Samarbetsavtal med Nato för att utveckla psykologiska försvaret

Regeringen vill som ett led i att återupprätta totalförsvaret utveckla det psykologiska försvaret, främst för att kunna identifiera och möta påverkansoperationer som syftar till att underminera Sveriges säkerhetspolitik. En del i detta är att sluta avtal med Nato.

Statskontoret får regeringens uppdrag att kartlägga hur psykförsvaret fungerar i dag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap […]

Av |30 september, 2016|Nyheter|

Nya regler för fjälljakten gynnar jägare i Sverige

Jägare som är bosatta i Sverige får företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, fjälljakten, enligt ett regeringsbeslut.

- Ända sedan regeringen tillträdde har vi arbetat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar fjälljakt. Vårt beslut om att göra det möjligt att gynna jägare som är bosatta i Sverige kommer att minska […]

Av |30 september, 2016|Landsbygd, Nyheter|

Svårt att veta om statliga stödmiljarder skapar tillväxt

Varje år betalar staten ut 27 miljarder kronor i stöd till näringslivet. Hur en av dessa stödmiljarder får effekt har undersökts av Riksrevisionen, som noterar att det är svårt att veta vilken verkan pengarna fått. Bidrar de till målet tillväxt? Det mäts inte av vare sig regeringen eller ansvariga myndigheten Tillväxtanalys.

– Syftet med de […]

Av |30 september, 2016|Nyheter|

Mer pengar för pensionärer nästa år

Inkomst- och tilläggspensionen ökar med 2,8 procent , vilket motsvarar 260 kronor i månaden efter skatt för en pensionär med en pension på 14 000 kronor. Även de med lägst pension får höjda pensioner nästa år.

– För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 2,8 procent. För pensionsspararna blir räntan på inkomstpensionskontona 4,4 procent i […]

Av |30 september, 2016|Nyheter, Socialförsäkringar|

Extrainsatt EU-möte för godkännande av Parisavtalet

Nu börjar det bli bråttom att få till ett godkännande av det globala klimatavtalet som slöts i Paris i december i fjol. Därför hålls i dag, fredag, ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel där EU:s miljö- och klimatministrar ska besluta om ratificering av Parisavtalet. Annars får inte EU vara med som part vid klimatkonventionens tjugoandra […]

Av |30 september, 2016|Nyheter|

Spärrtjänst mot bedrägerier

För den som vill slippa bli utsatt för bedrägerier med felaktiga adressändringar har Skatteverket jobbat fram en ny tjänst. Den som anmält sig till tjänsten kan bara ändra adress genom inloggning med e-legitimation. 

– Trots att det är enkelt och gratis att anmäla adressändring via våra e-tjänster och att säkerheten är hög är det över […]

Av |29 september, 2016|Nyheter|

Narkomaner räddas genom sprututbyte

Regeringen har nu genom en proposition till riksdagen öppnat för en sprututbytesverksamhet i hela landet.

Trots att möjligheten att inrätta sprututbytesverksamheter över hela Sverige funnits under en längre tid har endast nio mottagningar i sex landsting inrättats, däribland Stockholm och Malmö. I Göteborg har politikerna hittills sagt nej.

Narkotikadödligheten i Sverige, procentuellt sett, är bland de […]

Fler klarar grundskolan

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom nyanlända. Bara 3,6 procent av dessa elever är behöriga till gymnasieskolan, visar Skolverkets betygsstatistik.

– Det är inte förvånande att många nyanlända elever saknar behörighet till gymnasieskolan. Att med bara några få månader i skolan få tillräckligt många godkända betyg för att komma in på gymnasieskolan […]

Av |29 september, 2016|Nyheter, Utbildning och Skola|

Generellt maskeringsförbud införs vid idrottsevenemang

Läktarvåldet vid idrottsevenemang ska stävjas genom införande av generellt förbud mot maskering. Det föreslår regeringen efter att ha fått positiva reaktioner från flertalet remissinstanser. Nu skickas förslag till lagtext till lagrådet för granskning.

– Trots att flera åtgärder redan har vidtagits är våld och ordningsstörningar på fotbollsmatcher fortfarande ett problem. Ett antal bråkstakar ska inte […]

Av |29 september, 2016|Nyheter|

Höjd parkeringsavgift för fuskare

Den 1 mars 2017 höjs parkeringsavgiften och bilen får forslas bort.

Regeringen har beslutat att ett fordon får flyttas om ett ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad har använts. Och att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiften till 1.300 kronor.

Med den nya ändringen kan en kommun flytta fordon om ett falskt eller ogiltigt parkeringstillstånd har använts. Såväl kommuner […]

Av |29 september, 2016|Nyheter|