Stor risk att bli sjuk av jobbet

Arbetsmiljön har stor betydelse för riskerna att få hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Rapporten pekar på samband som har betydelse för hjärtsjukdom, stroke respektive högt blodtryck. Organisatoriska och psykosociala faktorer, fysisk ansträngning, buller, strålning och vibrationer har undersökts.

För hjärtsjukdom finns det […]

Regeringens jobbsatsning: Investerar 63 miljarder

Under de kommande fyra åren avsätter S/MP-regeringen med stöd av Vänsterpartiet nära 63 miljarder kronor i jobbskapande investeringar, bland annat i byggande av hyreslägenheter. Det framkom när statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson, näringsminister Mikael Damberg och bostadsminister Mehmet Kaplan på onsdagen lättade på förlåten i höstbudgeten.

– Med Sveriges nya jobbagenda tar vi steg […]

Folkhögskolan ska ta emot arbetslösa

Regeringen föreslår i sin budgetproposition satsningar på yrkesutbildning på folkhögskola för att få ner siffrorna för arbetslösheten.

Regeringen vill att de inom jobb- och utvecklingsgarantin under 2016-2019 ska gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola som längst 24 månader med aktivitetsstöd. Yrkesutbildningarna ska vara inom sådana yrken där det råder brist på arbetskraft.

För de som har jobb- […]

Flesta lärlingar bor i Värmland

De flesta som får lärlingsersättning på gymnasiet bor i Värmland och Östergötland. Vanligast är att det går till studerande på VVS- och fastighetsprogrammet.

Centrala studiestöds nämnde, CSN, har tagit fram ny statistik över hur många studerande som utnyttjat lärlingsersättningen läsåret 2014/2015. Fler och fler väljer att utnyttja stödet som infördes den 1 januari 2014.

Ersättningen är […]

Fortsatt sänkta producentpriser

Sjunkande priser på framförallt el, metaller och olja samt en starkare krona har sänkt de totala producentpriserna med 0,6 procent i juli jämfört med samma månad i fjol, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Producentpriserna totalt sjönk med 1,1 procent mellan juni och juli. Under samma period sjönk priserna med 2,2 procent på importmarknaden, med 1,6 procent […]

EU-kommissionen godkänner svenska fiskeriprogrammet

Sverige kan arbeta vidare med ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk, detta sedan EU-kommissionen har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020.

Programmet omfattar 1.445 miljoner kronor inklusive medfinansiering och är fördelade på;

•    73 procent för att bevara och skydda miljön
•    17 procent för att öka konkurrenskraften
•    10 procent för […]

Svenskarnas turistö tar emot flest flyktingar

Svenskarnas semesterö Lesbos i Grekland  tar emot flest flyktingar i landet, rapporterar Amnesty. Hundratals kommer varje dag på gummibåtar från Turkiet till ön. Amnesty anser att Grekland måste få hjälp från EU.

De grekiska myndigheterna är underbemannade och klarar inte av att hantera ökningen – 33 000 sedan den 1 augusti.

De får hjälp av befolkningen, NGO-aktivister, UNHCR […]

Av |26 augusti, 2015|Bistånd, EU, Nyheter|

Stöder energimyndighetens provomgång

Energimyndigheten föreslår en provomgång med stöd till havsbaserad vindkraft utanför dagens elcertifikatsystem. Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening stöder det, men anser att mer behövs för att Sverige år 2030 ska vara den första fossilfria välfärdsnationen

I remissyttrandet till regeringen slår man ett slag för sin egen energiproduktion:

Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi:
- Vi delar regeringens […]

Av |26 augusti, 2015|Energi och Miljö, Nyheter|

IVO ska jobba närmare patientnämnderna

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sammanställt 32 000 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2014. Det handlar framför allt om vård och behandling och om hur man tycker sig ha blivit förstådd och bemött.

Patientnämnder i landsting och regioner tar emot synpunkter och klagomål från patienter och lämnar varje år en redogörelse av sin […]

Skåne ska leda förnyat sydsvenskt regionalt samarbete

I Svealand samverkar länen och kommunerna i Mälardalsrådet, i södra Götaland startas Regionsamverkan Sydsverige, en förening som ska tillvarata sex läns gemensamma intressen när det gäller regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård.

Samarbetet har redan funnits i SydSam, men nu får verksamheten nytt namn och nya stadgar och dessutom utökas kretsen i […]

Av |25 augusti, 2015|Nyheter|