Unga slipper kronofogden

För att hjälpa unga med studielån som inte betalas in har Kronofogden och Centrala studiestödsnämnden börjat samarbeta. Ungdomarna rings upp och det har hjälpt. De slipper att hamna hos Kronofogden.

Sedan 2012 driver CSN och Kronofogden ett gemensamt förebyggande arbete för att underlätta för unga personer som har svårt att betala sitt studielån eller återkrav. […]

Av |28 februari, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|

Hemma i väntan på dom

Om en person misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska hon eller han kunna åka hem i stället för att vara häktad här.

På samma sätt ska en misstänkt person som lever i Sverige åka hem och bli övervakad här i väntan på att brottsutredningen blir klar.

Det är ett EU-förslag […]

Av |28 februari, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Universitet ställer in föreläsning av Vilks

Karlstads universitet ska ställa in en föreläsning av Lars Vilks den 17:e mars. Något som fått två folkpartistiska riksdagsledamöter att reagera och börja undra om det är en självcensur som är början på något som kommer att växa.

- Det är särskilt olyckligt när sådant här sker på universitet och högskolor. Det är oerhört viktigt att […]

Bara två kvar i kd-ledarstriden – men en tredje på väg in?

Kristdemokraternas extrating 25 april ser ut att bara behöva välja mellan två partiledarkandidater, Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed, detta sedan även Penilla Gunther nu hoppat av. Men ett tredje namn kan vara på väg.

Därmed är både nuvarande partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och riksdagsledamoten Penilla Gunther ute ur leken. Medan Ankarberg Johansson sagt att […]

Av |28 februari, 2015|Demokrati, Nyheter|

Svenska riksdagsledamöter valobserverar i Tadzjikistan

Två moderata och två socialdemokratiska svenska riksdagsledamöter är valobservatörer när parlamentsval hålls i Tadzjikistan på söndag.

De svenska ledamöterna Jan R. Andersson (M), Margareta Cederfelt (M), Arhe Hamednaca (S) och Jasenko Omanovic (S) ingår i en internationell 60-mannadelegation bestående av ledamöter från OSSE:s, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, parlamentariska församling.

Valobservationen sker i samarbete med […]

Av |27 februari, 2015|Demokrati, Internationellt, Nyheter|

Larm: Bilars koldioxidutsläpp minskar för sakta

Nej, Sverige lyckades inte heller 2014 pressa ned koldioxidutsläppen under 130 gram per fordonskilometer. Vägtrafiken fortsätter visserligen att minska utsläppen – men nu bara marginellt. Och dieselbilars utsläpp ökar. Nya styrmedel krävs för att nå uppsatta klimatmål, larmar Transportstyrelsen.

Varken 2013 eller i fjol blev det samma rejäla utsläppsminskning som under perioden 2009-2012. Utsläppen för […]

Av |27 februari, 2015|Energi och Miljö, Nyheter, Trafik|

Dubbla FN-tal led i kampen för svensk stol i säkerhetsrådet

Nu växlar regeringen upp kampanjen för att erövra en svensk plats i FN:s säkerhetsråd. På måndag håller utrikesminister Margot Wallström (S) två anföranden i Geneve, dels i FN:s råd för mänskliga rättigheter, dels i FN:s nedrustningskonferens.

Sverige tillhör inte ens de 47 röstberättigade länderna, utan har bara observatörsstatus i FN-rådet för mänskliga rättigheter. Men nu […]

Av |27 februari, 2015|Internationellt, Nyheter|

Svensk militär backar upp USA i kampen mot ISIL i Irak

Utöver politiskt och humanitärt stöd planerar Sverige att ställa upp även miltärt i de USA-ledda insatserna mot rebellarmén ISIL i norra Irak. Det framhåller utrikesminister Margot Wallström och regeringen i ett uttalande om den utomordentligt allvarliga situationen i Syrien och Irak.

– Sverige planerar ett militärt bidrag till den utbildningsinsats som upprättats i norra Irak […]

Maria Wetterstrand en av regeringens 30 framtidsspanare

Framtidsminister Kristina Persson (S) har nu utsett ledamöter i regeringens tre framtidsspanande analysgrupper. I ledningen för gruppen Grön omställning finns förra MP-språkröret Maria Wetterstrand.

De tre expertråden är Grön omställning, Arbete i framtiden och Global samverkan. Grupperna är brett sammansatta med totalt 30 företrädare för näringsliv, fackföreningsrörelse, civilsamhälle och akademi, enligt samma princip som gäller […]

Av |27 februari, 2015|Nyheter|

Svenskt kött allt mer efterfrågat – men produktionen hinner inte med

Svenskarna åt mindre kött 2014 än föregående år. Hela minskningen berodde på lägre förbrukning av griskött. Den svenska nöt- och grisköttimporten sjönk samtidigt som köttexporten ökade, rapporterar Jordbruksverket, som ser början på en ny trend som kräver ökad produktion av svenskt kött.

Importen av griskött minskade totalt med nästan sju procent och minskningen var […]

Av |27 februari, 2015|Nyheter|