Svenska modellen ska uppgraderas med fler anställda i välfärden

Den svenska modellen ska uppgraderas, inte monteras ned. Därför blåser regeringen till strid mot dem som föreslår att staten ska gå in och sänka lönerna. Det fastslog statsminister Stefan Löfven i ett tal han höll på måndagen inför personal och boende på Rågsveds servicehus i Stockholm.

I sitt tal beskrev statsministern olika verktyg som har […]

Av |29 februari, 2016|Nyheter|

S-profil utreder socialt företagande

Nu ska det sociala företagandet få en skjuts framåt har regeringen tänkt sig och ger därför i uppdrag åt en av socialdemokratins profiler inom politikområdet social ekonomi att utreda hur det ska gå till.

Det är Lars Bryntesson som under de närmaste månaderna ska ta reda på vad som krävs för att stärka socialt företagande […]

Av |29 februari, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Arbetsmiljöverket ska ut och kolla 2.000 riskfyllda arbetsplatser

2.000 arbetsplatser, främst inom tillverkning och partihandel, kan räkna med att Arbetsmiljöverket är på ingång för att inspektera. I fjolårets koll på arbetsmiljön fick 80 procent krav på sig om att göra förbättringar.

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730.000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt – elva på […]

Av |29 februari, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Utlandssvenskar nöjda med sjukvården i nya landet

Svenskar som flyttat utomlands är nöjda med sjukvård och skola i sitt nya land. Dessa utlandssvenskar är inte en lika positiva till den svenska sjukvården och skolan, enligt en SOM-undersökning.

– Vilket land man flyttat till spelar stor roll för hur man ser på det svenska välfärdssystemet. Utlandssvenskar i länder där eleverna presterar bra i […]

Dags att växla in gamla sedlar

Efter den 30 juni i år går det inte längre att betala med de gamla 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna. 74 miljoner sedlar till ett värde av cirka 4,3 miljarder kronor blir ogiltiga.

Lägger man sedlarna på rad blir det 900 mil, lika långt som 100 Vasalopp eller nästan ett varv runt månen.

Sedlar som fortfarande […]

Av |29 februari, 2016|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

BNP-tillväxten fortsätter uppåt – steg för femte kvartalet i rad

Sista kvartalet i fjol var det femte i rad som den svenska bruttonationalprodukten, BNP steg. Uppgången var bred, men exporten bidrog mest. Sedan fjärde kvartalet 2014 var ökningen 4,5 procent. BNP för helåret 2015 var 4,1 procent högre än år 2014.

Statistiska centralbyrån, SCB, rapporterar vidare att hushållens konsumtionsutgifter var 0,9 procent högre fjärde kvartalet […]

Av |29 februari, 2016|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Fler utrikes födda kvinnor i Sverige

Utrikes födda som bor i Sverige har en annan köns- och åldersfördelning än inrikes födda. Bland de utrikes födda finns fler kvinnor än män, till skillnad från personer födda i Sverige där männen är i majoritet. En annan skillnad är att utrikes födda i genomsnitt är yngre än de inrikes födda i befolkningen.

I en […]

Av |29 februari, 2016|Migration, Nyheter|
  • Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har utökats med ytterligare 18 myndigheter och omfattar nu totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsminister Åsa Regnér har mött generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM.  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet. Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har utökats med ytterligare 18 myndigheter och omfattar nu totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsminister Åsa Regnér har mött generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet.

JiM gör jobbet jämställt

Totalt 60 statliga verksamheter omfattas nu av regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten, JiM, detta sedan 18 myndigheter lagts till från och med i år. Försvarsmaktens generaldirektör hävdar att arbetet med jämställdhet har förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér träffade nyligen generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de […]

Av |29 februari, 2016|Jämställdhet, Nyheter|

Resfria möten ska hjälpa klimatet

Ju färre myndigheterna reser desto renare blir miljön, men också mer jämställt, anser miljöminister Åsa Romson. Tekniska lösningar ska åstadkomma fler resfria möten.

62 svenska myndigheter har redan minskat sina klimatutsläpp med 10 procent.

Transporter och resor står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Svenska myndigheters resande uppgår till 400 000 ton koldioxid per år. […]

Av |29 februari, 2016|Nyheter|

Fullt krig mellan SKL-ledningen och förbundets egen tidning

Det råder fullt krig mellan Sveriges kommuner- och landstings, SKL, högsta ledning och förbundets egen tidning Dagens Samhälle. SKL:s ordförande Lena Micko (S) har lagt fram förslag om ändrade ägardirektiv för tidningen. Tidningens chefredaktör Mats Edman protesterar. Han riskerar att få sparken.

Det var under den borgerliga SKL-majoritetens tid som Mats Edman anställdes. Han profilerade […]

Av |29 februari, 2016|Nyheter|