Allt dyrare anställa tjänstemän

Kostnaderna för privata företag att ha anställda tjänstemän fortsätter att öka snabbare än kostnaderna för arbetare, rapporterar Statistiska centralbyrån SCB.

Sedan februari 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,3 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän,.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 116,0 för arbetare och 119,0 för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) […]

Svensk-danska Postnord går bättre

Brevbärarna bär ut allt färre försändelser, men Postnord ökar ändå vinsten, som tredubblades första kvartalet i år jämfört med i fjol. Växande e-handel – och att 800 tjänster inom administrationen rationaliserats bort – stärker det mellanstatliga svensk-danska postföretaget.

– Vi har under kvartalet skrivit ett flertal betydande kontrakt inom servicelogistik med hemleveranser av matvaror, tvätt […]

Försäkringskassan gör inte tillräckligt

30 000 unga personer har aktivitetsersättning, tidigare förtidspension. Men allt för många med funktionsnedsättning deltar inte i insatser som ska öka deras chanser att få arbete eller börja studera. I brist på tid gör Försäkringskassan inte tillräckligt för att sätta in insatser och följa upp dem.

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt […]

Förbereder civilministern en ny stor kommunreform?

Danmark har gjort det, Norge håller på, i Finland diskuterar man – men i Sverige är frågan stendöd – eller? I januari åkte civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Danmark för att se hur det gick där. I dagarna har han besökt Norge för att höra mer om pågående reformarbete. Ligger regeringen i startgroparna för […]

Av |29 april, 2015|Demokrati, Kommuner, Nyheter|

Hotade på jobbet

Ungefär 40 procent av landets socialsekreterare uppger att de är utsatta för hot om våld i arbetet. Andra påfrestningar är obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten. Under april 2015 ska Arbetsmiljöverket göra en inspektionssatsning för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för socialsekreterare.

– Psykisk ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning är […]

Mest män har studentbostad

21 procent av kvinnliga studenter och 38 procent av manliga studenter i Sverige bor i studentbostad. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet som har undersökt studenters bostadssituation i Europa. Något som förvånar med tanke på att att 60 procent av Sveriges studenter är kvinnor.

Eurostudent heter undersökningen som är paneuropeisk och genomförs med några års mellanrum. […]

Känsliga uppgifter med vanlig post

Nu går Datainspektionen ut för andra gången och varnar polisen för att skicka känsliga utdrag ur brottsregistret med vanlig post.

Datainspektionen är kritisk till att polisen använder vanlig B-post för att skicka brottsregisterutdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter. Det finns cirka 1.655 000 personer i utdraget.

Inspektionen visar att polisen använder vanlig B-post även då utdrag […]

Av |29 april, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Nu går det bra för kommunerna

Internationell tillväxt. Växande skatteunderlag. Och fortsatta återbetalningar från AFA Försäkring. Ja, det ser ut att vara glada dagar nu för landets kommuner och landsting. Men nya SKL-ordföranden Lena Micko höjer ett varningens finger och flaggar för att det kan behövas skattehöjningar.

– Bra resultat både i år och även nästa år är glädjande men stora […]

Bolånen fortsätter att öka

Hushållen fortsätter att låna allt mer, framförallt för att finansiera bostadsköp. Det visar ny SCB-statistik.

Bostadslånen, som står för 81 procent av den totala utlåningen till hushållen, ökade med 160 miljarder till 2.526 miljarder totalt och hade därmed en årlig tillväxttakt på 6,8 procent i mars. Tillväxten för hushållens konsumtionskrediter uppgick till 3,6 procent.

I […]

Reporäntan kvar på minus 0,25 procent

Riksbankens direktion har beslutat att inte ändra reporäntan. Den ligger kvar på minus 0,25 procent efter gårdagens beslut, men banken fortsätter att köpa statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor. Därtill sänks reporäntebanan påtagligt jämfört med beslutet i februari. 

– Den expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga, skriver […]