• Om ett halvår, från och med 2017, finns Sverige med i FN:s mäktigaste organ, säkerhetsrådet. Detta efter en klar omröstningsseger på tisdagen i generalförsamlingen där Nederländerna och Italien besegrades. Foto: FN. Om ett halvår, från och med 2017, finns Sverige med i FN:s mäktigaste organ, säkerhetsrådet. Detta efter en klar omröstningsseger på tisdagen i generalförsamlingen där Nederländerna och Italien besegrades. Foto: FN.

Sverige invalt i FN:s säkerhetsråd

Sverige får den eftertraktade platsen i FN:s säkerhetsråd, detta sedan konkurrenterna Nederländerna och Italien besegrats i generalförsamlingens omröstning. 193 röster fanns att kämpa om, Sverige fick 134 av dem.

Därmed stod det klart att Sverige kommer att tillhöra gruppen icke-permanenta medlemmar av det mäktiga säkerhetsrådet. När Sverige träder in i säkerhetsrådet efter årsskiftet blir […]

Av |28 juni, 2016|Nyheter|

EU vill att Storbritannien inte dröjer sig kvar

Storbritannien måste fullständigt och så snabbt som möjligt respektera de brittiska medborgarnas vilja, genom att officiellt dra sig ur EU-samarbetet innan några nya avtal om förbindelser mellan landet och EU kan inrättas.

Det skriver Europaparlamentet i en resolution som kammaren röstade om under det extrainsatta plenarsammanträdet på tisdagen.

Det var efter debatten mellan parlamentets politiska gruppledare, […]

Av |28 juni, 2016|EU, Nyheter|

Småföretagare slarvar med tjänstepension

28 procent av småföretagarna uppger att de inte har råd med tjänstepension medan 29 procent menar att det är för svårt, inte tänker på att det finns eller inte orkar ta tag i det, enligt Länsförsäkringar.

– När vi frågade småföretagare varför de inte sätter av till tjänstepension för sig själva eller sina anställda uppger […]

Effektivare validering ska snabba på att få jobb

Utbildningsdepartementet föreslår ett effektivare sätt att värdera människors kunskap. Man hoppas att tiden i utbildning förkortas eller att vägen till jobb bli rakare för såväl utrikes som inrikes födda med dessa nya valideringsmetoder.

- Arbetslösheten är hög samtidigt som bristen på arbetskraft inom välfärden och ett flertal branscher är stor. Ändå får en rad kvalificerade […]

Brister i arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiets yrkesprogram

Yrkesprogrammen på gymnasiet ska samverka med det lokala arbetslivet i så kallade lokala programråd. Men dessa fungerar sällan, konstaterar Skolinspektionen som har granskat arbetslivsanknytningen på yrkesprogram på 15 gymnasieskolor.

– För elever på yrkesprogram är det arbetsplatsförlagda lärandet en viktig del av utbildningen. Ett bra samarbete mellan skolan och arbetslivet är därför nödvändigt för att […]

Av |28 juni, 2016|Nyheter|

Importen ökar mer än exporten

Importen av varor ökar mer än exporten och innebar i maj ett underskott i utrikeshandeln med 2,1 miljarder kronor, att jämföra med överskott i maj i fjol på 1,8 miljarder kronor, uppger Statistiska centralbyrån, SCB.

Men hittills under årets fem första månader är handelsnettot plus 5,4 miljarder kronor. Motsvarande överskott i fjol landade på närmare […]

Utländska företag ökar något

Norge är det utländska landet som kontrollerar flest företag i Sverige och USA är återigen det ägarland som har flest anställda här, enligt Tillväxtanalys.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 155 under år 2015. Efter ökningen finns det 13 986 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 2 373 […]

Resursstarka vänner – viktigt för att slippa arbetslöshet

Bland unga har sociala nätverk stor betydelse för risken att bli arbetslös. Men det skiljer mellan grupper med olika utländsk respektive svensk bakgrund. Skillnaden beror på social klass och resurser, enligt ny forskning från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det är vilka resurser dina vänner har som är viktigt i första hand, inte vart […]

Missvisande statistik om svenska sjukvårdskostnader

Nej, den svenska sjukvårdens kostnader har inte plötsligt rusat i höjden och blivit bland världens högsta. Det handlar helt enkelt om att OECD ändrat statistikdefinitioner och att Sverige tvingas följa de nya reglerna, framhåller företrädare för Sveriges kommuner och landsting, SKL, som därmed anser den jämförande statistiken har blivit missvisande.

Debatten om sjukvårdens kostnader är […]

Av |28 juni, 2016|Nyheter|

ANDT-politiken ska förnyas med jämställdhetsperspektiv

Regeringen bygger vidare på den förra regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Men den förnyas med ett tydligare jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, framhåller folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström i en skrivelse till riksdagen.

En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på FN:s konvention om ekonomiska, […]