Finansministern vill ha hårdare tag mot skattesmitare

EU-länderna förlorar 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier. Inom företagsbeskattningen bedömer OECD att det globala skatteundandragandet uppgår till 100-240 miljarder dollar om året. Nu vill finansministern sätta ner klackarna.

- Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora […]

Statens budgetöverskott ökar

Staten får in mer i skatteintäkter än tidigare beräknat, vilket ledde till ett budgetöverskott på 71 miljarder kronor under årets första kvartal, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV. Det är 48,1 miljarder kronor bättre än första kvartalet 2015.

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 8,9 miljarder kronor. Det är 10,7 miljarder kronor bättre än […]

Av |28 april, 2016|Nyheter|

Visby ringmur får rivas

Vem som helst lov kan bygga, renovera eller riva Visby ringmur – i spelet Minecraft.

I augusti påbörjar Riksantikvarieämbetet arbetet med att föra över innehållet i sina digitala samlingar av kulturmiljöer till spelet Minecraft. Försöket görs på en begränsad yta: Gotland.

Projektet blir möjligt tack vare att Lantmäteriet nu släpper detaljerade geodata över ön. Vana minecraftspelare […]

Av |28 april, 2016|Kultur och Idrott, Nyheter|
  • Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor. Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor.

Hot om 2 kr höjd kommunalskatt

Två kronor i höjd kommunalskatt är vad som skulle behövas om kommunerna ska kunna klara att gå med en procent i överskott fram till 2019. Den dystra bedömningen levererar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i senaste Ekonomirapporten. De tillskjutna årliga tio miljarderna från staten gör gott, men räcker inte.

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi […]

Svårare få uppehållstillstånd

Regeringen föreslår att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Regeringens proposition innehåller tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad rätt till anhöriginvandring och försörjningskraven skärps. Lagen ska gälla i tre år.

Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs till 13 månader så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.

Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd […]

Av |28 april, 2016|Migration, Nyheter|

15 miljoner till fler personal på skolbiblioteken

Regeringen har beslutat om statsbidrag för att öka personalen i skolbibliotek. 

Regeringens syfte med statsbidraget är att få fler barn att läsa böcker. Regeringen avsätter 15 miljoner kronor under 2016 för att öka skolbibliotekens bemanning. Regeringen beräknar för samma ändamål 30 miljoner kronor årligen för de kommande åren.

Regeringen lutar sig mot både internationell och svensk […]

Av |28 april, 2016|Kultur och Idrott, Nyheter|

Lång kö för ledarhund

I dag den 27 april är det den internationella ledarhundsdagen. Men kön för att få en ledarhund växer. Och det statliga anslaget har legat still i nio år.

– Vi är bekymrade över att så många väntar på ledarhund, säger Ulrika Norelius Centervik chef för ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund.

De senaste åren har kön för att […]

Av |27 april, 2016|Nyheter|

Brist på sjuksköterskor ger en svettig sommar

Sommaren blir jobbig för nästan alla landsting, men läget skiljer sig inte från förra året. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har gjort sin årliga undersökning.

Läget i år är i stort sett oförändrat från förra året. Medan Landstinget Västmanland och Region Örebro – bedömer att bemanningsläget ser bättre ut än förra sommaren.

Arbetsgivarna […]

Test: 8 av 8 motorsågar hade brister

Arbetsmiljöverket har testat åtta motorsågar som samtliga hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet och brister i bruksanvisningar.

År 2014 rapporterades över 50 arbetsolyckor med motorsågar i Sverige. Därför har Arbetsmiljöverket genomfört ett test av de åtta vanligaste modellerna av bensindrivna motorsågar på den svenska marknaden.

– Testet visar att det fanns många brister, vanligast var […]

Statens räntekostnader halverade

– Låga marknadsräntor och god ordning i de offentliga finanserna har gjort att kostnaderna för statsskulden minskat de senaste åren, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Räntekostnaderna på statsskulden var 16 miljarder kronor 2015, vilket var en halvering jämfört med 2011.

– De allt lägre upplåningskostnaderna för staten är också ett resultat av en väl avvägd […]

Av |25 april, 2016|Nyheter|