Nej till kemiska namn på recept

Läkemedelsverket anser inte att generisk förskrivning, att på recept ange läkemedlets kemiska namn i stället för namnet på läkemedlet, ska införas i Sverige.

Läkemedelsverket finner inget stöd för ett nationellt införande av generisk förskrivning som verket fått i uppdrag att utreda. Det finns ingen forskning som visar att det skulle ge ökad patientsäkerhet. I de […]

Fortsatt – men inte tillräckligt – ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet ökar nu kraftigt. Inte minst gäller det produktionen av hyresbostäder. Det menar Boverket, som gör prognosen att 50.000 nya bostäder börjar byggas nästa år. Trots det täcker inte tillskottet behovet.

I år tillkommer 47.000 nya bostäder. Under första kvartalet påbörjades byggandet av 10.750 lägenheter, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Och Boverket bedömer att av de […]

Av |28 maj, 2015|Nyheter|

Lidingö är Sveriges grönaste tätort

Lidingö är Sveriges grönaste tätort, tätt följd av Täby och Tumba. Även landets två största tätorter, Stockholm och Göteborg, placerar sig bland de tio främsta på den lista som sammanställts av Statistiska centralbyrån, SCB.

Mätningen baseras på läget för fem år sedan. I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett […]

Av |28 maj, 2015|Kommuner, Nyheter|

Sju kommuner utvalda att stå modell för jämställdhet

Sex S-ledda och en M-styrd kommun har av Sveriges kommuner och landsting, SKL, valts ut att vara modellkommuner för jämställdhet. De sju kommunerna anses ha lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete.

De SKL-utvalda kommunerna är Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö. Av dessa är det endast en, Jönköping, som har en moderat kommunstyrelseordförande […]

Jordbruksverket är rustat för den stora jordgubbsjakten

Nu börjar Jordbruksverkets jakt på fuskande jordgubbsförsäljare, och den börjar extra tidigt i år. Svenska jordgubbar ger betydligt mer betalt och därför är det frestande för fuskare att packa om och märka utländska jordgubbar som svenska.

Jordgubbskontrollerna koncentreras kring storstadsregionerna och i år år görs omkring 200 kontroller, något fler än förra året.

Vid den här tiden […]

Swedbanks vd i kamp mot ungdomsarbetslösheten

Swedbanks vd Michael Wolf är en av mer namnkunniga ledamöterna i den av regeringen tillsatta tio personer starka delegation som ska knäcka ungdomsarbetslösheten.

Delegationen för unga till arbete, Dua, under ledning av förra statssekreteraren Lil Ljunggren Lönnberg, drog redan i december i gång arbetet med att se till så att staten och kommunerna samverkar med […]

Av |27 maj, 2015|Nyheter|

Hur fungerar politiker i kris

Vad gör egentligen de som har ansvar och förväntningar på sig att ställa saker till rätta i en krissituation? Hur fungerar mediernas granskning och hur agerar andra parter som har till uppgift att utkräva ansvar?

I den nya boken Perspektiv på krishantering presenteras hur offentliga miljöer kan arbeta med förberedelse, krishantering samt att lära och […]

Av |27 maj, 2015|Böcker|

Svenska lantbrukare har svårt att förhandla om slakteripriser

Lantbrukare som förhandlar med slakterierna kan få ett högre pris för sina slaktdjur, visar en ny rapport från Jordbruksverket. Bäst är det om små lantbruk går ihop vid prisförhandlingar.

Jordbruksverket har intervjuat köttproducenter, slakterier och lantbruksrådgivare för att undersöka hur marknaden för slaktdjur fungerar. Intervjuerna visar att många nötköttsproducenter inte förhandlar med slakteriet, utan anmäler […]

Av |27 maj, 2015|Landsbygd, Nyheter|

Partierna sitter fast i parlamentariskt skruvstäd

I Sveriges riksdag sitter de politiska partierna fast i ett parlamentariskt skruvstäd. Trots regeringens alla så pinsamma omröstningsnederlag där oppositionen trumfar igenom sina tillkännagivanden kommer inget maktskifte att ske.

När den samlade oppositionen bestående av de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna så önskar röstar de ner regeringssidans tre rödgröna partier. Men i stort sett varje […]

Av |27 maj, 2015|Demokrati, Nyheter|

Skolor med många studieavbrott brister i samarbete

Yrkesgymnasier stöttar inte tillräckligt elever som är på väg att inte klara av sin examen, visar en ny granskning från Skolinspektionen. Eleverna känner sig inte tillräckligt hörda.

– Elever som går ut gymnasiet utan yrkesexamen riskerar att få det mycket besvärligt att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det oroande att majoriteten av de 126 […]