Glada dagar i bygg- och färghandel

Detaljhandeln har hittills i år vuxit med 4,7 procent. Det är framförallt bygg- och färghandeln som har glada dagar. Under augusti ökade dessa branscher med 14,1 respektive 18,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Däremot möbel- och modehandlarna fick se viss nedgång.

Totalt sett växte försäljningsvolymen i detaljhandeln med en procent under augusti, jämfört […]

Vabbare – stora löneförlorare

Föräldrar som är hemma mycket med sina sjuka barn, vabbar, har lägre lön än andra. Störst löneskillnader finns bland pappor.

Föräldrar har en sämre löneutveckling under småbarnsåren ju mer vab de tagit ut, visar en rapport av sociologen Katarina Boye, Stockholms universitet.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering står bakom rapporten som visar att sämre […]

Universitet får makt över hyresavtal

Ekonomistyrningsverket ska utreda hur statliga universitet och högskolor ska få teckna egna hyresavtal.

Universitet och högskolor får i dag ingå hyresavtal med en längre löptid än tio år endast efter regeringens medgivande.

Att ingå hyresavtal med en längre löptid än tio år kan vara avsevärt mer ekonomiskt fördelaktigt för universitet och högskolor eftersom hyresvärdens risk minskar […]

Av |28 september, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|

Premiepensionsförvaltare skor sig

Upp till 1 304 kronor per år. Så mycket kan förvaltningen av premiepensionen kosta enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Och pensionen gröps ur.

Myndigheten har kartlagt avgifterna i 20 förvaltningsföretag som tillsammans förvaltar cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 sparare i sammanlagt 65 fonder.

Pensionsmyndigheten har följt upp upp förra årets rapport om […]

Av |28 september, 2015|Nyheter, Socialförsäkringar|

Nya energikrav på uppvärmningsprodukter

Från september månad finns det nya ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Vilket ska leda till energibesparing.

De nya ekodesign- och energimärkningskraven gäller: värmepumpar för vattenburna värmesystem, el-, gas- och oljepannor, varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning och temperaturregulatorer.

Ekodesignkraven innebär att bara de produkter som är tillräckligt energieffektiva och inte bullrar för mycket får säljas. Dessutom ska alla […]

Av |28 september, 2015|Energi och Miljö, Nyheter|

Dyrare el att vänta

Telge Kraft har kartlagt den nordiska kraftmarknaden för att bedöma prisutvecklingen fram till 2025. Analysen visar på kraftigt stigande elpriser efter år 2021.

Studien visar på en fortsatt utbyggnad av den nordiska produktionskapaciteten och att kraftproduktionen under ett normalår ökar med cirka 20 TWh till 2025. Den inhemska nordiska efterfrågan väntas samtidigt bara öka med […]

Av |28 september, 2015|Energi och Miljö, Nyheter|

Hållbarhet viktigt för polisyrket

Vem passar som polis? Både mycket pengar och tid satsas på rekrytering och utbildning av poliser. Ny forskning från Stockholms universitet visar att ett brett begåvningstest kombinerat med andra tester fungerar bäst.

Stefan Annell, nybliven doktor i psykologi vid Stockholms universitet har i sin forskning följt över 700 nya svenska poliser under deras tidiga karriär. […]

79.000 fick bredband via stöd från landsbygdsprogrammet

79.000 personer på den svenska landsbygden har fått bredband tack vare pengar från det till hälften EU-finansierade landsbygdsprogrammet. 8.300 nya jobb har tillkommit inom turism och mikroföretagande och via så kallade Leader-projekt. Det visar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för perioden 2007-2014.

– Det är positivt att vi ser resultatet av alla pengarna i landsbygdsprogrammet och […]

Arbetslösa Volvoarbetare får EU-pengar

Arbetsförmedlingen får drygt 70 miljoner kronor från EU för att hjälpa de uppsagda från Volvo Trucks och underleverantörer till jobb. Det handlar om flera hundra personer som förlorat sina arbeten i Umeå, Göteborg och Eskilstuna.

– I och med EU-medlen kan Arbetsförmedlingen bland annat erbjuda insatser som går utöver det som vi normalt erbjuder. Det blir […]

Av |25 september, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

”Äldreresan” ministerns färd mot kvalitetsplan för äldreomsorg

Nu är det äldreansvariga statsrådets tur att dra i gång en dialog med landets kommuner. I dag startar äldreminister Åsa Regnér (S) sin turné, döpt till äldreresan, på vilken hon ska landa i åtta kommuner från Överkalix i norr till Lund i söder.

Flera av ministrarna i Stefan Löfvens regering använder sig av metoden att […]