SCB: Fullföljd gymnasieutbildning ger störst chans till jobb

Nyckeln till arbete efter skolan är att man gått ut gymnasiet med slutbetyg. Detta mantra upprepas ständigt, inte minst från Arbetsförmedlingens sida. Nu få tesen gott stöd av Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterar fakta och slår fast: En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden.

SCB har följt upp samtliga ungdomar födda 1991-1995. Det […]

Av |28 april, 2017|Nyheter|

Löneökningstakten snabbast i kommuner och landsting

Löneökningstakten i Sverige låg i februari på 2,6 procent. Men de senaste två månaderna har ökningstakten skjutit fart i kommuner och landsting och beräknas enligt Medlingsinstitutet ligga på närmare fyra procent. Lärarlyftet och satsningar på undersköterskorna bedöms ligga bakom.

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger […]

Av |28 april, 2017|Nyheter|

Nationell cykelstrategi ska förmå fler att trampa på pedalerna

För 100 miljoner kr mer i extra satsning vill regeringen få svenska folket att cykla mer. Det är bra för folkhälsan, stadsmiljöer och ger mer hållbara transporter, hävdar infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon lägger fram den nationella cykelstrategin.

Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag, och har som övergripande syfte att främja […]

Av |28 april, 2017|Nyheter|

Försäkringskassans handläggare tror att de betalar ut för mycket

Försäkringskassan betalar ut för mycket i assistansersättning. En del av utbetald assistans utförs inte. Det tror i alla fall myndighetens assistanshandläggare, som i en enkät gett sin bild av hur det fungerar i praktiken med beviljade stöd.

I en ny rapport, Försäkringskassans administration av assistansersättningen, efterfrågar medarbetare inom assistansersättningen mer stöd när de ska utreda […]

Av |28 april, 2017|Nyheter|

Nytt system ska snabbare hitta parasiter

Ett stort magsjukeutbrott i Skellefteå 2011 upptäcktes inte på flera månader. Med dagens system för tidig sjukdomsupptäckt, som Folkhälsomyndigheten håller i, hade utbrottet kunnat begränsas kraftigt. Det hade besparat människor lidande och samhället kostnader på cirka 100 miljoner kronor, enligt en ny rapport från myndigheten.

Totalt drabbades cirka 18 500 personer som orsakades av parasiten […]

Svårt för flyktingar få stadigvarande jobb

Det hjälper inte att flyktingar snabbt får in en fot på arbetsmarknaden. Bara efter några år blir lågutbildade flyktingar utan jobb igen, visar en ny forskningsrapport från Norge och Danmark, som Nordiska Nyheter skriver om.

Största risken att tappa fotfästet på arbetsmarknaden löper människor som kommit från låglöneländer och har låg utbildningsnivå. De riskerar att […]

Av |28 april, 2017|Migration, Nyheter|

Tuffa studier för nyanlända läkare

Det blir tufft för tjugo utomeuropeiska läkare som ska studera in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Det blir självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

– Nya effektiva metoder för att ta tillvara nyanländas kompetens är viktigt för den regionala utvecklingen och därför väljer vi att finansiera, […]

Alternativ behandling utreds

Alternativ behandling är vanligt i Sverige. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska stärka patientsäkerhetsfrågorna.

Kjell Asplund har utsetts till utredare. Han är bland annat ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen.

Utredningen ska bland annat:

se över hur patienter som vill välja vård utanför den i dag etablerade vården enkelt kan […]

Fler undersköterskor anställs för att klara vården i sommar

Även i sommar kommer bemanningsläget inom vården att vara ansträngt. Drygt hälften av landstingen uppger att läget ser sämre ut än inför förra sommaren. Men särskilda insatser, bland anställning av fler undersköterskor, förnyade arbetssätt och samverkan mellan akutsjukhus ska motverka försämringarna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått svar från 19 av landets 20 landsting/regioner […]

Av |28 april, 2017|Nyheter|

Riksbanken skjuter ytterligare på höjning av reporäntan

Till synes en paradox, trots stark högkonjunktur fortsätter Riksbanken att hålla tillbaka styrräntan på rekordlåga minus 0,5 procent. Även stödköpen av statsobligationer utökas. Men det är det där med inflationen. Riksbankens direktion bedömer nu att det tar längre tid innan inflationen mer varaktigt når upp till målet två procent.

Riksbanken bedömer att det kommer […]

Av |27 april, 2017|Nyheter|