Trakasserad för sexuell läggning

En servitör på en restaurang i Malmö blev, enligt mannen själv, trakasserad av sina chefer med påståenden om att han såg ut som en kvinna och de ifrågasatte varför han använde smink.

Trots att mannen upplevde nedsättande kommentarer nästan dagligen fortsatte han att arbeta på restaurangen i tre månader, men därefter lämnade han anställningen i […]

Sverige ber EU-kommissionen: Minska företagens regelbördor

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans har fått ett brev från den svenske närings- och innovationsministern Mikael Damberg, som vill förmå kommissionen att sätta upp mål för att minska onödiga regelbördor för företag inom EU.

– Det är viktigt att arbetet för att stärka EU:s konkurrenskraft fortsätter. För att öka tillväxten, sysselsättningen och få […]

Av |30 november, 2015|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

FI har granskat bankernas miljöval

Bankerna tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor i sin kreditgivning. Men Finansinspektionen, som granskat och nu lämnat över sin rapport till regeringen, uppmanar branschen att tydligare beskriva hur hållbarhetsfrågorna hanteras i deras utlåning så att konsumenter enklare kan se vad bankerna gör med deras pengar.

Per Bolund finansmarknads- och konsumentminister som gav Finansinspektionen uppdraget ser […]

Av |30 november, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Asylboenden och medieredaktioner bör kunna kameraövervakas

Hotade platser som asylboenden, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler bör av trygghetsskapande skäl kunna kameraövervakas, anser regeringen, som därför tillsätter en utredning om hur sådan övervakning ska kunna underlättas genom modernisering av nuvarande lag.

En del i detta handlar om hur regelverket kan fungera bättre i förhållande till ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare.

Kameraövervakning kan […]

Av |30 november, 2015|EU, Nyheter, Rättsväsen|

Svenskt klimatstöd till Ukraina

Samtidigt som världens blickar riktas mot klimattoppmötet i Paris åker Sveriges biståndsminister Isabella Lövin och gör en direkt klimatpolitisk insats i ett av Europas mest klimatpåfrestande länder, Ukraina, där man använder tre gånger mer energi per person än ett genomsnittligt EU-land.

Ukraina är i akut behov av att reformera energisektorn. Lövin ska träffa regeringsföreträdare och […]

Av |30 november, 2015|Bistånd, Energi och Miljö, Nyheter|

Sverige åter invalt i FN:s fackorgan för sjöfartsfrågor

Sverige är nu tillbaka i FN:s fackorgan för sjöfartsfrågor, International Maritime Organization, IMO. Detta röstades igenom i dag på IMO:s generalförsamling i London där infrastrukturminister Anna Johansson höll tal.

Sveriges plats i IMO:s råd gäller för åren 2016 – 2017. Generalförsamlingen är IMO:s högsta beslutande organ och möts vartannat år, i år för 29:e gången […]

Av |27 november, 2015|Nyheter|

Nationell samordnare hjälper unga som varken jobbar eller pluggar

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare och kungjort en strategi för insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Chefen för för Global Child Forum, Inger Ashing, är den nya samordnaren som ska se till att unga som hamnat utanför kommer in i jobb eller utbildning.

Inger Ashing ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan […]

Skärpta straff för återfallsförbrytare

Hårdare straff för återfallsförbrytare. Det vill regeringen införa och lämnar därför ett förslag om detta till lagrådet för granskning.

I dag leder inte alltid återfall i brott till ett skärpt ingripande. Regeringen föreslår nu att regleringen om påföljdsbestämning efter tidigare dom ändras. Som huvudregel ska domstolarna framöver bestämma att nya brott som begås efter en […]

Av |27 november, 2015|Nyheter|
  • Stockholms tingsrätt (bilden) ska vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent- och marknadsöverdomstol. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra. Stockholms tingsrätt (bilden) ska vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent- och marknadsöverdomstol. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra.

Två nya patentdomstolar inrättas

Nuvarande Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen avskaffas och ersätts av två nya domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Med det förslaget räknar regeringen med att företagare ska slippa driva flera olika processer i olika domstolar för att skydda sina patent.

Regeringen föreslår riksdagen att Sverige ska införa särskilda domstolar för immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål […]

Av |27 november, 2015|Nyheter|

Historiskt stark utveckling i handeln där Black Friday kan ge extra skjuts

Försäljningen i detaljhandeln har just nu en mycket stark utvecklingstakt historiskt sett. Det menar Handels utredningsinstitut, HUI Research, som kommentar till att uppgången hittills i år ligger på närmare sex procent. Och med julhandelns nya startskott ”Black Friday” – som inträffar just i dag — hoppas handeln på ännu större lyft.

Försäljningsvolymen ökade med 5,0 […]

Av |27 november, 2015|Nyheter|