52 000 fler heltidsjobb i kommunerna och landstingen

Allt fler arbetar heltid i kommuner, landsting och regioner. De senaste två åren har antalet heltidsarbetande ökat med 52.000 personer. 70 procent av dessa är kvinnor, konstaterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, som framhåller att man är överens med facket om att heltidsarbete ska bli det normala.

− Det är glädjande att allt fler går […]

Av |31 mars, 2017|Nyheter|

Sverige klarade EU:s konvergenskriterier – med marginal

Jämfört med 2015 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med nästan 28 miljarder kronor under fjolåret. Det gav ett samlat överskott för staten och kommunerna på 39 miljarder kronor, vilket gör att Sverige fortsatt klarar EU:s konvergenskriterier.  

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld minskade med 17 miljarder kronor 2016 samtidigt som BNP i löpande priser ökade […]

Av |31 mars, 2017|Nyheter|

Jakten på obetalda studielån trappas upp

Centrala studiestödsnämndens (CSN) jakt på obetalda studielån fortsätter. Sedan 2012 har återbetalningsgraden bland utlandsbosatta låntagare ökat från 69 procent till 71,3 procent.

Utomlands bosatta låntagare betalar en högre andel av de årliga avgifterna på studielånen än tidigare. Sannolikheten att få problem med studielånen är högre för vissa låntagare, bland annat för personer med låg utbildning […]

Gränskontroll ombord på Öresundstågen

 Regeringen ska ingå avtal med den danska regeringen om att gränskontrollerna för tågresenärer över Öresund ska ske ombord på Öresundstågen.

- Avtalet kommer att förenkla resandet och möjliggöra för tågoperatörerna att återgå till tiominuterstrafik, säger inrikesminister Anders Ygeman.

En kontroll på tågen kan ske när tåget har passerat in över den svenska sidan av gränsen, någon […]

Av |31 mars, 2017|Migration, Nyheter|

Ytterligare pengar till barn- och ungdomspsykiatri

Regeringens vill satsa ytterligare på barn- och ungdomspsykiatri. 100 miljoner kronor extra tillförs landstingen.

Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Genom vårändringsbudgeten för 2017 förstärks satsningen med totalt 100 miljoner kronor som får användas åren 2017 och 2018.

– Att minska […]

Undersköterskors status ska höjas

Utredaren av en kvalitetsplan för vård av äldre föreslår legitimation för undersköterskor för att yrkets status stärks.

Kvalitetsplanen ska genomföras under åren 2019-2034 och spänner över fyra mandatperioder. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

− Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när befolkningen i Sverige blir allt äldre. För att säkra en jämlik […]

Nätverk mot korruption

Statskontoret ska starta ett statligt nätverk mot korruption. Regeringen vill ha koll på myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.

Statskontoret ska utarbeta riktlinjer för att underlätta för arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.

Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att analysera Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur.

Av |31 mars, 2017|Nyheter|

Fortsatt sjuka av kyckling

Personer som blir sjuka av att äta kyckling fortsätter. Kycklingföretagens åtgärder har hittills inte gett tillräcklig effekt.

Sedan sensommaren 2016 har Sverige haft en kraftig ökning av antalet fall av campylobacter, där den främsta orsaken har varit svenskproducerad färsk kyckling.

Det som krävs för att antalet sjukdomsfall ska minska är fler åtgärder inom kycklingproduktionen.

– Vi vet […]

Mobbning på jobbet skaver på psyket

Kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa, visar en undersökning från Länsförsäkringar genomförd bland både chefer och medarbetare.

Såväl cheferna (18 procent) som medarbetarna (22 procent) menar att kränkande behandling/mobbning på arbetsplatsen är den största riskfaktorn för att utveckla arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Därefter kommer hög arbetsbelastning i kombination med […]

Färre företagskonkurser

Antalet företagskonkurser minskade med 6 procent under 2016, jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 6 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. […]