Populärt igen att ge bröstmjölk

År 2004 syntes en trend:  Färre mammor gav sina barn bröstmjölk i Sverige. Men nu konstaterar Socialstyrelsen att 2010 har minskningen avstannat för barn som är upp till ett halvår. Men det är skillnader i landet.

Att amma medför flera hälsofördelar för barnen. Amning kan också vara en skyddsfaktor för plötslig spädbarnsdöd samt övervikt och […]

Av |28 september, 2016|Bostad och Familj, Nyheter|

Nazism hör inte hemma i norden

Nu vill Ungdomens Nordiska Råd (UNR) att politiker tar kraftigt avstånd och fördömer händelserna i Finland, där en ung man dog av en misshandel under en nazistisk demonstration.

- Det inte finns någon plats för rasism, nazism eller andra människofientliga ideologier eller politiskt våld i de nordiska värderingarna. Norden ska vara en trygg plats för […]

Av |28 september, 2016|Demokrati, Nyheter|

Vattenkatastrofgruppen lever vidare – men inte med MSB-pengar

Vattenkatastrofgruppen, VAKA, ska inte läggas ned. Visserligen är det regelvidrigt att, som nu, driva verksamheten med driftsstödpengar från krisberedskapsmyndigheten MSB. Men det ska ändras, lovar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

– VAKA fyller en väldigt viktig funktion för svensk krisberedskap och ska så fortsätta att göra, säger Sven-Erik Bucht. Regeringen återkommer om hur verksamheten ska finansieras på […]

Av |28 september, 2016|Nyheter|

Norden går i täten för en giftfri vardag

Nu sätter Nordiska rådet ner foten när det gäller det hormonstörande ämnet ftalater som används för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. Om EU inte lyckas införa ett förbud mot ftalater före utgången av 2017 bör Norden införa ett motsvarande förbud för nordiska produkter.

Rådet föreslår ett generellt förbud i EU mot produkter […]

Av |28 september, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Brister i Arbetsförmedlingens kurs

78 000 personer deltog förra året i Arbetsförmedlingens insats ”Förberedande och orienterande utbildning”. Det kostade 2 miljarder kronor. Kunskapen om hur insatsen fungerar har brister, anser Riksrevisionen.

Arbetssökande som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, studier eller arbete kan anvisas ”Förberedande och orienterande utbildning”.

Det är en av Arbetsförmedlingens vanligaste insatser och den upphandlas […]

Av |28 september, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Åtta riksdagsdebatter på raken mellan S-minister och M-ledamot

Lite över det normala i en riksdagsdebatt: Finansminister Magdalena Andersson besvarar inte mindre än åtta skriftligt inlämnade interpellationer – från en och samma moderata riksdagsledamot. Fredrik Schulte får chansen till batalj i kammaren på torsdag med finansministern i åtta olika ämnen, allt från återinförande av förmögenhetsskatt till uteblivna skattesänkningar för pensionärer.

Det händer att framförallt […]

Av |28 september, 2016|Nyheter|

Barn som inte hänger med i skolan ska upptäckas tidigare

Nu har utredningen om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
lämnats. Förslagen ska garantera att barn som har svårt att tillgodogöra sig kunskaper i skolan upptäcks tidigare.

En åtgärdsgaranti kan inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får […]

Av |28 september, 2016|Nyheter, Utbildning och Skola|

Efterlevandeguide för den som blir kvar

90 000 personer dör i Sverige varje år. För den efterlevande är det en del praktiskt som ska ordnas. Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har arbetat fram en efterlevandeguide som ska vägleda den som ska ta myndighetskontakter.

Där beskrivs vad man ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta till månaderna […]

Av |27 september, 2016|Nyheter|

Importvärdet nu större än exportintäkterna

Den svenska varuexporten minskar medan värdet på importen ökar. Under årets åtta första månader stannade underskottet i handelsnettot på sex miljarder kronor, att jämföra med ett överskott på närmare 18 miljarder samma tid i fjol.

Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar statistik för utvecklingen av den svenska utrikeshandeln. Augusti blev en minusmånad. Säsongrensat hamnade handelsnettot på ett […]

Av |27 september, 2016|Nyheter|

Bredbandssatsning kräver ideellt arbete

På landsbygden är det vanligt att byalag, med stöd från samhället, driver på bredbandsutbyggnaden. Det är en arbetskrävande process som kräver mycket ideellt arbete från byalagets medlemmar, konstateras i en ny rapport från Konkurrensverket.

Stödet till utbyggnad av bredband har under flera år varit starkt och regeringen föreslog ytterligare en förstärkning i budgetpropositionen för 2017. […]

Av |27 september, 2016|Nyheter|