Ekologiska jordbruk kan producera all sin egen energi

Med hjälp av växtrester och gödsel kan ekologiska jordbruk bli självförsörjande med energi. Det framgår av en doktorsavhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ekologiska lantbruk kan bli självförsörjande med energi och minska växthusgasutsläppen. Råvaror i energiproduktionen är bland annat växtrester och gödsel, konstaterar Marie Kimming i sin doktorsavhandling om småskalig bioenergi från jordbruket.

För att minska växthuseffekten […]

Kvinnor närmar sig mäns löner i takt med åldern

Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomst minskar. År 1993 låg kvinnors medianinkomst på 75 procent av mäns medianinkomst. År 2013 ökade det till 81 procent. Kvinnorna är närmare männens löner strax vid 60 års ålder.

Statistiska centalbyråns statistik visar att under tioårsperioden 2003–2013 ökade medianinkomsten för åldersgruppen 20–64 år med 17 procent räknat i fasta […]

Av |30 januari, 2015|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Uppdämt behov av skuldsanering

Det finns ett stort behov av skuldsanering, anser Kronofogden. Över 10 000 ansökte om skuldsanering 2014. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2013.

Antalet ansökningar har hela tiden ökat de senaste fem åren. Under 2014 så beviljades 61 procent skuldsanering.

- Många människor har under lång tid levt under knappa ekonomiska förhållanden som de […]

Av |30 januari, 2015|Bostad och Familj, Nyheter|

Nu börjar det kosta att åka över broarna i Sundsvall och Motala

Att åka i personbil på nya bron över Sundsvallsfjärden kommer från söndag att kosta nio kronor, att ta sig via bron över Motalaviken kostar en femma. Till skillnad från trängselskatten i Stockholm och Göteborg tas de här avgifterna ut dygnet runt, veckans alla dagar.

Båda broarna är redan trafikerade, men det är först nu, från […]

Fortsatt kamp mot narkotika i Stockholm, Göteborg och Malmö

Den nuvarande regeringen fortsätter den förra regeringens satsningar mot narkotika i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tolv miljoner kronor skjuter regeringen till i det samarbetsprojekt som kallas Trestad2.

2010 startade ett samarbete mellan de tre storstäderna och alliansregeringen i syfte att utveckla såväl det drogförebyggande arbetet som behandlingsinsatser med fokus på unga.

Trestad2 blev från 2012 en […]

Av |30 januari, 2015|Nyheter|

Ny arbetsmiljöstrategi: Nollvision för dödsolyckor i jobbet

Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Det är regeringens mål för den nya strategi för arbetsmiljöpolitiken som nu ska börja utarbetas. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson startar det arbetet med att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett uppstartsmöte på måndag.

– Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta […]

Göteborg kan bli hela Nordens hamn

Göteborgs hamn kan bli hela Nordens transportnav, anser Nordisk rådets näringsutskott, som vill att de nordiska länderna ska öka samarbetet i transportsektorn. Men de ansvariga ministrarna vill inte ens träffa rådets parlamentariker. I fjol nobbade ministrarna inbjudan till rundabordssamtal. De får dock en ny chans i maj.

– Vi tycker att man måste se […]

Av |30 januari, 2015|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Åttahundra smittas varje år av hepatit C

Åttahundra människor som är beroende av narkotika smittas varje år av hepatit C. Orsaken är smutsiga sprutor som delas av missbrukarna och sprider sjukdomen. Nu anser Folkhälsomyndigheten att det är dags att införa sprutbyte över hela landet.

Hittills har sex kommuner infört sprutbyte: Lund, Malmö, Helsingborg, Kalmar, Stockholm och Kristianstad.

- För individen kan insatserna öka […]

Av |30 januari, 2015|Nyheter|

Systembolaget hade största säljlyftet på ekologiska varor

Ekologiska livsmedel är på kraftig frammarsch i Sverige, i fjol ökade försäljningen med 38 procent, visar Ekowebs marknadsrapport. Allra största försäljningsökningen svarade Systembolaget för, plus 83 procent.

Samtidigt tar den ekologiskt försålda maten marknadsandelar på den totala matmarknaden. 2013 låg andelen på fyra procent, i fjol hade den vuxit till 5,6 procent. I fjol såldes […]

Av |30 januari, 2015|Energi och Miljö, Nyheter|

Ovanligt många papegojsjuka i Västra Götaland

De senaste två månaderna har papegojsjukan slagit till i Sverige. Sju fall per år brukar normalt rapporteras in till Folkhälsomyndigheten men i år har hittills åtta personer drabbats.

Sedan november 2014 har åtta personer i Sverige insjuknat i papegojsjuka, varav sex i Västra Götaland, vilket förvånar myndigheten. De som insjuknat Västra Götaland har kommit i […]