Nya lagar 2017

Viktigare lagar och förordningar
inför årsskiftet 2016/2017

Stödet för extratjänster utvidgas

1 december 2016

Stödet för extratjänster utökas till att omfatta 100 procent av en
anställning i stället för 75 procent. Samtidigt höjs handledarstödet för
de första tre månaderna av en anställning. Stödet för extratjänster ska
kunna omfatta alla arbetsuppgifter i svenska myndigheter utom de som
utgör ett led i verksamhet som […]

Av |30 december, 2016|Nya lagar 2017, Nyheter|

Regeringen startar rådslag för att möta växande antal cancerfall

Antalet cancerfall kommer att växa kraftigt. Därför genomför regeringen under våren ett rådslag med rundabordssamtal om framtidens cancervård. Det ska bidra till en långsiktig inriktning på regeringens politik kring cancervården.

Cancer är i dag en av våra största folksjukdomar och kommer att växa kraftigt under de kommande årtiondena och kostnaderna att öka. För att tillsammans […]

Av |30 december, 2016|Nyheter|

Dödförklarade DÖ fortsätter att leva – åtminstone till 2018

Regeringen Löfven fick precis som den ville när riksdagen strax före jul fastställde 2017 års statsbudget. Det fungerade även denna gång som partierna kom överens om i den så kallade Decemberöverenskommelsen, DÖ – trots att DÖ inte längre gäller!

Det var annandag jul 2014 som den dramatiska uppgörelsen tillkännagavs. Regeringspartierna S och MP slöt överenskommelsen […]

Av |30 december, 2016|Nyheter|

Jämställdhetsbonusen försvinner men flerbarnsstödet höjs 1 januari

Vid årsskiftet försvinner jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen. Flerbarnstillägget höjs och åldersgränsen för rätt till fri tandvård höjs.

Det är några av nyheterna, som gäller inom socialförsäkringen från 1 januari 2017. Försäkringskassan redovisar även att flera ersättningar påverkas av att prisbasbeloppet höjs från 44.300 kronor till 44.800 kronor.

• Flerbarnstillägget i barnbidraget för det tredje barnet höjs med […]

Av |29 december, 2016|Nyheter|

Rätt till att läsa SFI

Att läsa svenska för invandrare (SFI) är en rättighet för EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Och tillgången till SFI är god, visar en undersökning från Kommerskollegium.

Kommerskollegium har tagit emot ärenden där EU-medborgare ute i kommunerna nekats att läsa SFI med hänvisning till att de inte varit folkbokförda och saknade personnummer.

Kommerskollegium vände sig därför till […]

Av |23 december, 2016|Nyheter, Utbildning och Skola|

Enklare regler för drönare

Regeringen föreslår att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Drönare används inom skogs- och jordbruk, räddningsarbete och för journalistiska syften. Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att det normalt krävs tillstånd från länsstyrelsen för att använda en […]

Av |23 december, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Inför krav på skriftlig bekräftelse av elavtal

Energiföretagen Sverige har kommit överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig bekräftelse från kund för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla.

Enligt Konsumentverket anser en majoritet av konsumenterna att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare. Regeringen tillsatte med anledning av detta för några år sedan en […]

Av |23 december, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Barngrupperna ska bli mindre

Regeringen har beslutat om att den förskola som vill ta del av statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan måste redovisa hur och när det ska uppnås.

Regeringsbeslutet innebär att det för att en förskola ska kunna ta del av medlen krävs att det i ansökan anges hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i […]

Av |23 december, 2016|Nyheter, Utbildning och Skola|

Vätgas är på gång

Vätgas kan bli en allt viktigare energi i Sverige, som kan ersätta kol i stålproduktion. Vätgas kan också fungera som ett komplement till den pågående elektrifieringen av transportsektorn.

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys har undersökt hur produktionen och användningen av vätgas utvecklas i världen och i Sverige.

Vätgas kan bli en allt viktigare energibärare i Sverige. Inte […]

Av |23 december, 2016|Energi och Miljö, Nyheter|

Nya forskarrön: Jultomten bor i Jokkmokk

Jokkmokk är jultomtens hem och därifrån skickas julklapparna ut. Det menar forskare vid Lunds universitet som med hjälp av satellitbilder har beräknat jordens befolkningsmässiga mittpunkt.

Resultaten talar emot att tomtens hemstad skulle vara Rovaniemi, som grannlandet Finland hävdar. Faktum är att 1992, det år då den här typen av satellitbilder blev allmänt tillgängliga, borde tomtens […]

Av |23 december, 2016|Arbete och Näringsliv, Nyheter|