Höjd pensionsålder ingen större ekonomisk påverkan

Medel-och höginkomsttagare skulle inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel skulle tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel skulle missgynnas, enligt Pensionsmyndigheten.

Hälften av befolkningen påverkas inte alls, minst en fjärdedel skulle påverkas ekonomiskt positivt och som mest en fjärdedel skulle påverkas ekonomisk negativt.

Den grupp som inte påverkas alls […]

Beredskapsmyndighet ska förhandla om Nato-samarbete

Först ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förhandla fram ett samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation i Riga. Därefter beslutar regeringen om Sverige ska delta och därmed stärka det psykologiska försvaret.

Förhandlingen väntas gå snabbt, MSB ska redovisa resultat senast 30 juni.

Att MSB nu inleder förhandlingar om hur ett svenskt samarbete med centret […]

Av |27 maj, 2016|Nyheter|

Snart ett minne blott

Ip-telefoni har ökat med 7 procent och har nu gått om fast telefoni, i antal abonnemang, enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

Ip-telefoni, eller telefoniabonnemang via bredbandsanslutningen, är nu vanligare än fast telefoni över kopparnätet (PSTN). Jämfört med 2014 har antalet ip-abonnemang ökat med 7 procent medan den traditionella telefonin fortsätter att minska.

Den mängd data som […]

Riksdagen vill inte ha en lista över skatteparadis

Riksdagens civilutskott anser att delar av ett förslag, om offentlig insyn i multinationella företag,  från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen). Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag handlar om offentlig insyn i multinationella företag för att öka medborgarnas tilltro till att skattesystemen är rättvisa. Förslaget är en del i […]

Industrins ekonomer spår svagare tillväxt

Industrins ekonomer anser att omvärlden har växlat in på ett långsammare spår med svagare tillväxt, och att utsikterna för industrin i Sverige begränsas till 3 procent i produktionstillväxt i år och ännu mindre 2017.

Skillnaderna är fortsatt stora i olika delar i landet och branscher.

- Konjunkturbilden för olika branscher är splittrad. Inom massa- och pappersindustrin […]

Svensk riksdagsdelegation deltar i Nato-möte i Albanien

Sveriges riksdag finns representerad när Natos parlamentariska församling i dag, fredag, inleder sitt möte i Albaniens huvudstad Tirana. Tre  moderata och två socialdemokratiska riksdagsledamöter utgör den svenska delegationen.

De fem är Björn von Sydow (S), Karin Enström (M), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M) och Göran Pettersson (M).

Natos parlamentariska församling är ett forum för ledamöter […]

Av |27 maj, 2016|Nyheter|

Boverket delar ut 22 miljoner i stöd till samlingslokaler landet runt

Samlingslokaler från Boden i norr till Hässleholm i söder får dela på 22,2 miljoner kr i investeringsstöd från Boverket. Av 242 ansökningar beviljades 85 bidrag på mellan 8.000 och 3,1 miljoner kronor.

Investeringsbidragen till allmänna samlingslokaler går i år till energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

Det lägsta bidraget, 8.000 kr, går […]

Av |27 maj, 2016|Nyheter|

Företagen optimistiska – hushållen pessimistiska

Konjunkturinstitutets, KI, barometerindikator föll för fjärde månaden i rad i maj, men visar fortfarande på ett något starkare stämningsläge än normalt. Men optimismen står företagen för, medan hushållen är mer pessimistiska. Deras syn på såväl den egna som svensk ekonomi dämpades i maj.

Företagen fortsätter att vara förhållandevis positiva om rådande efterfrågeläge. Anställningsplanerna, som legat […]

Ja till förlängning av ID-kontroller

Regeringen bör få möjlighet att förlänga föreskrifterna med krav på att buss-, tåg- och fartygspersonal ska göra ID-kontroller direkt när giltighetstiden för dem gått ut, föreslår riksdagens justitieutskott. Utskottet vill att riksdagen säger ja till lagändringar. Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Hösten 2015 ökade antalet asylsökande till Sverige kraftigt. Det svenska asylsystemet och […]

Av |26 maj, 2016|Migration, Nyheter|

Gratis mammografi

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om gratis mammografi från den 1 juli.

Enligt regeringen ska denna reform gälla screening för bröstcancer med mammografi. En del landsting har redan infört avgiftsfri mammografi, nu vill regeringen att alla landsting ska erbjuda avgiftsfri screening.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och därför […]