Kompensation av förstörd miljö

 När en kommun ska exploatera mark för att bygga uppstår ofta negativa konsekvenser för naturmiljön. Då kan ekologisk kompensation sättas in genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 25 förslag har nu lämnats som ska göra det arbetet mer effektivt.

Krav på […]

Av |27 april, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

När allt färre får bostadsbidrag blir socialbidragstagarna fler

När allt färre får statliga bostadsbidrag ökar risken att fler tvingas söka kommunalt ekonomiskt bistånd, det som förr hette socialbidrag. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskning där man undersökt om bostadsbidraget fungerar som det ska.

Bostadsbidraget är en behovsprövad förmån som kan sökas av barnfamiljer och personer under 29 år. 1997 fattade riksdagen beslut om […]

Av |27 april, 2017|Nyheter|

Stort kap för Kronofogden

Kronofogden har tillsammans med Tullverket och Polisen i en internationell operation lyckats beslagta 600.000 kronor vilket försvårar finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

Mängder av kontroller har skett på både Arlanda, Landvetter, Sturup och Växjö flygplats.

Operationen i Sverige har lett till över 1000 kontroller och mer än 600 000 kronor har tagits i beslag. Beslagen […]

Av |27 april, 2017|EU, Nyheter, Rättsväsen|

Gratisbesök lockar mest museiveteraner

Museibesöken har ökat sedan fri entré infördes under 2016, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men ökningen består mest av dem som normalt går på museer.

Besöken har ökat med 49 procent vid de museer som infört fri entré under 2016. Under samma period har museibesöken minskat med 1 procent vid de centrala […]

Av |27 april, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|
  • Arbetsmarknadsminiser Ylva Johansson ser klara fördelar med en social dimension:minskad fattigdom, mer jämställdhet och en ökad tillväxt som gynnar Sverige. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsminiser Ylva Johansson ser klara fördelar med en social dimension:minskad fattigdom, mer jämställdhet och en ökad tillväxt som gynnar Sverige. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

En mer jämställd union

Nu har EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lagt fram sitt förslag om en social dimension som innehåller 20 punkter för att öka välfärden inom unionen. Sveriges regering är positiv, medan oppositionen anser att det riskerar flytta makten till Bryssel.

– Jag kommer att lyssna på oppositionen. Som jag har förstått har det funnits en rädsla bland […]

Av |26 april, 2017|EU, Nyheter|

Färre sökande till högskolan

I rådande högkonjunktur vill fler jobba än studera, trots att utbudet av högskoleutbildningar ökar med upp till en procent jämfört med hösten 2016.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sökande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016.

Nedgången beror till […]

SCB:s huvudkontor till Örebro

Regeringen fortsätter att arbeta med sin plan att utlokalisera myndigheter från Stockholm. Senast var det e-hälsomyndigheten, som ska flytta till Kalmar. I dag kom beskedet att Statistiska centralbyråns, SCB, huvudkontor placeras i Örebro.

Också andra delar av SCB kan komma att flytta till Örebro. Vilka och i hur stor omfattning ska SCB-ledningen själv utreda. […]

Av |26 april, 2017|Nyheter|

Ska Nollvisionen bli verklighet måste hastigheterna sänkas

Säkerheten i trafiken måste höjas om det ska gå att nå etappmålet om högst 220 omkomna och 4.100 allvarligt skadade år 2020. Det gäller för bilister och och oskyddade trafikanter som cyklister. Det menar Trafikverket, som främst pekar ut de höga hastigheterna på vägarna som bov i dramat.

Hastigheten är den faktor som har […]

Av |26 april, 2017|Nyheter|

Industriföretagen ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek

Svensk industri tror just nu på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt en normalt. Konjunkturinstitutets konfidensindikator noterar det högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industriföretagen är framför allt ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget.

Barometerindikatorn steg från 108,8 i mars till 112,8 i april. Uppgången beror till största delen på tillverkningsindustrin vars konfidensindikator steg hela […]

Av |26 april, 2017|Nyheter|

Flyktingströmmarna utmanar den nordiska välfärdsmodellen

Forskningen visar att kostnaderna för flyktinginvandringen till Sverige uppgår till cirka en procent av BNP per år. En procent av BNP är lika mycket som det svenska biståndet eller som rättsväsendet inklusive polisen. Nordiska ministerrådet har sammanställt den forskning som gjorts om flyktingars integration på arbetsmarknaden i Sverige, Danmark och Norge och Finland.

- Det […]

Av |26 april, 2017|Migration, Nyheter|