Enklare ta del av personuppgifter

Migrationsverket föreslås få direktåtkomst till vissa viktiga databaser bland andra Kronofogdens och Försäkringskassans för att stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Utredningsförslaget, som nu finns hos regeringen, vill att förutom Migrationsverket också Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna får ta del av personuppgifter som rör utländska medborgare och som finns hos följande myndigheter:

  • Skatteverkets beskattningsdatabas,
  • Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas […]
Av |31 juli, 2015|Demokrati, Nyheter|

Än så länge plus i statens budget

Det är fortfarande överskott i statens budget efter första halvåret, men i juni blev det ett minus på 33,4 miljarder, vilket är en försämring med 4,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år. Det visar senaste beräkningen från Ekonomistyrningsverket, ESV.

Trots underskottet i juni visar budgeten hittills i år ett överskott på 16,7 miljarder kronor.

Statens […]

Av |31 juli, 2015|Nyheter|

Regeringen vill veta mer om fenomenet gräsrotsfinansiering

Inte alla nystartade företag går till banken för att få loss kapital för att förverkliga sina affärsidéer. Allt fler entreprenörer prövar på gräsrotsfinansiering (crowdfunding) där pengar samlas in via nätet enligt principen många bäckar små. Nu vill regeringen att Finansinspektionen analyserar detta nya fenomen.

Syftet är att öka kunskapen om crowdfunding och förutsättningarna för en […]

Kostnaderna för tjänstemän ökar snabbare än för arbetare

Arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka snabbare för tjänstemän än för arbetare, visar statistik från maj redovisad av Statistiska centralbyrån, SCB.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 118,8 för arbetare och 120,8 för tjänstemän. Sedan maj 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,5 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) […]

Svenska ideella organisationer ges chansen till ökat EU-inflytande

Ytterligare två svenska organisationer i det civila samhället bör få chansen till ökat inflýtande i EU. Det anser regeringen, som därför har nominerat RFSL och Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, till platser i det rådgivande EU-organet Europeiska ekonomiska och sociala kommittéen, EESK.

Regeringen har under våren genomfört en öppen utlysning där organisationer i det civila samhället gavs […]

Av |30 juli, 2015|Demokrati, EU, Nyheter|

Polisen ska inte behöva hantera ogrundade polisanmälningar

Polisen ska bli effektivare genom att slippa administrera ogrundade polisanmälningar. Det är inrikesminister Anders Ygemans ambition när han nu ger förra länspolismästaren Madeleine Jufors i uppdrag att utreda vissa frågor som rör Polismyndighetens hantering av anmälningar.

– Vi ser i dag polisanmälningar som belastar verksamheten trots att inget brott begåtts, exempelvis polisanmälan av dåliga […]

Av |30 juli, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Oseriösa hyresvärdar ska stoppas

Justitieminister Morgan Johansson ger miljöpartisten Agneta Börjesson i uppdrag att utreda hur man kommer till rätta med oseriösa hyresvärdar och kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter.

Utredningen ska dessutom komma med förslag om hur man kan utveckla hyresgästernas inflytande vid ombyggnader och se över reglerna för privatpersoners uthyrning av lägenheter.

– Regeringen vill främja hyresrätten som en […]

Av |30 juli, 2015|Nyheter|

Överraskande hög svensk tillväxt

Den svenska tillväxten har det senaste året varit högre än analytikerna trott att den skulle bli. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har bruttonationalprodukten, BNP, ökat med tre procent sedan andra kvartalet i fjol. Ökad export och minskad import är en av förklaringarna.

BNP steg under årets andra kvartal med 1,0 procent jämfört med första kvartalet. Det […]

  • På slottet i Uppsala bor landshövdingen. Vem väljer regeringen att utnämna efter Peter Egardt, som avgår 2016? Ännu en moderat? Eller förre S-ledaren Håkan Juholt? Eller hamnar han i Växjö? På slottet i Uppsala bor landshövdingen. Vem väljer regeringen att utnämna efter Peter Egardt, som avgår 2016? Ännu en moderat? Eller förre S-ledaren Håkan Juholt? Eller hamnar han i Växjö?

8 statliga toppchefer ska utnämnas

Nya chefer till Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Naturvårdsverket, Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Finansinspektionen, Skogsstyrelsen och Försäkringskassan. Till hösten har regeringen ett stort antal utnämningar att besluta om. Det öppnar möjligheter att ordna bra jobb åt politiker på väg ut.

I slutet av den förra socialdemokratiska regeringseran gick den borgerliga oppositionen hårt åt S-regeringarnas sätt att utse generaldirektörer och […]

Av |30 juli, 2015|Demokrati, Nyheter|

Energisnåla hus stoppar mobiltäckning

I nybyggda hus fungerar ofta inte mobilen. Det är baksidan av att det byggs täta och energisnåla hus. Radiovågorna når inte fram.

Energimyndigheten har nu bestämt sig för att stötta ett forskningsprojekt som ska råda bot på problemen. Forskarna på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska titta på möjliga tekniska lösningar.

Det är höga krav på energieffektivitet […]