Nej till arbetsrättsliga krav vid upphandling

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling.

De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.

Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar […]

Av |30 november, 2016|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Hallsberg nya huvudstaden

Forskare i Lund har hittat ett nytt sätt att se hur människor flyttar. Man tar satellitbilder på hur befolkningen sprider sig över landet. Det här kan påverka politiken. Och Hallsberg blir lämpligare som huvudstad än Stockholm.

För migrationsforskare, politiker och beslutsfattare är det viktigt att få svar på frågor om vem som flyttar och varför. […]

Av |30 november, 2016|Bostad och Familj, Nyheter|

Krav på taxameter

Samåkning mellan släktingar och vänner ska, liksom nu, vara oreglerad, men ingen vinst får tas ut, enligt taxiutredningen som lämnats över till regeringen i dag. Men körtjänster mot betalning, som den numera nerlagda Uber pop gjorde, ska inte betraktas som samåkning.

Kör man mot betalning är det taxitrafik. Då ska bilen ha en taxameter eller […]

Av |30 november, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Vårdinsatser stoppas när de riktade tillfälliga statsbidragen upphör

När de statliga tillfälliga bidragen slutar att trilla in i landstingskassan riskerar vårdinsatser att upphöra. Den varningen kommer från Riksrevisionen, som i och för sig anser att effekten av bidragen ofta är positiv inledningsvis – men oklar i ett längre perspektiv. Dessa pengar utgör dock bara en procent av landstingets budget.

De riktade statliga bidragen […]

Av |29 november, 2016|Nyheter|

Export och hushållskonsumtion lyfte BNP-tillväxten tredje kvartalet

Tack vare att exporten och hushållens konsumtion ökat steg Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 0,5 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet.

Det meddelar Statistiska centralbyrån, SCB, som konstaterar att 1,3 procents exportlyft bidrog med 0,6 procentenheter till BNP-tillväxten. Exporten av varor steg med 0,9 procent och exporten av tjänster med 2,2 procent. Importen […]

Av |29 november, 2016|Nyheter|

Kortare köer i cancervården

Socialstyrelsen fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på att korta kötiderna från när en välgrundad misstanke om cancer uppstår till dess att behandling inleds. Socialstyrelsen konstaterar att köerna är på väg att kortas, i vissa fall rejält.

Sedan så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för vissa typer av cancer har väntetiderna […]

Enklare få kurs med svenskt utseende

Personer med svenskt utseende har större chans att få en arbetsmarknadsutbildning av manliga arbetsförmedlare. Det visar en ny undersökning som gjorts av Arbetsförmedlingen tillsammans med forskare från Stockholms universitet.

Under 2012 deltog 436 arbetsförmedlare i en undersökning där de fick möta ett antal fiktiva arbetssökande via ett datorprogram. Utifrån bild, röst och bakgrundsegenskaper skulle de […]

Av |29 november, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Svårt få tag i butikspersonal

Handelsföretagen måste öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Men samtidigt varnar fackförbundet Handels med att det blir svårt att rekrytera personal.

Handelsföretagen är optimistiska om den framtida försäljningen. Företagen har stora rekryteringsbehov och uppger rekordhöga siffror för framtida nyanställningar. Det stora bekymret verkar vara att få tag på rätt […]

Av |29 november, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Mjölkpengar till landets bönder

Sverige ska fördela 65 miljoner kronor till landets mjölkbönder.

Situationen för mjölkbönder har varit mycket svår de senaste åren.

I samråd med Jordbruksverket och branschen har regeringen tagit fram ett stöd som är knutet till de producenter som deltar i kvalitetsprogram. Därmed når stödet ut till så många mjölkbönder som möjligt. Stödet fördelas per kilo mjölk […]

Av |29 november, 2016|Landsbygd, Nyheter|

Fuskare på högskoleprovet

Drygt 55 000 skrev högskoleprovet den 29 oktober. Nu har det upptäckts fusk.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att inte ge något resultat till 51 av provdeltagarna, och att de blir avstängda under två år från högskoleprov. En av provdeltagarna är polisanmäld och UHR utreder om myndigheten nu ska polisanmäla fler.

– Fusk med högskoleprovet […]

Av |29 november, 2016|Nyheter, Utbildning och Skola|