Utredning vill ha svenska avtal för utländska arbetstagare

Utstationerade arbetstagare, det vill säga människor som jobbar i Sverige för utländska arbetsgivare, ska alltid i svenska domstolar kunna kräva ut minimivillkoren, som gäller i svenska kollektivavtal. Det förslår den parlamentariska utstationeringskommittén i sitt betänkande till regeringen. Men förslaget möter motstånd från både arbetsgivarorganisationer och inte minst från de fyra allianspartiernas kommittéledamöter.

S-riksdagsledamoten Marie Granlund, […]

Av |30 september, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Kostnaderna för tjänstemän ökar snabbare än för arbetare

Arbetskraftskostnaderna stiger fortsatt mer för tjänstemän än för arbetare i den privata sektorn. Det visar senaste SCB-rapporten, som gäller läget i juli jämfört med för ett år sedan.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli beräknats till 115,2 för arbetare och 120,5 för tjänstemän. Sedan juli 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 […]

Av |30 september, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

SKL ifrågasätter flyttskatten

Regeringens investeringsstöd till små hyresrätter kan öka bostadsbyggandet. Men det behövs fler insatser för att lösa de stora bostadspolitiska utmaningarna, enligt SKL.

– Investeringsstödet kan ge en positiv effekt på bostadsbyggandet. Det kan leda till att fler unga och studenter får tillgång till ett boende. Men det krävs ytterligare åtgärder för att lösa den svåra […]

Av |30 september, 2015|Bostad och Familj, Nyheter|

Billigare för flygbolagen

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om flygplanstrafik som kan ge betydliga besparingar.

Under de senaste åren har marknadsandelar på både inrikes- och utrikestrafiken tappats till utländska flygbolag. Samtidigt ska de svenska flygbolagen inom de närmsta åren byta ut flera flygplan. Om propositionen går igenom i riksdagen ska det ge de svenska flygbolagen billigare […]

Av |30 september, 2015|Nyheter, Trafik|

Skolan ska bli bättre på it

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolan.

Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolan för vuxna.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång […]

Av |30 september, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|

Ny estnisk rysskanal

En ny ryskspråkig tv-kanal har startat i Estland med hjälp av Nordiska ministerrådet. Kanalen ska erbjuda oberoende nyhetsrapportering och underhållning på ryska.

– Den nya kanalen skapar förutsättningar för att ryskspråkiga i Estland i ökad utsträckning ska få tillgång till ett oberoende och allsidigt utbud i tv, säger Kristina Persson, minister för nordiskt samarbete.

Under året […]

Av |30 september, 2015|Kultur och Idrott, Nyheter|

Införande av taxameterkontroll skjuts upp med ett år

Varenda taxameter i  svenska taxibilar ska tanka över alla sina körda kilometrar till särskilda nyupprättade redovisningscentraler, som i sin tur kan anmodas att skicka uppgifterna vidare till  Skatteverket. Det bestämde riksdagen i fjol. Men nu vill regeringen senarelägga starten med ett år, till 1 januari 2017.

Anledningen till reformen skjuts upp är främst att de […]

Av |29 september, 2015|Nyheter, Trafik|

Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse”, är skriven av näringslivsnestorn Rune Brandinger som suttit i ett 80-tal styrelser. Styrelseakademien ger ut boken.

Styrelsearbetet i det svenska näringslivet har professionaliserats åtskilligt de senaste decennierna, bland annat tack vare dokument som Svensk kod för bolagsstyrning och Vägledning till god styrelsesed . Ändå har det hittills inte […]

Av |29 september, 2015|Böcker|

Heltid om kassabiträdet själv får välja

Tjejen i kassan vill gå upp i tid för att få lönen att räcka till, medan killen som är tjänsteman vill gå ner i arbetstid för att ägna sig åt sina barn, visar LOs arbetstidsrapport 2015.

Drygt en miljon av landets fyra miljoner anställda jobbar deltid. Ser man till hela riket är 33 procent av […]

Krävs mer än vanligt lösenord för att öppna känsliga elevdokument

Det räcker inte med vanligt lösenord när skolelever och föräldrar via internet vill ta del av integritetskänsliga personuppgifter inlagda i elevernas utvecklingsplaner. Det slår förvaltningsrätten fast sedan Futuraskolan AB vänt sig till domstolen för att få Datainspektionens beslut upphävt.

Datainspektionen har granskat en av Futuraskolan AB:s skolor i Stockholm och det it-system som skolan använder […]

Av |29 september, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|