt syfte

En utredare har fått i uppdrag att göra en översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

Utredaren ska ta ställning till om straffansvaret för brottet är lämpligt utformat eller om det finns skäl att utvidga eller på annat sätt förändra bestämmelsen. I uppdraget ingår också att överväga om straffskalan bör […]

Av |17 juni, 2014|Nyheter, Rättsväsen|

Krav på diskrimineringsarbete

Utredningens övergripande mål har varit att lämna förslag på hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i syfte att vara ett effektivt medel för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Utredningen har med anledning av de effektundersökningar som gjorts funnit att det alltjämt bör finnas lagreglerade krav på att arbetsgivare […]

Av |17 juni, 2014|Demokrati, Nyheter|

Kvinnor och män i politiken

Hur framställs kvinnor respektive män som valt att äntra den politiska arenan i medierna? Är frågor till Annie Lööf av en annan karaktär än de som ställs till Stefan Löfven? I en ny bok från Studentlitteratur undersöks om politiker gestaltas olika beroende på kön och om samhällsjournalistiken är neutral.  Bokens ämne är högaktuellt när valrörelsen 2014 […]

Av |17 juni, 2014|Böcker|

Skatteverket kollar rot i rabatten

Under sommarmånaderna är det många som passar på att få fönster utbytta och olika arbeten i trädgården utförda. Det är viktigt att veta vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag. Skatteverket satsar i år extra på att granska rotavdrag för markarbeten och fönsterbyten, eftersom det är områden där det finns tecken på att många […]

Granskning av kärnbränslehantering

Kärnavfallsrådet har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall och fokuserar på de områden där ledamöterna har specialkompetens.

Granskningen omfattar SKB:s verksamhet och handlingsplan, låg- och medelaktivt avfall, använt kärnbränsle, samhällsvetenskaplig forskning samt […]

Fel medicindos vanligast

IVO har sammanställt och analyserat lex Maria anmälningar och klagomål inom apoteksverksamhet 2010-2013. Riskområden är hög arbetsbelastning och stress samt brister i IT- och receptexpeditionssystem.

IVO har sammanställt lex Maria anmälningar och klagomål inom öppenvårdsapotek 2010-2013. Avdelningen för Analys och Utveckling har tittat på händelserna bakom lex Maria och klagomål, tittat efter mönster i lex Maria-anmälningarna och kunskapen […]

Skyltfonden ger säkrare trafik

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 13 st projekt dela på 3 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

Definition av säkert räcke för motorcyklister samt en tänkbar testmetod av MC och räcken, SMC, Borlänge
Drift- och underhåll av cykelvägar – avtalsmässiga hinder och möjligheter, […]

Av |16 juni, 2014|Infrastruktur, Nyheter|

Svenskar till Syrien bekymrar Säpo

Unga mäns resande till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper fortsätter och det finns inga säkra indikationer på att det kommer att avta inom överskådlig tid.

Minst 80 personer har rest till Syrien och anslutit sig till al-Qaidainspirerade grupper för att strida. Drygt hälften av dessa har återvänt till Sverige, men det finns […]

Av |13 juni, 2014|Nyheter, Rättsväsen|