Sverige klarar EU-krav med marginal

Sverige klarar liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med marginal. Medlemsländernas offentliga sparande får inte vara lägre än minus tre procent och bruttoskulden inte högre än 60 procent av BNP. Sveriges siffror 2014: Sparandet minus 1,9 procent och bruttoskulden 43,9 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till minus 74 miljarder kronor år 2014 enligt reglerna […]

Annonsstopp för spelannonser i svenska medier

Ett rent beställningsjobb från den förra regeringen. Därför bör den nuvarande regeringen slänga utredningsförslaget i papperskorgen. Det menar Tidningsutgivarna, TU, som fruktar att redan hårt pressade svenska medier kommer att tappa uppemot tre miljarder kronor i annonsintäkter om lotterilagen sätter stopp för de utländska spelbolagens marknadsföring av lotterier.

Det är Främjandeförbudsutredningens överlämnande av sitt betänkande […]

Av |31 mars, 2015|Nyheter|

Stopp för toatömning till sjöss

Från och med i morgon är det förbjudet att hiva toalettavfall i sjön från fritidsbåten. Allt avfall ska lämnas i hamn. Men utbyggnaden av tömningsanläggningar har gått trögt. Den som tycker att tömningsmöjligheterna är usla bör klaga hos Transportstyrelsen.

Från och med 1 april blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i […]

Stigande vinster i statliga bolag – trots ras i Vattenfall och LKAB

De statliga bolagens försäljning minskade i fjol jämfört med föregående år. Men vinsterna steg, från 14,2 till 16,4 miljarder kronor. Den sjunkande omsättningen beror främst på minus i Vattenfall och LKAB, konstaterar Näringsdepartementet.

Vattenfalls resultat har belastats av nedskrivningar och avsättningar främst inom verksamheten i Nuon.

Förbättrade resultat i Akademiska Hus, SBAB och Swedavia höjde resultatet […]

Mikael Damberg ärver Annie Lööfs företagarreform

Fyra dagar före valet i höstas fattade alliansregeringen och dess näringsminister, centerledaren Annie Lööf, beslutet att företagarna bara ska behöva lämna företagsuppgifter en gång och till en plats. En ny e-tjänst skulle ersätta miljoner blanketter. Och från och med nu blir det så – till nuvarande S-näringsministern Mikael Dambergs stora glädje.

– Det är orimligt […]

Branschvisa snabbspår nyckeln till jobb för nyanlända

I dag hålls det femte och sista sista i raden av regeringens så kallade trepartssamtal om hur man ska kunna skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson möter denna gång parterna i offentlig tjänstesektor.

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. Förutsättningar finns. Många nyanlända har utbildning inom bristyrken samtidigt […]

Skatt på farlig elektronik

Flamskyddsmedel som finns i hemmiljöer ska beskattas, och på det viset hoppas utredaren och regeringen att de farliga ämnena ska minska. Det handlar om en lång räcka av varor som, datorer, tv-apparater, men också om golv-och andra byggvaror.

Utredaren har tagit fram förslag på två punktskatter. Det ena förslaget är en skatt på elektronik och […]

Inrätta ännu en myndighet: Miljöinspektionen!

Inrätta en ny nationell myndighet, Miljöinspektionen, som tar över en rad uppgifter från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna. Det föreslår Miljömyndighetsutredningen, vars betänkande i dag har överlämnats till miljöminister Åsa Romson.

Utredaren Göran Ekström är inte nådig i sin kritik mot hur regeringen styr, eller snarare inte styr, inom miljöpolitiken. […]

Reumatiker välkomnar att bortre tidsgränsen slopas

Regeringens förslag att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas vid nyår har gått ut på remissrunda. Men redan nu har Reumatikerförbundet gett sitt gillande till förslaget.

Förslaget som kommer att kosta 1 miljard kronor första året ökar sedan succesivt. Men det staten förlorar på gungorna tas igen en del på karusellerna, det vill säga ersättningen […]

Stärkt integritetsskydd behövs när polisen kollar telefonsamtal

Polisen, Säpo och Tullen sköter sig och bör därför även i fortsättningen ha rätt att begära ut information från teleoperatörernas lagrade samtal. Men samtidigt vill Datalagringsutredningen stärka den personliga integriteten genom vissa ändringar i gällande lag.

Förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, har i dag överlämnat betänkandet ”Datalagring och integritet”, SOU 2015:31, till inrikesminister […]

Av |30 mars, 2015|Nyheter, Rättsväsen|