Barbro Holmberg utreder kontroversiell högskoleflytt

Styrelsen för Högskolan i Dalarna leker med tanken att koncentrera all verksamhet till Falun och låter därför utreda konsekvenserna av att bomma igen den del av högskolan som är lokaliserad till Borlänge. Förra S-ministern och landshövdingen Barbro Holmberg ska leda utredningen.

”Att frågan kommer upp just nu beror på att den väckts i flera […]

Av |29 januari, 2016|Nyheter|

Fler kränkta på grund av kön i Försvarsmakten

Färre kränkningar på grund av ålder, men fler kränkta på grund av kön. Så ser det ut i Försvarsmakten, enligt en rapport från Göteborgs universitet.

I jämförelse med 2010 har andelen kvinnor som upplever att de har blivit kränkta på grund av kön ökat från 24 procent av de svarande, till 27 procent av de […]

Av |29 januari, 2016|Försvar, Nyheter|

Ensamkommande barn ska fördelas rättvist

Migrationsverket ska ta fram en plan som gör att fler kommuner tar emot ensamkommande barn och unga. Läget nu är orättvist, enligt regeringen, att en del får bära den största bördan, medan andra inte tar något ansvar.

Att ordna boende till ensamkommande barn är Migrationsverkets ansvar. Den nuvarande modellen anses vara både komplicerad och oförutsägbar. Det […]

Av |29 januari, 2016|Migration, Nyheter|

Utbyte av fingeravtryck

Regeringen vill ha ett närmare brottsbekämpande samarbete mellan Sverige och USA. Ett utbyte av fingeravtryck ska ske.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck […]

Många ungas väg till jobb problemfri

En ny rapport från IFAU visar att många ungdomars väg in i arbetslivet är relativt problemfri.

Ungas etablering på arbetsmarknaden har inte senarelagts sedan mitten av 1990-talet. Rapportförfattarna Mattias Engdahl och Anders Forslund på IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, finner inget påtagligt stöd för att anställningstiderna för ungdomar blivit kortare under perioden […]

Av |29 januari, 2016|Nyheter|

Böhlin leder Försäkringskassans nyinrättade styrelse

Birgitta Böhlin, tidigare vd i Samhall, har av regeringen utsetts till ordförande i den nyinrättade styrelsen i Försäkringskassan, som inte längre ska vara så kallad enrådighetsmyndighet. Generaldirektören förlorar därmed en del av sin hittillsvarande maktposition.

Förutom Birgitta Böhlin och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ingår Anita Johansson, försäkringsdirektör vid AFA Försäkring, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal, […]

Av |29 januari, 2016|Nyheter|

Fler barn vräks

Antalet barn som berördes av vräkning ökade något, enligt ny statistik från Kronofogden. I över hälften av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10.000 kronor.

Sammanlagt har 1 581 barn riskerat eller blivit berörda av en vräkning under 2015. Det motsvarade en minskning med 20 procent jämfört med föregående år. Antalet barn som berördes av […]

Av |29 januari, 2016|Bostad och Familj, Nyheter|

Vad är en nyhet

Nyheter är känsla, konvention och förväntan, menar Erik Fichtelius, författare till ”Vad är en nyhet”.

Någon mer allmänt accepterad definition av begreppet finns inte, men den erfarne journalisten vet ändå precis vad som kittlar och vad som inte gör det, skriver han i sin bok.

Med humor, finurlighet och stor insikt i mediesamhället skildras här […]

Av |28 januari, 2016|Böcker|

C-län, U-län, Y-län och BD-län förvandlas till regioner

Ytterligare fyra landsting förvandlas till regioner och  får ökad makt genom att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Uppsala, Västmanland, Västernorrland och Norrbotten har fått klartecken från regeringen, som för frågan vidare till riksdagen.

Om riksdagen säger ja förändras statusen för dessa fyra län från 1 januari 2017. Landstingen får själva avgöra om de […]

Av |28 januari, 2016|Demokrati, Landsting, Nyheter, Regioner|

Antalet fast anställda ökar

Sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker. Antalet fast anställda blev 79.000 fler i december jämfört med samma månad 2014. Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökningar, AKU, som  i befolkningen 15-74 år uppvisar en sysselsättningsgrad på nära 70 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med […]