• – Bilden att stölderna i butik rör sig om ungdomar som stjäl en enstaka Snickers är felaktig. Det handlar i allt högre utsträckning om organiserad brottslighet där stölderna sker systematiskt med syftet att driva en kriminell verksamhet, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. – Bilden att stölderna i butik rör sig om ungdomar som stjäl en enstaka Snickers är felaktig. Det handlar i allt högre utsträckning om organiserad brottslighet där stölderna sker systematiskt med syftet att driva en kriminell verksamhet, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Stölder i butiker ökar

Varje år stjäls det för 6 miljarder från svenska butiker. En ökning med drygt 30 procent jämfört med år 2013. Räknar man in det som personalen stjäl 1,9 miljarder är man uppe i en årssumma på 7,9 miljarder. Majoriteten av stölderna utförs av kriminella som systematiskt stjäl från landets handlare, visar Svensk Handels Stöld- […]

Av |25 april, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten sjunka

Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten sjunka. Senaste arbetskraftsundersökningen, AKU, från SCB visar att Sverige hade 131.000 fler sysselsatta i mars jämfört med mars förra året och att arbetslösheten, säsongsrensat, minskat till 6,6 procent.

För befolkningen i åldern 16-64 år mättes en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 81,8 procent. Anger man åldersspannet 15-74 år var […]

Av |25 april, 2017|Nyheter|

Mindre barngrupper i förskolan

Barngrupperna i förskolan minskar och ligger nu på 1992 års nivå 15,7 barn. Statistiken visar också att förskolorna har anställt mer personal men att fler anställda saknar utbildning för arbete med barn.

Det totala antalet barn i förskolan ökade från 493 600 barn 2015 till 501 000 barn 2016. Barngrupperna har inte blivit mindre på […]

Minskat intresse för köp av rot-tjänster

Sju av tio medlemsföretag hos Sveriges Byggindustrier anser att marknaden för renovering och tillbyggnad bromsar in. Årsskiftet 2015/16 sänktes skattereduktionen från 50 till max 30 procent av arbetskostnaden.

- Hela 68 procent av företagarna tycker att kunderna blivit mer avvaktande. Det är en varningssignal från branschen. Majoriteten av våra medlemmar är små och medelstora företag. […]

Oxelösund bäst på att deklarera digitalt

Nu när det bara är några dagar kvar till att deklarationen ska vara inlämnad, är det dags att ta upp kampen mot invånarna i Oxelösund som är bäst på att deklarera digitalt. I kommunen har drygt 41 procent deklarerat via telefon, mobil, app eller dator, enligt Skatteverket.

Hittills har 3 846 470 personer deklarerat. Totalt […]

Av |25 april, 2017|Nyheter|

Skeppsholmen får nya kajer

Nu ska kajerna och dykdalberna runt Skeppsholmen i Stockholm renoveras. Statens fastighetsverk arbete ska delas in i etapper för att störa allmänhet och hyresgäster så lite som möjligt. Det hela ska vara klart under 2020.

Det är den östra Skeppsholmskajen, från Kastellholmsbron till muren mitt emot Nationalmuseums kortsida, som måste göras om.

- Idag har vi […]

Av |25 april, 2017|Nyheter|

Krav på översyn av statens stöd till idrottsrörelsen

Effekten av statens bidrag till idrottsrörelsen är otydlig, anser riksdagens kulturutskotts uppföljnings- och utvärderingsgrupp i en ny rapport. Som anser att det nu behövs en ordentlig översyn av statens stöd till idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen får över två miljoner kronor i statliga bidrag varje år. Kulturutskottets uppföljningsgrupp har följt upp riksdagsbeslut från 2009 som handlar om mål för den […]

Av |24 april, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|

Blocköverskridande uppgörelse om att stoppa premiepensionsmissbruk

De sex partierna i riksdagens pensionsgrupp har enats över blockgränsen om att stoppa missbruket inom premiepensionen. Oseriösa aktörer plockas bort och oseriös marknadsföring förbjuds.

– Vi har en mycket stor samsyn i att åtgärder krävs för att säkra systemet. Pensionerna ska vara trygga och därför är det en styrka att vi är överens över blockgränserna, […]

Av |24 april, 2017|Nyheter|

Styrningen av universiteten utreds

Hur ska universitet och högskolor styras i framtiden och hur ska resurserna fördelas dem emellan? Det vill regeringen få svar på och kommer därför att på torsdag tillsätta en utredning.

I samband med torsdagens regeringsbeslut kommer Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att presentera utredningens direktiv och den särskilda utredaren vid ett […]

Av |24 april, 2017|Nyheter|

Yrkespaket ska få fler unga i arbete

Regeringen ska ta fram ett nytt kortare yrkespaket för gymnasiet för att snabbt få fler unga i arbete.

- Det stora antalet nyanlända gör att vi måste tänka nytt, skriver gymnasieminister Anna Ekström (S), på DN Debatt.

Skolverket ska ta fram  påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieförberedande introduktionsprogram. Yrkespaketen ska vara kurser från de nationella yrkesprogrammen […]