M föreslår ny brottsrubricering: Arbetskraftsmissbruk

Tuffare tag mot företag som missbrukar arbetstillstånd för invandrare. Det föreslår Moderaterna, som anser att alla som arbetar i Sverige ska ha rimliga arbetsvillkor, oavsett varifrån man kommer.

Förslaget presenterades av Moderaternas arbetsmarknadspolitisk talesperson Elisabeth Svantesson. Hon menade att det krävs flera insatser för att nolltolerans mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring ska gälla. M-förslaget […]

Av |30 juni, 2016|Nyheter|

Ny regional indelning föreslås: Norrland och Svealand nya län

Norrlands län, Svealands län och ett utvidgat Västra Götalands län. Det är nyheterna i statliga Indelningskommitténs förslag som innebär att Sverige i framtiden får sex län i stället för dagens 21.

Förslaget presenterades under torsdagen av de båda utredarna Barbro Holmberg och Kent Johansson.

Norrlands län innebär en sammanslagning av de nuvarande länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland […]

Av |30 juni, 2016|Nyheter|

Exporten till Saudiarabien väntas öka

Regeringen ska öppna ett handelssekreterarkontor i Riyadh, Saudiarabien. Under 2014 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till cirka 11,2 miljarder SEK vilket innebär att Saudiarabien är en av Sveriges 20 största handelspartner.

Ett etablerat handelskontor ska bidra till att öka möjligheterna för svensk export till Saudiarabien och efterfrågan på konsulttjänster på den saudiska marknaden.

Det saudiska kungadömet […]

Blocköverskridande uppgörelse om sänkt överskottsmål

Sju av riksdagens åtta partier står eniga bakom den blocköverskridande uppgörelsen om en ny definition av det så kallade överskottsmålet i de offentliga finanserna. Bara Sverigedemokraterna är utanför uppgörelsen, som gjorts inom en parlamentarisk kommitté under ledning av Folksams vd Jens Henriksson.

I dag gäller regeln att staten ska gå med en procent i överskott […]

Av |30 juni, 2016|Nyheter|

Skillnader i sjukskrivningar ska undersökas

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska analysera skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis.

Regeringens uppdrag till myndigheterna handlar om att se över skillnader i sjukskrivningstid i samma diagnos mellan län, kommuner och vårdenheter. Försäkringskassan ska även följa upp och belysa läkares attityd till, och syn på, sjukskrivning.

- Kunskapen om mekanismerna bakom den stigande sjukfrånvaron behöver öka och skillnaderna […]

Premier för elbussar

Regeringen ska införa en premie för elbussar för att göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken.

Transporterna står för 33 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, och regeringen har som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minskas med minst 70 procent till år 2030. Den nya elbusspremien […]

Antidepressiva läkemedel ska undersökas av oberoende forskare

Psykiska diagnoser är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige och drygt sju procent av Sveriges befolkning använder antidepressiv medicin. AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK ger Elias Eriksson vid Sahlgrenska Akademin, 1 840 000 kronor för att undersöka de antidepressiva medicinernas effekt.

Vid undersökningar av de antidepressiva medicinernas effektivitet gick […]

Ny nationell upphandlingsstrategi ska bidra till hållbarhet

Den av regeringen i dag lanserade nationella upphandlingsstrategin ska se ses som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter i den egna verksamheten och i samhället i stort. Det kan handla om att främja en sund konkurrens på marknaden, bidra till att hållbarhetsmål uppfylls samt stimulera innovation och utvecklingen av nya varor och tjänster.

– […]

Av |30 juni, 2016|Nyheter|

Sveriges nya länsindelning presenteras under torsdagen

I dag, torsdag, presenteras hur Sverige i framtiden ska delas in i län och landsting, färre än dagens 21 regioner. Åtminstone får vi veta hur statliga Indelningskommitténs båda ledamöter Barbro Holmberg och Kent Johansson har tänkt sig nyordningen.

Holmberg och Johansson överlämnar ett delbetänkande med förslag till civilminister Ardalan Shekarabi. Hittills känt ärt att de […]

Av |30 juni, 2016|Nyheter|

Blå Tåget mellan Uppsala och Göteborg stoppas nästa vecka

Nästa vecka är det slutåkt med Blå Tåget på sträckan Uppsala-Stockholm-Göteborg. Transportstyrelsen stoppar trafiken på grund av allvarliga brister i järnvägsföretaget Skandinaviska Jernbanor AB:s säkerhetsstyrningssystem.

Återkallelsen gäller från och med 5 juli och innebär att företaget inte får fortsätta med sin tågtrafik från och med det datumet. Men företaget kommer att överklaga beslutet med hänvisning […]

Av |29 juni, 2016|Nyheter|