Färre hushåll utsätts för stöld

Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst genom att stöldbrotten minskat. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, utan har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Personbilsexport lyfte 20 procent

Den svenska personbilsexporten steg med närmare 20 procent under fjolåret. Den totala volymen varuexport ökade med tre procent jämfört med 2015. Men importen lyfte än mer, med 5,6 procent. Bra säljsiffror till utlandet noterar mineral-,  järn- och stålföretagen.

Under fjolårets sista kvartal växte exporten av mineralvaror i volym med tio procent, av järn och stål […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter|

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

 Ett krav om felparkeringsavgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige vet om det, vilket leder till en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Det här vill regeringen ändra på.

För att minska risken för att en privatperson drabbas föreslår regeringen lagändringar. En privatperson som betalar skulden i samband med att Kronofogdemyndigheten […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter|

Landsortstidningarna tappade digitala annonsintäkter

För att dagspressen ska kunna överleva trots sjunkande upplagor för tryckta tidningar krävs att de digitala intäkterna ökar och kompenserar annonsbortfall. Storstadspressen ser ut att lyckas – men det går sämre för landsortspressen.

Det är mediernas branschorganisation TU – Medier i Sverige som nu redovisar utfallet för annonsintäkterna från tidningarnas digitala kanaler under 2016. Totalt […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter|

Lönerna upp 2,4 procent 2016

Lönerna i Sverige steg med 2,4 procent under 2016. Det visar preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet. Nivån är ungefär densamma som året innan.

Utifrån bland annat information från kollektivavtal och storleken på tidigare revideringar beräknar Medlingsinstitutet hur mycket statistiken kommer att revideras ytterligare innan den blir definitiv.

– Vi räknar med att löneutvecklingen för helåret 2016 […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter|

Dags att rensa i paragraferna i bygglagar och byggregler

Ökad konkurrens och ökat byggande är regeringens syfte med att låta en kommitté genomföra en systematisk och grundlig översyn av lagar och regler för byggandet.

– Det står kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar, påpekar regeringen.

Det som ska granskas är paragrafer […]

Av |28 februari, 2017|Nyheter|

Försurningen ökar i Norra ishavet

Norra ishavet, Arktiska havet eller Arktiska oceanen är världens nordligaste hav. Det innefattar Nordpolen och omges av Norge, Ryssland, Kanada, Grönland och Alaska. Här har den globala klimatuppvärmningen orsakat stora och snabba förändringar.

Provtagningar som internationella forskare gjort mellan 1990 och 2010 visar ökande områden av försurning i den västra delen av Norra ishavet.

Kalkskal, kalciumkarbonat, […]

Av |28 februari, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Hellre elbussar än spårvagnar

Stockholms Handelskammare vill skrota utbyggnaden av spårvägar och i stället satsa på elbussar. En utbyggnad av ett system med elbussar leder till lägre kostnader och snabbare byggtid i jämförelse med dyra spårvägslösningar, anser man.

- Elbussar är framtidens kollektivtrafik eftersom de är miljövänliga, tysta och flexibla. Att göra en storskalig utbyggnad av spårvägssystemet är inte […]

Av |28 februari, 2017|Energi och Miljö, Nyheter, Trafik|

Hälften av arbetarkvinnor jobbar deltid

Över hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid, enligt en ny rapport från LO.

Rapporten visar att det är de mest osäkra formerna av tidsbegränsade anställningar som ökat mest på bekostnad av den mer förutsägbara vikariatsanställningen. 1990 var 42 000 behovs- och timanställda. 2016 hade 262 000 personer en sådan typ av anställning.

I rapporten […]

Av |28 februari, 2017|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Två svenska ministrar medverkar i EU:s miljörådsmöte

När EU:s miljö- och klimatministrar möts i Bryssel i morgon, tisdag, är Sverige representerat av två regeringsmedlemmar, både vice statsministern Isabella Lövin och miljöministern Karolina Skog.

På agendan står flera frågor som är högt prioriterade för regeringen, däribland Agenda 2030 och reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).

Ministrarna förväntas fatta beslut om […]

Av |27 februari, 2017|Nyheter|