Modernare och billigare rättegångar

Regeringen föreslår modernare rättegångar som förenklar för brottsoffer och vittnen. Ljud- och bildinspelningar ska användas oftare vid förhör i svenska domstolar. Det minskar statens kostnader för inställda rättegångar samtidigt som det underlättar för brottsoffer och vittnen.

Regeringen föreslår att brottsoffer och vittnen ska kunna lämna sina berättelser direkt i form av ljud eller bild oftare […]

Av |29 oktober, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Bidrag till glasögon till barn i åldern 8 och 19 år

Regeringen föreslår att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga.

- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Bidraget är en viktig jämlikhetsåtgärd, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens förslag innebär […]

Ingen ytterligare räntesänkning nu – men den kan komma senare

Riksbanken har beslutat låta reporäntan ligga still på minus 0,35 procent, men håller sig beredd att komma med ännu en räntesänkning. Samtidigt köper Riksbanken statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor. Och bankledningen är fortsatt bekymrad över hushållens skuldsättning, ett problem som Stefan Ingves & co bollar över till riksdag och regering.

Riksbanken skriver i sitt […]

Av |28 oktober, 2015|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Personer med stressrelaterade sjukdomar får inte hjälp

Riksrevisionen är hård i sin kritik av den statliga rehabiliteringsgarantin. Staten har sedan 2008 satsat drygt sex miljarder på att få personer som lider av psykisk ohälsa tillbaka i arbete. Men rehabiliteringsgarantin har inte bidragit till att fler börjar arbeta igen. Patienterna får vänta länge och får inte alltid den hjälp de behöver.

Riksrevisionen har […]

Staten lånar mindre än väntat

Statens lånebehov i år blir lägre än vad Riksgälden tidigare trott. Det beror på högre skatteinkomster när ekonomin växer snabbare än väntat. Statsskuldens andel av BNP ligger på oförändrade relativt låga 35 procent de närmaste åren.

Trots en måttlig tillväxt i omvärlden beräknas svensk ekonomi utvecklas relativt starkt 2015–2017. Det beror främst på en stark […]

Av |28 oktober, 2015|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Tullen stoppar piratkopior för miljoner

36 miljoner piratkopierade artiklar med ett värde av drygt 617 miljoner euro stoppades av tullen i EU under 2014. Det visar en rapport från EU-kommissionen.

I Sverige stoppades i fjol cirka 40 000 piratkopierade artiklar och närmare 350 ingripanden gjordes.

– Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot skor, accessoarer, och reservdelar till mobiler, säger Per […]

Krav på förenklade regler för att ta emot flyktingar

Regler om boende, skola och vård måste förändras omedelbart för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en lista över nödvändiga förändringar som måste göras.

– Situationen är mycket ansträngd i kommuner och landsting. Att genomföra akuta regelförändringar är ett måste för att ge dem bättre förutsättningar att hantera svåra utmaningar […]

Av |28 oktober, 2015|Migration, Nyheter|

Kan bli register över läkare som mist sin legitimation

Läkare som åker mellan de nordiska länderna och felbehandlar patienter är ett problem. Det har inte har varit någon bra kontroll av dessa. Nu finns ett förslag om att ett nordiskt register över farliga nomadläkare ska upprättas – om EU:s alarmsystem visar sig vara otillräckligt.

Länderna har inte varit tillräckligt bra på att utväxla information […]

Löfven träffar Cameron

Det var meningen att statsminister Stefan Löfven skulle träffa Storbritanniens premiärminister David Cameron i Reykjavik denna vecka. Men Cameron ställde in sin Islandsresa. Så nu åker Stefan Löfven till London i stället för ett möte med den brittiske kollegan.

I dag och i morgon befinner sig Löfven i Reykjavik för att delta i det nordiska […]

Av |27 oktober, 2015|Nyheter|

215 miljoner till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet ska varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. 2015 fördelas sammanlagt 251 miljoner kronor.

Länsstyrelsen i Kalmar har tilldelats 44 620 kronor av Riksantikvarieämbetet för att undersöka en nyfunnen boplats i Bjurvik, Västervik. Boplatsen härstammar sannolikt från stenåldern. Stenåldersboplatsen är belägen vid ett tidigare grustag inom Västra Marströmmens naturreservat . Boplatsen hittades i […]

Av |27 oktober, 2015|Kultur och Idrott, Nyheter|