Synen på folkmord formar dagens politik

Runt första världskriget fördrevs över en miljon grekisk-ortodoxa kristna från det osmanska riket, dagens Turkiet, till Grekland. Hundratusentals muslimer fördrevs också från Grekland till Turkiet. Händelsen, känd bland greker som ”den mindreasiatiska katastrofen”, satte djupa spår.

Historikern Erik Sjöberg skriver i en ny bok, The Making of the Greek Genocide: Contested memories of the Ottoman […]

Av |30 januari, 2017|Böcker|

Kommunanställda fick största löneökningarna 2016

Löneökningarna under förra året bedöms av Medlingsinstitutet ha landat runt 2,4 procent. 2015 steg lönerna med 2,3 procent. Allra mest påslag, tre procent, fick landets kommunanställda.

Den första preliminära mätningen för november månad 2016 visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,3 procent jämfört med november året dessförinnan. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av […]

Av |30 januari, 2017|Nyheter|

E-cigaretter ska ha varningstext

Regeringen föreslår att E-cigaretter ska förses med hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. En 18-årsgräns införs.

- E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och det finns relativt lite forskning på området. Det är därför svårt att veta dess hälsokonsekvenser, eller om produkten fungerar som inkörsport till andra tobaksprodukter. Jag är glad över att vi nu […]

Fler bör hyra ut privatbostad

En del i regeringens satsning på att undanröja bostadsbristen blir att göra det lättare för människor att hyra ut privatbostaden eller del av den. Statskontoret ska räkna ut hur och även se vad som krävs för att få fler att bygga till sina villor med uthyrningsdel.

Statskontoret ska i uppdraget titta på vad som behövs […]

Av |27 januari, 2017|Nyheter|
  • Företagen inom bygg och anläggning är nöjda med orderstockarna och förväntningarna på tre månaders sikt är fortsatt mycket optimistiska, rapporterar Konjunkturinstitutet. Företagen inom bygg och anläggning är nöjda med orderstockarna och förväntningarna på tre månaders sikt är fortsatt mycket optimistiska, rapporterar Konjunkturinstitutet.

Hushållens optimism ökar

Sverige går fortsatt bra. Både industri och byggverksamhet redovisar starkt läge. Men brist på arbetskraft oroar. Hushållens optimism om den egna ekonomin ökade i januari. Det visar Konjunkturbarometern, som också konstaterar att stämningsläget är fortsatt ljust också bland företagen.

Konjunkturinstitutet rapporterar att indikatorerna för alla företagssektorer, med undantag för detaljhandeln, ligger över eller mycket över […]

Av |27 januari, 2017|Nyheter|

Tv-serie kan få nordiskt pris

Nu har Nordiska rådet planer på att premiera årets bästa nordiska tv-serie. Rådet delar sedan tidigare årligen ut litteraturpris, barnlitteraturpris, filmpris, musikpris och ett miljöpris.

Rörlig bild har en stark position och dramaserier konkurrerar starkt med filmen om att vara den mest relevanta samtidsberättelsen,anser rådet. Tv-drama förknippas med flera plattformar och ses allt oftare på mobila […]

Av |27 januari, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|

Vabbare slipper kontakta Försäkringskassan

Regeringen vill att föräldrar ska slippa anmäla vård av sjukt barn (VAB) till Försäkringskassan.

- Det är ett bra sätt att förenkla för småbarnsföräldrar. Den dag när barn blir sjuka och föräldrar måste stanna hemma finns ofta många andra praktiska saker att lösa, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I dagsläget måste både en anmälan till Försäkringskassan göras […]

Av |27 januari, 2017|Nyheter, Socialförsäkringar|

Totalförbud mot mikroplaster i kosmetik

Nordiska rådet ska lägga fram ett totalförbud mot mikroplaster i kosmetik och hudvårdsprodukter, om det går igenom blir norden en föregångarregion. Förslaget debatteras vid Nordiska rådets vårsession i Stockholm den 4-5 april.

Hanna Kosonen (C, Finland), ordförande i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, understryker att förslaget inte gör anspråk på att dramatiskt sänka […]

Av |27 januari, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Skogen stiger i pris

Priset på skogsmark har stigit till högsta priset hittills i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige, enligt LRF Konsult.

- I södra Sverige har prisbilden för skogsmark på ett år ökat med 5,6 procent och genomsnittspriset är nu 600 kr/m³sk (skogskubikmeter) enligt årets statistik. Det är det högsta genomsnittspris vi någonsin […]

Av |27 januari, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Lönegapet minskar bland akademiker

Det går framåt, men med myrsteg när det gäller minskade löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker, visar en ny rapport från Saco.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Men det är fortfarande svårt att göra lönekarriär i kvinnodominerade yrken och det måste förändras, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Bland Sacoförbundens medlemmar så har männen i snitt […]