Upptäckt i ryckig bilkörning kan rädda liv

Forskare vid Chalmers har hittat lösningen på varför bilförare kör ryckigt. En lösning som kan leda till att människoliv sparas. Säkerhetssystem i bilar kan korrigera farliga styrrörelser redan innan de har inträffat.

– Med den förarmodell jag har utvecklat kan man förutsäga vad förare kommer göra med ratten innan de har gjort det. Direkt när […]

Av |31 december, 2014|Nyheter, Trafik|

Hoppfull återhämtning för ålen men mer skydd behövs

Det börjar ljusna för ålen. Efter årtionden av kraftigt minskande ålbestånd jorden runt syns tecken på att en återhämtning kan vara möjlig. Men det är hög tid att de olika arterna får ett tillräckligt skydd i hela sina utbredningsområden, och det är hög tid för nationsövergripande förvaltningsplaner, skriver 70 ledande ålforskare i tidskriften Fisheries.

I […]

Av |31 december, 2014|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Dansaryrket ska bli mer attraktivt

Sex myndigheter har av kulturdepartementet fått order om ta fram planer för hur jämställdheten ska stärkas: Konstnärsnämnden, Statens musikverk, Riksutställningar, Statens konstråd, Statens kulturråd och Diskrimineringsombudsmannen. Det framgår av det regleringsbrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) undertecknat.

I regleringsbrevet avsätts 40 miljoner kronor för att stärka scenkonsten i hela landet. Särskilt framhålls att […]

  • Jonas Sjöstedt räknar med att blockpolitiken cementeras och att han själv snart sitter i regeringen efter decemberöverenskommelsen. Men det kan bli precis tvärtom, tror bl a Carl Bildt. Foto: Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt räknar med att blockpolitiken cementeras och att han själv snart sitter i regeringen efter decemberöverenskommelsen. Men det kan bli precis tvärtom, tror bl a Carl Bildt. Foto: Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet hänger löst

V-ledaren Jonas Sjöstedt har höjt tonläget och begär att få träda in i regeringen efter decemberuppgörelsen. Men det som hittills sett ut att leda till hårdare blockpolitik kan mycket väl landa i dess motsats: upplösning av de två blocken. Och då hänger Vänsterpartiet i stället löst.

Förutvarande utrikesministern och moderatledaren Carl Bildt har pekat ut […]

Av |30 december, 2014|Demokrati, Nyheter|

Inga tillstånd för ovaccinerade valpar eller kattungar

Hundvalpar, kattungar och illervalpar måste vaccineras mot rabies för att få komma in i Sverige. Tidigare släppte Sverige in djur under tre månader från rabiesfria länder. Men nya direktiv från EU ändrar på det.

I början av november meddelade EU-kommissionen att medlemsländerna inte längre får välja att bara släppa in ovaccinerade djur från rabiesfria länder. […]

Av |30 december, 2014|EU, Nyheter|

Bättre koll på elevens kunskapsnivå

För att ta fasta på de kunskaper som den nyanlända eleven har med sig från sitt hemland och vad eleven behöver fortsätta utveckla för att nå kunskapskraven föreslår regeringen att nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas.

Kartläggningen ska utgöra underlag för dels beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp som eleven ska placeras i, dels hur den […]

Av |30 december, 2014|Nyheter, Utbildning och Skola|

För gammal för Migrationsverket

Migrationsverket har åldersdiskriminerat en 52-årig sökande till tjänsten som handläggare på verket. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ska stämma verket.

Migrationsverket sållade bort alla över 36 år som sökte till Migrationsverket i Malmö som asylhandläggare. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den ratade 52-årige mannen […]

Av |29 december, 2014|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

EU:s investeringsplan kanske ger 1,3 miljoner nya jobb

1,3 miljoner nya jobb i Europa. Det är vad EU-kommissionen hoppas på om medlemsländernas regeringar sluter upp bakom kommissionsordföranden Jean-Claude Junckers investeringsplan på närmare tre biljoner kronor (315 miljarder euro). EUs toppmöte strax före jul uttalade sig positivt till planen – som dock inte ska antas förrän i juni 2015.

Sveriges del i den stora […]

Offentliga upphandlingar ska inte utgå från lägsta priset

Regeringen vill genom nya upphandlingskrav stoppa låga löner, dåliga arbetsvillkor och skadlig arbetsmiljö.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor, enligt Konkurrensverket som  i sin rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling (2014:1) redogör att lägsta pris nu för första gången är det vanligaste tilldelningskriteriet när det gäller […]

Av |29 december, 2014|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Varslade får inte den hjälp de behöver

Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att hjälpa varslade, anser Riksrevisionen. Många varslas om uppsägning varje år och en del riskerar långa omställningsperioder och återkommande arbetslöshet.

För att varslade personer ska få tillgång till insatser måste de skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Men relativt få arbetsförmedlingskontor uppger att de varslade gör detta. Kontorens informationsinsatser […]

Av |29 december, 2014|Arbete och Näringsliv, Nyheter|