Lägenhetsregistret ska moderniseras

Regeringen vill ändra lagen så att det ska gå att uppdatera lägenhetsregistret mer effektivt. Och riksdagen håller med om att det behöver moderniseras.

Lägenhetsregistret gör det möjligt att få fram hushålls- och bostadsstatistik, något som är viktigt för samhällsplaneringen och i forskningssyfte.
Lantmäteriet är ansvarigt för registret och kommuner är skyldiga att föra in, ändra och […]

Av |29 april, 2016|Bostad och Familj, Nyheter|

Utrikes födda nekas oftare sjukpenning

Personer som är utrikes födda nekas oftare sjukpenning än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. En förklaring kan vara att det brister i Försäkringskassans utredningar, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

─ Det behövs en mer aktiv handläggning hos Försäkringskassan, både när det gäller inrikes födda som beviljas sjukpenning och för personer som är födda i Mellanöstern, Nordafrika […]

Organiserad brottslighet ska stoppas

Regeringen vill att myndigheter som skatteverket, försäkringskassan, polisen, ekobrottsmyndigheten ska samverka för att komma åt organiserad brottslighet. Nu har en propositionen överlämnats över till riksdagen.

– Om en myndighet upptäcker något de bedömer skulle kunna vara relaterat till grov organiserad brottslighet så ska denna information kunna delges till en mindre grupp på andra myndigheter, säger […]

Av |29 april, 2016|Nyheter, Rättsväsen|

Undervisning på entreprenad

Regeringen har beslutat att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på entreprenad och med fjärrundervisning.

Med anledning av flyktingsituationen och det stora antalet nyanlända elever i Sverige har behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet ökat. Det råder brist på modersmålslärare och personal som kan arbeta som studiehandledare på modersmålet.

Förslagen gäller grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan […]

Närmare nytt europeiskt vapendirektiv

Inrikesminister Anders Ygeman anser att Sverige varit framgångsrikt i förhandlingarna i EU om ett reviderat vapendirektiv .

- Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen. Samtidigt bidrog vi med att de svenska kraven på förvaring kan bli europeisk standard vilket innebär en mindre risk att vapen hamnar i orätta […]

Av |29 april, 2016|Nyheter|

Steriliserad vid könsbyte kan få ersättning

Fram till 2013 var det lag på att den som ville byta kön måste sterilisera sig. Nu vill regeringen att den som steriliserats i samband med könsbyte ska kunna ansöka om ersättning från staten.

- Att kräva sterilisering i samband med könsbyte var uttryck för ett synsätt som samhället och regeringen i dag menar är […]

Ja till gemensamt europeiskt järnvägsnät

Europaparlamentet sa ja till ett gemensamt europeiskt järnvägsnät. De nya reglerna röjer undan hindren för ett järnvägsnät som omfattar hela Europa.

- Tiotusentals nationella regler kommer att harmoniseras och de nationella regelskillnaderna för järnvägsstandard slopas, säger Europaparlamentariker Peter Eriksson (MP), som välkomnar beslutet.

Den europeiska järnvägsbyrån ges ökade befogenheter att utfärda tillstånd för hela EU när […]

Av |29 april, 2016|EU, Nyheter, Trafik|

Farligt på vägarna när kalvarna stöts bort

Dräktiga älgkor och rågetter stöter bort de kalvar och kid som det fick i fjol för att kunna ta hand om de nya. Kalvarna irrar omkring och ibland upp på vägarna. Det syns tydligt i anmälningsstatistiken då det från april till maj brukar ske en ökning av viltolyckor med 50 %.

Förra året slogs det […]

Av |29 april, 2016|Landsbygd, Nyheter|

Ja till kreosot

Kreosot får fortsätta att användas för att behandla järnvägsslipers och ledningsstolpar. Det har Kemikalieinspektionen beslutat. Men inte för att skydda trä på bryggor och andra marina anläggningar.

– Produkter med kreosot behövs fortfarande för en del användningsområden. För samhällsviktiga områden som järnvägen och el- och telenäten bedömer vi i nuläget att nyttan med kreosot överväger, […]

730 meter långa godståg stärker järnvägens konkurrenskraft

Nu kan tre kvarts kilometer långa godståg rulla genom Sverige. De hittills längsta svenska godstågen, 730 meter långa, körs av operastören Hector Rail mellan Malmö–Hallsberg. Ett enda långtåg avlastar vägnätet med 35 lastbilar. Men framtida godståg ska bli ännu längre, lovar Trafikverket.

– Sverige har under flera år byggt nya mötes- och förbigångsspår för maximalt 750 […]

Av |29 april, 2016|Nyheter|