En myndighet vill bevara marken medan en annan vill bebygga den

Medan Boverket precis har fått i uppdrag att hjälpa kommunerna att öka bostadsbyggandet genom att snabba på sina planprocesser lanserar nu Jordbruksverket en metod för att bevara jordbruksmarken – vilket kan försvåra för kommuner som redan nu tycker det är besvärligt att få fram mer mark för bostadsbyggande.

Jordbruksverket ser sin bevarandemetod som ett sätt […]

Något fler behöriga lärare

Var femte lärare är obehörig i grundskolan och gymnasieskolan. Men det ljusnar något visar Skolverkets nya statistik. Andelen behöriga har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. 

I juni presenterade Skolverket en prognos som visar att det finns ett behov av att rekrytera 70 000 nya lärare de närmste fem åren.

- Vi vill se […]

Av |28 augusti, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|

Det måste gå snabbare att få i gång byggandet av fler bostäder

Planprocesserna måste snabbas på så att det blir bättre fart på byggandet. Det anser regeringen, som därför har gett Boverket i uppdrag att tillsammans med länsstyrelser och Sveriges kommuner och landsting, SKL, utarbeta en vägledning för kompetenshöjande insatser.

– Det måste gå snabbare, bli lättare och billigare att bygga fler bostäder. Regeringen fortsätter regelförenklingsarbetet steg […]

Av |28 augusti, 2015|Bostad och Familj, Nyheter|

Nu får industrins företrädare chans att påverka regeringen

Regeringen och dess nyligen tillsatta ”advisory board” inleder i dag, fredag, de aviserade industrisamtalen. Första mötet tar upp industrins och de industrinära tjänsteföretagens kompetensförsörjning med fokus på gymnasiet inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Samtalet leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg som bjudit in företrädare för industrin och tjänstesektorn för att diskutera framtidsutmaningar inom kompetensförsörjning.

I detta  […]

Konjunkturinstitutet tror att Riksbanken sänker räntan igen

Trots full fart i svenska ekonomin med en treprocentig tillväxt både i år och nästa år kommer Riksbanken att sänka reporäntan ytterligare, bedömer Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. Sänkningen förväntas komma i december och sjunka från minus 0,35 till minus 0,45 procent. Men arbetslösheten sjunker endast långsamt.

I och med att KI tror att […]

Av |27 augusti, 2015|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Folkpartiet: Budgeten är en misslyckad skatteväxling

Det blir inga starkare applåder från allianspartierna när riksdagen får ta emot regeringens jobbsatsning. Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag gör tummen ned och hävdar att regeringen saknar reformidéer för fler jobb.

– Budgeten är en misslyckad skatteväxling. Man ger 10 miljarder med den ena handen. Problemet är att man nu förbereder skattehöjningar på runt 50 […]

SKL välkomnar regeringens satsningar på yrkesvux

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gläds åt regeringens aviserade budgetsatsning på yrkesvux och yrkeshögskola.

– De är mycket välkomna, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Oavsett om en region har stark tillväxt eller visar på en svagare utveckling med varsel och stigande arbetslöshet finns det generellt obalanser mellan tillgång och efterfrågan.

Det ställer krav på snabb kompetenshöjning. Här […]

Fler skadas när de åker buss

Äldre personer, främst kvinnor, skadas oftare än andra när de åker buss. I Stockholms län drabbas ett hundratal personer varje år, konstaterar Transportstyrelsen, som sammanställt data från  olycksrapporteringssystemet STRADA. Antalet skadade har ökat de senaste åren.

Varje år skadas fler än hundra personer inom Stockholms län så svårt att de behöver uppsöka akutsjukvård efter […]

Av |27 augusti, 2015|Nyheter, Trafik|

Våldet ökar inte

Våldet ökar inte i Sverige, däremot är det vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Sven Granath är utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå. Han arbetar just nu med en rapport om utvecklingen av det dödliga våldet.

- Våra befolkningsundersökningar visar tvärtemot att det är något färre personer som utsätts för våld jämfört med för […]

Av |27 augusti, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Gulsot sprider sig bland kaniner

Kaningulsot har börjat sprida sig i Sverige och det gäller både vilda och tama kaniner. Den nya virustypen upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill ha rapporter om och fynd av döda kaniner som görs av allmänheten.

Vid en undersökning, finansierad av Naturvårdsverket, […]

Av |27 augusti, 2015|Nyheter|