Straffet för mord ska skärpas

Riksdagen trodde att den beslutat om straffskärpning för den som begått mord. Men Högsta domstolen tyckte inte att den nya lagtexten förändrade rättsläget jämfört med det som rått tidigare. Därför låter nu regeringen utreda vad som krävs för att åstadkomma ett skärpt straff genom en ökad användning av livstids fängelse.

– Högsta domstolens dom […]

Av |31 oktober, 2016|Nyheter|

Riksrevisionen granskar lärarlöner

I juni nästa år får vi veta om de statliga lärarlönesatsningarna till en årlig kostnad av 4,5 miljarder kronor gjort läraryrket mer attraktivt. Då släpper Riksrevisionen en rapport om den granskning som myndigheten just nu genomför.

– Att ha bra lärare är viktigt för kvaliteten i skolan och det är därför angeläget att vi granskar […]

Av |31 oktober, 2016|Nyheter|

Snart odlas sötpotatis i Sverige

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i skånska Alnarp försöker göra sötpotatis odlingsbar i Sverige. Inom fem år kan den vara aktuellt för svensk kommersiell odling. Ett genombrott är nära och marknaden redo.

Sedan 2014 har SLU testodlat sötpotatis för att se om den klarar av det hårda nordiska klimatet. Forskarna är optimistiska.

– Marknaden är redo för svenskodlad […]

Av |31 oktober, 2016|Nyheter|

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskar – men ökar totalt sett

Hushållen minskar sina utsläpp av växthusgaser, men totalt sett fortsätter de att öka, främst på grund av utsläpp från el- gas och värmeverk, transportbranschen och kemikalietillverkning.

Under andra kvartalet 2016 uppgick utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomiska aktörer till 15,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar ny statistik från SCB:s Miljöräkenskaper. Utsläppsnivån motsvarar en ökning med […]

Av |31 oktober, 2016|Nyheter|

Fritt fram för dashcam

En kamera monterad innanför vindrutan på en bil, en så kallad dashcam, ska inte räknas som en övervakningskamera. Därför behövs inget tillstånd från länsstyrelsen för att använda en sådan kamera.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort att en kamera som placeras innanför vindrutan på en bil eller på cykelstyret till en cykel inte är att betrakta […]

Av |31 oktober, 2016|Nyheter|

Skattereglerna fungerar inom delningsekonomin

Skatteverket har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna.

Kontrollerna omfattar bland annat transport av privatpersoner och uthyrning av privatbostäder.

– Om delningsekonomin i hög grad tränger ut annan ekonomisk aktivitet kan skatteintäkterna minska, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten. Om den däremot tillför aktiviteter kan vi få ökade […]

Stort område i Antarktisk ska skyddas

Världens största marina skyddsområde i Rosshavet i Antarktis ska skyddas. Beslutet fattades vid ett möte inom kommissionen för bevarande av antarktiska marina levande tillgångar (CCAMLR) i Hobart, Australien.

- Jag hoppas att det här beslutet kan inspirera världen att se till att vi får många fler skyddade marina områden. Haven har tyvärr sedan länge lidit […]

Av |31 oktober, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Snabbt bredband bra för tillväxten

Sverige hör till de främsta i världen när det gäller tillgång till snabbt bredband – som är bra för den ekonomiska tillväxten. Men skillnaderna inom landet är stora. På många ställen fungerar det dåligt att ringa och surfa i näten. Dessutom ökar användarnas behov och krav snabbt.

Det framgår av en ny rapport om it-infrastruktur […]

Av |28 oktober, 2016|Nyheter|

LOs lönekrav på 2,8 procent döms ut ”Är inte i takt med verkligheten”

Nu rullar 2017 års lönerörelse i gång. Under fredagen presenterade LO sina avtalskrav. Men de 2,8 procent arbetarna bör få, och då lägst 672 kronor i månaden, avfärdas av arbetsgivarsidan: ”De är inte i takt med verkligheten.”

I förra veckan presenterade LO-förbunden sina gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2017. Idag, fredag beslutade LO om lönekravens storlek […]

Av |28 oktober, 2016|Nyheter|

Riksrevisionen granskar om bostadsbidragen funkar som de ska

Allt färre får bostadsbidrag – främst därför att inkomstgränsen inte justerats upp på 20 år. Men om regeringens budget går igenom i riksdagen höjs gränsen nästa år. Då uppstår frågan om systemet med behovsprövade bostadsbidrag uppfyller sitt familjepolitiska syfte. Frågan ska besvaras i en granskning som just nu genomförs av Riksrevisionen.

Bostadsbidraget är en […]

Av |28 oktober, 2016|Nyheter|