• Riksdagens nya talman Urban Ahlin (S) sitter i kammaren med talmansklubban. Han är omgiven av, från vänster, andre vice talman Björn Söder (SD), tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) och förste vice talman Tobias Billström (M).
Foto: Melker Dahlstrand. Riksdagens nya talman Urban Ahlin (S) sitter i kammaren med talmansklubban. Han är omgiven av, från vänster, andre vice talman Björn Söder (SD), tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) och förste vice talman Tobias Billström (M). Foto: Melker Dahlstrand.

Urban Ahlin ny talman

Urban Ahlin (S) har valts till ny talman för valperioden 2014–2018. Till förste vice talman valdes Tobias Billström (M) till andre vice talman valdes Björn Söder (SD) och till tredje vice talman valdes Esabelle Dingizian (MP).

– Jag är hedrad över att ha fått det fina uppdraget som talman och ska fullfölja detta efter bästa […]

Av |29 september, 2014|Demokrati, Nyheter|

Gymnasiekunskap om mänskliga rättigheter

UD har utarbetat en lärarhandledning för att stödja och bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga rättigheter. Handledningen baseras på UD:s årliga rapporter om mänskliga rättigheter och vänder sig främst till gymnasiet och gymnasielärare. Syftet är att peka på hur MR- rapporterna kan användas inom olika områden i undervisningen, och att visa […]

Av |29 september, 2014|Demokrati, Nyheter|

Storstadsfamiljer tjänar mest på ränteavdrag

Drygt 70 procent av Sveriges hushåll betalade räntor på lån 2012, i huvudsak bolån. Därmed fick de i genomsnitt nästan 10 000 kronor i minskad skatt i form av ränteavdrag. Många barnfamiljer som köpt dyra villor eller bostadsrätter i storstäderna har höga ränteavdrag.

Ränteavdraget innebär att låntagare får en skattereduktion på 30 procent av räntebeloppet. […]

Av |29 september, 2014|Bostad och Familj, Nyheter|

Tonnageskatt i Sverige

Regeringen beslutade den 24 januari 2013 direktiv till en utredning med uppdrag att analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige (dir. 2013:6). Utredningen ska även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen. Enligt direktiven ska utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 15 november 2014. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas […]

Av |29 september, 2014|Nyheter|

Associeringsavtal

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

 Grunddokument

Grunddokument

Grunddokument

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Grunddokument

Grunddokument

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra […]

Av |29 september, 2014|Internationellt, Nyheter|

349 snart på plats

Nu är det klart hur mandatfördelningen mellan de åtta partierna ser ut och vilka ledamöter som tar plats i riksdagen efter valet.

  • Socialdemokraterna (S) 113 mandat
  • Moderaterna (M) 84 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD) 49 mandat
  • Miljöpartiet (MP) 25 mandat
  • Centerpartiet (C) 22 mandat
  • Vänsterpartiet (V) 21 mandat
  • Folkpartiet (FP) 19 mandat
  • Kristdemokraterna (KD) 16 mandat

Av de 349 riksdagsledamöterna som valts in är 197 […]

Av |25 september, 2014|Demokrati, Nyheter|

Allmänna handlingar hos enskilda

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring reglerar förvaring av allmänna handlingar i de fall offentlig verksamhet förs över till ett enskilt organ.

I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger bättre möjligheter […]

Av |25 september, 2014|Demokrati, Nyheter|

Många arbetsgivare uppmuntrar till föräldraledighet

En ny attitydundersökning visar att många arbetsgivare förefaller positiva till anställdas föräldraledighet, sex av tio uppmuntrar alla föräldrar att vara lediga med sina barn. Det förekommer dock vissa skillnader mellan stora och små företag samt mellan branscher.

För att undersöka Sveriges arbetsgivares attityder till föräldraledighet genomförde Försäkringskassan en enkätundersökning i tre branscher; byggbranschen, vård och […]

Av |25 september, 2014|Bostad och Familj, Nyheter|

Mamman tar större omsorgsansvar

Pappors uttag av föräldrapenning för barn upp till 8 år ligger på 25 procent. Ser man på pappornas uttag av föräldrapenning under barnets första två levnadsår så är det betydligt lägre. För barn födda 2011 tog papporna i snitt ut 17 procent av de föräldrapenningdagar familjen använde.

- När omsorgsbehovet för barnen är som störst […]

Av |25 september, 2014|Bostad och Familj, Nyheter|

En liten sänkning av stamnätstariffen

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre
sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.

Stamnätstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften – som ska täcka förvaltning och utbyggnad av stamnätet – lämnas oförändrad. Energiavgiften – som ska täcka kostnaderna för […]