Vattenkraftens betydelse har kartlagts

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet.

– Vattenkraften är en grundpelare för omställningen av energisystemet. Rapporten är en fortsättning på förslaget till en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö som vi gemensamt tagit fram, och jag ser fram mot den fortsatta dialogen i […]

Av |29 november, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Unga ska lockas att vara både soldater och välfärdsarbetare

Soldat och kommunalarbetare. Den kombinationen hoppas både Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Försvarsmakten ska bli en vanligare syn i framtiden. Därför har de båda organisationernas ledare, SKL-ordföranden Lena Micko och ÖB Micael Bydén, tecknat ett samarbetsavtal.

Idén är att Försvarsmakten ska få lättare att rekrytera frivilliga deltidsarbetande soldater och sjömän och att dessa kan […]

Av |28 november, 2016|Nyheter|

Handla online utan att betala mer

En svensk e-konsument ska inte betala ett högre pris än en tysk konsument vid köp av biljetter till musikfestivaler, sportevent eller biluthyrning i andra länder.

EU sätter stopp för att konsumenter som handlar online måste betala mer beroende var han eller hon bor.

En kund som är ute efter nya träningsskor ska inte hindras från att […]

Av |28 november, 2016|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

EU-kommissionen stäms av Sverige för farliga färgpigment

Regeringen anser att kommissionen har brutit mot reglerna när den gett tillstånd för fortsatt användning av blykromater inom EU och har nu lämnat in en stämningsansökan.

Kommissionen fattade i september beslut om att ge ett företag tillstånd att sälja färgpigment som innehåller blykromater för användning inom EU trots alternativ.

Eftersom blypigment ofta är billigare än alternativen […]

Av |28 november, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Underskott i utrikeshandeln

Hittills under årets första tio månader har utrikeshandeln gått med ett underskott på 6,6 miljarder kronor. Motsvarande period i fjol landade på 15 miljarder plus. Det visar SCB, som noterar att den svenska varuexporten i oktober låg 2,7 miljarder kronor lägre än importen.

Varuexporten enligt preliminära beräkningar uppgick under oktober till 102,9 miljarder kronor […]

Av |28 november, 2016|Nyheter|

Myndighetscheferna har täta kontakter med regeringen

Var tredje myndighetschef har informella kontakter med regeringen minst en gång i veckan. De tycker att regeringens styrning är tydlig och att regeringen visar förtroende för myndigheten.

Statskontoret har undersökt myndigheternas syn på regeringens styrning med hjälp av forskare från Göteborgs universitet.

Undersökningen visar att informella kontakter är en viktig del av regeringens styrning av myndigheterna. […]

Av |28 november, 2016|Nyheter|

Datainspektionen granskar kameraövervakning på hotell

Datainspektionen drar nu igång den största granskningen hittills av kameraövervakning på hotell sedan den nya kameraövervakningslagen trädde i kraft 2013. Totalt ska övervakningen på sex hotell i Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Kalmar och Jönköping granskas.

Kameraövervakningen som ska kontrolleras är den som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde. Det kan handla om kök […]

Av |28 november, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Sporthandeln sålde bra, men modehandeln sviktade i oktober

Den tidigare redovisade preliminära försäljningen inom dagligvaruhandeln i oktober sågs som förvånande svag. Nu när de definitiva siffrorna är framräknade anser Handels utredningsinstitut, HUI, att utvecklingen ligger mer i linje med handelns förväntningar. Och optimismen bland hushållen är den högsta på nio år.

Statistiska centralbyrån, SCB, slår fast att försäljningsvolymen ökade med 2,4 procent i […]

Av |28 november, 2016|Nyheter|

Pengar för att hjälpa krigsskadade

Regeringen har gett Svenska Röda korset 70 000 kronor under 2016 för att öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Det är en första del i en större satsning.

Många asylsökande har fått trauman under flykten till Sverige. Tillsammans med separation från familjemedlemmar innebär det en ökad risk för psykisk ohälsa. För närvarande […]

Nytt förslag om utmätning

Enligt en ny utredning om utmätning som lämnats till regeringen ska barnfamiljer får mer pengar att leva på.

Utredare har varit Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt.

– Om förslagen genomförs får vi ett enklare och tydligare regelverk. Den som vänder sig till Kronofogdemyndigheten ska få så snabb och effektiv hjälp som möjligt med att […]

Av |28 november, 2016|Bostad och Familj, Nyheter|