Statskontoret: Tänk på regional tillväxt när staten lokaliserar

Myndigheterna ska i huvudsak själva bestämma hur och var de ska lokalisera sina verksamheter och göra det effektivt och ekonomiskt – men också ta hänsyn till regional tillväxt. Det anser Statskontoret i en rapport till regeringen om statliga myndigheters lokalisering.

Statskontorets rapport kom samma dag som den riksdagsförankrade Landsbygdskommittén presenterade sitt delbetänkande med krav på […]

Av |31 mars, 2016|Landsbygd, Nyheter|

Dags att släppa ratten

Sverige kan redan nästa år tillåta försök med helt självkörande fordon. Ett förslag har nu lagts som kan göra Sverige attraktivt för sådana biltester.

Förslaget innebär försök med fordon som på vissa vägsträckor kör själv utan någon förare.

– Möjligheten att kunna bedriva försöksverksamhet i riktig trafik är viktig för att kunna ta nästa steg i […]

Flytta ut statliga verksamheter och ge högskolorna tydligare uppdrag

Se först till att de statliga jobb som fortfarande finns på landsorten blir kvar, gör sedan som Danmark, flytta ut fler statliga verksamheter från huvudstaden. Den maningen kommer från den parlamentariska landsbygdskommittén med företrädare från alla åtta riksdagspartierna. De står eniga bakom det nu till regeringen överlämnade delbetänkandet.

En decentraliserad förvaltning är grunden för […]

Av |31 mars, 2016|Landsbygd, Nyheter|

Pappersrecept stannar kvar på apotek

Läkemedelsverket ska skärpa hanteringen av särskilda pappersrecept för att motverka missbruk, enligt ett beslut som regeringen har tagit. Receptet blir kvar på apoteket. Patienten ska inte kunna begära tillbaka ett inlämnat pappersrecept som bara expedierats till viss del.

En liten del av alla recept på så kallade särskilda läkemedel, som narkotika och anabola steroider, runt 3 200 […]

Regeringen anslår 570 miljoner i stöd till flyktingbarn i Turkiet

En dryg halv miljard kronor anslår den svenska regeringen för att stödja bland annat barns skolgång i EU-kommissionens facilitet för flyktingar i Turkiet.

De under torsdagen av regeringen beslutade 570 miljonerna möjliggör skolgång för dryga 400.000 barn. Stödet kommer också att gå till primärvård, mödravård och vård av krigsskadade, samt användas för humanitära insatser i […]

Av |31 mars, 2016|Nyheter|

Skicka bilder till 112

SOS-alarm håller nu på med ett forskningsprojekt som innebär att den som ringer nödnumret 112 ska kunna skicka bilder eller chatta med SOS-operatören.

- Att skicka en bild kan vara ett mycket mer direkt sätt att förmedla hur en brand har utvecklats, eller hur extrema väderförhållanden påverkar människor och trafik. Informationen kan hjälpa SOS-operatören att […]

Av |31 mars, 2016|Nyheter|

Stort plus i statens budgetsaldo under årets två första månader

Statens budgetsaldo gick under årets två första månader med 62,1 miljarder plus, vilket är nästan dubbelt så stort som januari–februari 2015, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV. Växande momsintäkter och minskade kostnader anges som viktiga förklaringar till överskottet.

Saldot i statens budget för februari 2016 blev ett överskott på 45,5 miljarder kronor. Det är 8,3 miljarder kronor bättre […]

Av |31 mars, 2016|Nyheter|

Dålig konkurrens på svensk bankmarknad

De fyra storbankerna dominerar kraftigt den svenska marknaden. Och det är svårt för nya att etablera sig, konstaterar Konkurrensverket.

Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket där de fyra svenska storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har granskats. I rapporten koncentrerar sig Konkurrensverket på in- och upplåning, krediter, fonder och livförsäkringar.

I rapporten framgår att […]

Riksrevisionen dömer ut Sametingets årsredovisning

Sametinget råkar illa ut när Riksrevisionen granskar myndighetens årsredovisning för 2015. Den är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella ställning och ledningen har inte efterlevt gällande föreskrifter, fastslår Riksrevisionen.

Riksrevisionen slår ner på en rad punkter där man anser att Sametinget misskött den ekonomiska […]

Av |31 mars, 2016|Nyheter|

Nordic Safe Cities mobiliserar mot extremism och terrorism

En ny nordisk arena, Nordic Safe Cities, har startats för kamp mot radikalisering och extremism. Tanken är att skapa trygga lokalsamhällen. På onsdagen sammanstrålade de nordiska samarbetsministrarna och företrädare för de utvalda städerna i Malmö för att dela erfarenheter – ”best practice” – om hur man förhindrar och skyddar sig mot terrorattacker.

Sveriges minister med […]

Av |31 mars, 2016|Nyheter|