Sverige lär av Finland om att forma livsmedelsstrategi

En svensk livsmedelsstrategi ska utformas. För att få tips om hur den kan se ut åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till Finland där en sådan redan finns.

Även frågor om samarbete länderna emellan kommer att tas upp och diskuteras under besöket, som  äger rum i dag, måndag.

Följande dag, 2 december, reser statsrådet Bucht vidare […]

Av |30 november, 2014|EU, Internationellt, Nyheter|

Hushållens ökade konsumtion driver på tillväxten

Hushållens ökade konsumtion, främst av elektronik och möbler, drar upp både försäljningsvolymen i detaljhandeln och den svenska BNP-tillväxten, visar senaste SCB-statistiken.

Försäljningen i detaljhandeln ökade med 4,5 procent i oktober jämfört med samma månad 2013. Det var sällanköpshandeln som gick allra bäst och steg med 6,6 procent. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent.

Elektronikhandeln en av […]

Av |28 november, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Fem svenska riksdagsledamöter valövervakar i Moldavien

Tre moderata och två socialdemokratiska riksdagsledamöter finns på plats som internationella observatörer under parlamentsvalet i Moldavien på söndag.

Det är i OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) 50 parlamentatiker starka internationella delegation som de fem svenskarna ingår. Dessa fem är Margareta Cederfelt (M), Åsa Coenraads (M), Christian Holm (M), Kent Härstedt (S) och […]

Av |28 november, 2014|Demokrati, Internationellt, Nyheter|

Momsfiffel med entreprenadmaskiner

De senaste två åren har Skatteverket stoppat bolag som försökt undkomma moms vid införsel av begagnade entreprenadmaskiner från andra EU-länder. Det rör sig om skatteintäkter på över 51 miljoner kronor. Momsfuskarna har använt sig av målvaktsföretag.

– Det här fenomenet har ökat markant under senare år. De aktuella företagen försöker komma undan momsbetalningar genom att handla över […]

Av |28 november, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Slöseri i energihus

Samhället bygger lågenergibostäder för att styra mot en minskad energianvändning. Men paradoxen är, enligt nya forskningsresultat, att det pågår ett energislöseri inne i bostäderna.

Forskaren Helena Karresand från Linköpings universitet,  har granskat  livet inuti lågenergihus, så kallade passivhus. Hon upptäckte ett, energislöseri inne i boendena. Apparater som bostadsbolagen ställt in i lägenheterna var energitjuvarna. Hyresgästerna tyckte att digitalboxar […]

Av |28 november, 2014|Energi och Miljö, Nyheter|

Höjd återbäringsränta för pensionärer

Mer pengar i plånboken för de pensionärer som har sin premiepension i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring. Återbäringsränta höjs med 3 procentenheter till 12 procent. Räntehöjningen och ett ändrat förskottsränteantagande ger en total höjning 2015 på i snitt 33 kronor i månaden, för en snittutbetalning på cirka 300 kronor.

Den som går i pension kan välja att ha […]

Av |28 november, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Nordiska länder måste tillsammans driva jämställdhet globalt

– Om inte vi i Norden driver frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa, kommer ingen annan att göra det. Så enkelt är det, säger Sveriges nya jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

De nordiska länderna, med sina erfarenheter av jämställdhetsarbete, spelar en central roll när det gäller utvecklingen internationellt. Enligt ministern är det nordiska samarbetet i […]

Regeringen tänker rädda Göteborg

Göteborg är en av de svenska städer som ligger risigt till om klimatet fortsätter att förändras så som man tror. Regeringen vill nu intensifiera arbetet med att rädda Göteborg från en klimatkatastrof.

Det var innebörden i klimat- och miljöminister Åsa Romsons (MP) besked när hon besökte Sveriges näst största stad och beskrev vad hon och […]

Fler ska ta entreprenörsansvar vid utstationering

Regeringen vill ha förändring i Lex Laval och i EU-direktivet för att  stärka kollektivavtalens ställning vid utstationering och har därför beslutat om tilläggsdirektiv till utstationeringskommittén  och utredningen om nya utstationeringsregler.

- Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad. Då krävs bland annat ändringar i Lex Laval men också förändringar i […]

Av |28 november, 2014|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Räntan sänks för studielån

1,5 miljoner människor som har studielån får sänkt ränta. Regeringen har beslutat att nästa år sänka räntan på studielån till 1,0 procent. Det är 0,2 procentenheter lägre än 2014 års ränta. Det är den lägsta nivån hittills för studielån.

I snitt har räntan under perioden 2004-2014 legat på 2,1 procent. För en genomsnittlig låntagare, med en skuld […]