Bara en riksrevisor stannar kvar – även Ulf Bengtsson avgår

Så finns det bara en riksrevisor. De båda övriga hoppar av. Susanne Ackum entledigades i förra veckan och nu säger även Ulf Bengtsson upp sig. Margareta Åberg är ensam kvar. Riksdagens konstitutionsutskott får bråda dagar att hitta två nya – som ska väljas av riksdagen i plenum.

– Ifrågasättandet av mitt oberoende i kombination med […]

Av |31 augusti, 2016|Nyheter|

Svenska biståndet kan åter höjas

Det svenska biståndet kan åter plussas på – tack vare att asylmottagandet inte blir lika kostsamt som förutspåddes. Det gör att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndsanslaget när årets statsbudget revideras i den så kallade höständringsbudgeten, som förhandlats fram mellan regeringen och Vänsterpartiet.

2,5 miljarder föreslås gå till nya satsningar med fokus på barn på […]

Av |31 augusti, 2016|Nyheter|

Kalla vintermånader orsakade ökade utsläpp av växthusgaser

Det var kallare och industrin gick bättre. Så förklaras det nedslående faktum att utsläppen av växthusgaser under årets första kvartal var de högsta sedan 2013. Det framgår av Statistiska centralbyråns, SCB, Miljöräkenskaper.

Ökningen ses framför allt inom el- gas- och värmeverk, pappers- och pappersvarutillverkning och i transportbranschen. En förklaring till att utsläppen ökar från el- […]

Av |31 augusti, 2016|Nyheter|

Priset för skånsk åkermark steg med 31 procent på ett år

Det blir allt mer kostsamt att skaffa jordbruksmark. Att köpa svensk åkermark blev åtta procent dyrare 2015 jämfört med året innan. Samtidigt steg priset på betesmark med sex procent. Det visar statistik från Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån, SCB.

Förra året var genomsnittspriset för en hektar åkermark 72.500 kronor och 27.100 kr för en hektar […]

Av |31 augusti, 2016|Nyheter|

Konjunkturinstitutet: Nej, högkonjunkturen är inte över

Nej, den begynnande högkonjunkturen är inte över. Mycket tyder på att avmattningen under första halvåret var tillfällig och att högkonjunkturen fortsätter. Det spår  Konjunkturinstitutet, KI, i sin nya prognos, som inte tror på särskilt stora negativa effekter på svensk ekonomi av att Storbritannien folkomröstat sig ur EU.

Svensk ekonomi går in i en högkonjunktur. Investeringarna […]

Av |31 augusti, 2016|Nyheter|

Stor däcktest

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Det visade sig att broms- och styrprestanda för dubbdäck och nordiska däck på barmark är praktiskt taget likvärdiga.

– Vi fokuserade särskilt på jämförelsen mellan dubbade och dubbfria vinterdäck […]

Av |31 augusti, 2016|Infrastruktur, Nyheter|

Regeringen skjuter upp sänkning av ersättning

Regeringen vill att kommunerna ordnar billigare boende för ensamkommande barn. Därför har man aviserat en sänkning av ersättningssystemet, men efter protester skjuts förändringen fram, vilket applåderas av kommunerna.

Det nya ersättningssystemet ska börja gälla i juli nästa år, i stället för i januari.

– Det är bra att regeringen skjuter fram införandet av det nya ersättningssystemet. […]

Av |31 augusti, 2016|Migration, Nyheter|

Kostnaden för ekonomiskt bistånd oförändrad

Enligt nya siffror från Socialstyrelsen fick drygt 226 500 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under 2015. Kommunerna betalade ut 10,6 miljarder kronor under 2015, vilket är samma som 2014.

När kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj handlar det ofta om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring […]

Strängare krav på anordnare av utbildning i yrkeshögskola

Det ska bli svårare att få tillstånd att bedriva yrkeshögskola. Men den utbildningsanordnare som väl klarar de nya tuffare kvalitetskraven får i gengäld chans till längre gällande tillståndsperiod. Det framgår av regeringens proposition  för en stärkt yrkeshögskola.

Yrkeshögskolans utbildningar ska hålla en hög kvalitet och därför föreslås i propositionen tydligare bestämmelser om utbildningsanordnarnas kompetens och […]

Av |30 augusti, 2016|Nyheter|

Lönerna upp 1,8 procent

Lönerna på svensk arbetsmarknad har senaste året fram till och med juni ökat med 1,8 procent – minst. När de retroaktiva påslagen efter årets avtalsrörelse kommer till väntas genomsnittliga ökningstakten bli något högre.

I näringslivet var de uppmätta löneökningarna 1,9 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken, som tagits fram av Statistiska centralbyrån, SCB.

– De […]

Av |30 augusti, 2016|Nyheter|