Vad är kreativitet

Författarna till boken ”Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv” beskriver betingelser som är gynnsamma för kreativiteten och hur kreativitet kan förstås ur en mängd olika perspektiv med fokus på såväl individ som kontext, exempelvis: Entreprenör eller enstöring? Har klassens ljus de ljusaste idéerna? Miljöer som laddar eller kvaddar kreativitet! Kan man leka […]

Av |31 oktober, 2014|Böcker|

Sex personer åtalas för cigarettsmuggling

Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har drivit ett ärende som rör cigarettsmuggling. Totalt är det över 152 miljoner kronor förlorade intäkter för staten. I dag åtalas sex personer.

I januari 2014 kom en lastbil till Trelleborg från Polen. Lasten innehöll 7 240 000 cigaretter och hade ett upplag i Västra Frölunda i Göteborg som destination. Tullverket påbörjade spaning redan från […]

Av |31 oktober, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Styrräntan höjs kanske redan 2015

I veckan sänkte Riksbanken styrräntan till noll procent – och förutspådde att det dröjer till 2016 innan den åter börjar höjas. Men höjningen kommer tidigare. Det hävdar Handelsbankens analytiker Gunnar Tersman i ett marknadsbrev på fredagen.

Gunnar Terman förutspår att styrräntan åker upp till en halv procent redan 2015. Det grundar han i bedömningen att amerikanska […]

Av |31 oktober, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Norska pensionärer kan få skatteamnesti

Svenska ministern Kristina Persson, lovade under Nordiska rådets session i Stockholm att gå igenom fakta  i skatteproblemet som drabbar norska pensionärer bosatta i Sverige.

Norrmannen Knut Storberget har, som medlem i Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott, arbetat i många år för pensionärernas sak.

– Jag är glad för att Sverige äntligen tar initiativ till en genomgång av fakta […]

Av |31 oktober, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Stoppsignal för skandinaviska höghastighetståg

Det kommer att dröja väldigt länge innan det rullar höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn via den svenska västkusten. Sveriges nya regering har andra planer avslöjade infrastrukturminister Anna Johansson (S) när frågan kom upp på Nordiska rådet den gångna veckan.

Nordiska rådets närings- och miljöutskott träffade Sveriges infrastrukturminister. Viktigaste frågan handlade om projektet ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden”, […]

Av |31 oktober, 2014|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Utredning om offentligt finansierade välfärdstjänster ändras

Regeringen vill förlänga Ägarprövningsutredningen (ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade
välfärdstjänster) till den 31 december 2014. Samtidigt ändrar regeringen uppdraget så att utredningen enbart ska lämna förslag  om ägar- och ledningsprövning. Anledningen är att  regeringen aviserat att fler frågor inom området ska utredas.

Grunddokument

Fondregelverket ska ses över

En utredare ska lämna förslag till hur UCITS V-direktivet, ( regler för fondbolag och värdepappersfonder) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också ta ställning till om det till följd av de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet bör göras andra ändringar i lagstiftningen om värdepappersfonder eller i annan lagstiftning.

Vidare ska utredaren göra en […]

Av |30 oktober, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

När investeringssparkonto upphör

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att reglerna om när ett investeringssparkonto upphör ändras. De föreslagna ändringarna innebär att ett investeringssparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot. Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen och lagen om investeringssparkonto.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 och […]

Av |30 oktober, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Länsstyrelserna i Mellansverige beslutar om licensjakt

Nu får länsstyrelserna i Mellansverige själva bestämma om licensjakt på varg. Naturvårdsverket har överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Hädanefter är det länsstyrelserna runt om i landet  som tar hand om förvaltningen av rovdjur som politikerna beslutade om i december 2013.

I våras överlämnade Naturvårdsverket rätten att fatta beslut om skyddsjakt på […]

”Modigt att erkänna Palestina”

Regeringens beslut i dag, torsdag, att erkänna staten Palestina tas emot som ”modigt och historiskt” av Palestinas president Abbas. Men på hemmaplan kritiseras beslutet av oppositionen.

– Syftet med Sveriges erkännande av staten Palestina är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill […]

Av |30 oktober, 2014|Bistånd, Internationellt, Nyheter|