2016 behöver inte alls bli dystert

Majoriteten svenskar ställer sig skeptiska till att 2016 ska bli ett bättre år än 2015, visar genomförda attitydmätningar. Men faktum är att samhällsekonomin med största sannolikhet blir bättre, sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker – och lönerna stiger.

De flesta exportorgan, som i slutet av året kommit med sina prognoser för 2016, visar tummen upp. För det […]

Nya RUT-jobb

RUT-avdraget ska utvidgas så att skatterabatt ges för fler trädgårdstjänster, för flyttjänster och för it-tjänster i hemmet, föreslår regeringen.

Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det ska träda i kraft den 1 augusti 2016.

Nya RUT-jobb:

Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete […]

Av |31 december, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Slopade exportbidrag inom WTO

I december beslöt världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens i Nairobi att avskaffa exportbidrag på jordbruksområdet. Beslutet är tänkt att leda till en mer rättvis världshandel och på sikt gynna utvecklingsländerna.

I-länderna ska avskaffa exportbidragen omedelbart, medan utvecklingsländerna ska avskaffa sina exportbidrag senast i slutet av 2018, men för dem finns möjlighet att under vissa förutsättningar behålla stöden fram till […]

Av |31 december, 2015|Landsbygd, Nyheter|

Stigande temperaturer ska studeras i norr

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska studera hur de stigande temperaturerna påverkar hälsan hos renar och renskötare. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som nu får 28 miljoner kronor av NordForsk en organisation under Nordiska ministerrådet.

– Klimatförändringar påverkar hela samhällen. Då måste man sätta ihop folk från olika forskningsområden för att förstå denna komplexa påverkan, säger laborator […]

Av |31 december, 2015|Energi och Miljö, Nyheter|

Nya lagar 2016

Här är ett urval av de nya lagar och regler som riksdagen beslutat om. De flesta träder ikraft den 1 januari.

Energiskatten höjs på drivmedel och därmed priset på bensin och diesel. Höjningen motsvarar 48 öre per liter bensin och 53 öre per liter diesel.

Höginblandad etanol (E85) och etanol som låginblandas i bensin beskattas högre nästa […]

Av |30 december, 2015|Nya lagar 2016, Nyheter|

Kostnaderna för arbetare ökade mer än för tjänstemän

Det senaste året, från oktober 2014 till och med oktober i år, har arbetskraftskostnaderna ökat mer för arbetare än för tjänstemän, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Arbetskostnadsindex, AKI,  för den privata sektorn steg med 3,9 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.

I oktober beräknas preliminära AKI till 119,2 för arbetare och 122,0 för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) […]

Av |30 december, 2015|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Ämnesbetyg i stället för kursbetyg

Regeringen ger den pågående gymnasieutredningen i uppdrag att analysera ämnesbetyg jämfört med kursbetyg och att införa ämnesbetyg i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

- Elever ska belönas för det de kan, inte bestraffas för vad de inte kan. Helhetsprestationen måste vara det som ligger till grund för betyget. Betygssystemet ska främja lärande, premiera hårt arbete och spegla […]

Av |30 december, 2015|Nyheter, Utbildning och Skola|

En ny folkrätts- och nedrustningsdelegation

Regeringen ska inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

Delegationen ska arbeta fram förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor som rör den humanitära rätten och nedrustning, inklusive där dessa överbryggar eller tangerar andra folkrättsliga områden såsom mänskliga rättigheter.

Utrikesministern Margot Wallström ska […]

Av |30 december, 2015|Nyheter, Rättsväsen|

Svårt få äldre studera utomlands

Europeiska kommissionen och regeringen vill att 20 procent av de studenter i Europa som tar examen 2020 ska ha studerat utomlands. Sverige når upp till 14 procent. De yngre studenterna vill studera utomlands, medan de över 30 år har tappat reslusten – bara en av tio vill utomlands.

– Svenska studenter anger framför allt separation […]

Av |30 december, 2015|EU, Nyheter, Utbildning och Skola|

Kommunerna får hjälp med kartor

Kommunernas arbete med klimatanpassning får nu hjälp med kartor som beskriver områden där det finns risk för ras, skred och erosion.

Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut […]

Av |29 december, 2015|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|