Innovationspartnerskap inlett mellan Sverige och Tyskland

Sverige och Tyskland har ingått i ett så kallat innovationspartnerskap, som ska leda till nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft. En stolt närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) presenterade denna, som han ansåg, unika nyhet inför de båda ländernas regeringschefer.

Mikael Damberg ledde på tisdagseftermiddagen ett rundabordssamtal med fokus på innovation och samarbete för en hållbar […]

Av |31 januari, 2017|Nyheter|

Effektivare detaljplanering med gemensam standard

Boverket ska utreda en gemensam standard för digitala detaljplaner för byggande.

– Att den geografiska informationen är utbytbar mellan aktörerna i plan- och byggprocessen är A och O för en effektiv process. I dag tappar vi delar av den geografiska informationen under planprocessen och den färdiga detaljplanen har ungefär samma funktionalitet som när planerarna gjorde […]

Av |31 januari, 2017|Bostad och Familj, Nyheter|

Samhall ska fixa jobb

Samhall ska skapa arbeten åt 3 100 långtidsarbetslösa personer, och unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Att Samhall har har fått uppdraget från regeringen beror på att bolaget lyckats bra med långtidsarbetslösa personer med funktionsnedsättningar att få fäste på arbetsmarknaden.

Under de senaste åren har var tredje person som fått en utvecklingsanställning hos Samhall gått vidare […]

Ny rikssvenska lanseras

I dag 31 januari har Sverige fått en ny rikssvenska. Det är det statliga bemanningsföretaget Lernia som tillsammans med språkforskaren Mikael Parkvall har utarbetat en röstprototyp från de vanligaste dialekterna och brytningarna. Det ska ge en mer representativ bild av hur Sverige låter 2017.

– När alla röster inte är representerade får vi en skev uppfattning […]

Av |31 januari, 2017|Demokrati, Nyheter|

Internationella avtal för att fler ska betala sina studielån

Centrala studiestödsnämnden (CSN) vill ha internationella avtal för att få tillbaka pengar från dem som fått studielån. Ytterligare åtgärder är en ny folkbokföring för utlandsbosatta personer med kontakt- och adressuppgifter som alla myndigheter kan använda.

CSN redovisar i en rapport för regeringen vilka åtgärder som krävs för att få tillbaka pengar från främst låntagare bosatta […]

Av |31 januari, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|
  • Spel som etableringsverktyg ska locka unga arbetslösa, och bakom projektet står står Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, och Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Spel som etableringsverktyg ska locka unga arbetslösa, och bakom projektet står står Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, och Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Spelintresse ska få unga i jobb

Högskolan i Skövde ska starta ett projekt för ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. De vill ta tillvara på ungdomarnas intresse för spel, spelteknik och spelkultur.

– Arbetslösheten bland ungdomar har sjunkit de senaste åren, men det finns fortfarande stora grupper av unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. […]

Mobilen tar över självscanning

Sex av tio kunder självscannar när de handlar i en livsmedelsbutik. Och nu är mobilen på gång som scanningsverktyg, visar en undersökning från teknikföretaget Visma.

Än så länge är det den mer klassiska hand-scannern som dominerar i livsmedelsbutikerna. Bara två procent har använt mobilen för att självscanna det senaste året. Men mobilen som verktyg i […]

Bankekonom får sämst ingångslön

Civilekonomernas årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönen ligger på 27 000 kronor för dem som tog examen 2016. Men startlönerna kan skilja sig stort mellan olika branscher.

I gruppen med sämst ingångslöner sticker särskilt bemanning, revision och bank ut. Här börjar ekonomer med löner under 26 000 kronor i månaden. I topp hamnar […]

M-tidning köper Värmlands Folkblad

Nu är Piteå-Tidningen den enda kvarvarande socialdemokratiska morgontidning, som fortfarande ägs av arbetarrörelsen, detta sedan Värmlands Folkblad sålts till lokalkonkurrenten, moderata Nya Wermlands-Tidningen. S-tidningen i Karlstad har i många år motstått frestelsen att låta sig köpas upp av sina privata konkurrenter.

”För att långsiktigt säkra en framtida utveckling av tidningen och de nödvändiga tekniska investeringar […]

Av |30 januari, 2017|Nyheter|

Regeringen hoppas att ny livsmedelsstrategi leder till fler jobb

Regeringen föreslår en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Den ska fungera som en långsiktig plattform för en hållbar livsmedelspolitik fram till år 2030.

Propositionen är en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

- Livsmedelsstrategin ska leda till att lönsamheten och konkurrensförutsättningarna för branschen förbättras. Detta kommer förutom en ökad produktion, att leda till jobb och […]

Av |30 januari, 2017|Landsbygd, Nyheter|