Tuffare avbetalningskrav på hushåll som tar stora bostadslån

Tuffare avbetalningskrav på hushåll som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Det förslaget presenteras på onsdagen i Finansinspektionens stabilitetsrapport.

FI-rapporten visar att hushållens stora skulder samt ökande bostadspriser innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Därför vill FI skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare.

Den unika kombinationen av en stark konjunktur och rekordlåga räntor […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Extratjänster blir möjliga även i kultur idrott och trossamfund

Extratjänster som ger långtidsarbetslösa och nyanlända jobb i sjukvården, skolan, äldrevården, och barnomsorgen ska nu bli fler och gälla även i kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Genom extratjänster har sedan tidigare kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att anställa personer som kan utgöra en extra resurs och som kan stötta verksamheten.

Extratjänster ger samtidigt […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Tryggare i domstol ska få fler att vittna

Domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler, enligt en utredning.

Barbro Thorblad har lämnat över sin utredning till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det är oerhört viktigt att parter och vittnen kan lämna sina berättelser utan att känna sig hotade eller påverkade av andra personer. […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Mammor har lika stor chans få jobb som pappor

Det är ingen nackdel av att ha fött barn om du söker ett jobb. Mammor ratas inte när de söker jobb i Sverige. Kvinnor och män kallas lika ofta till intervju när de söker jobb, både när det gäller låg- och högkvalificerade jobb, visar forskning från Stockholms universitet.

– Vi hittar ingen diskriminering mot föräldrar, […]

Samtliga registrerade romer får skadestånd

Staten ska betala skadestånd till samtliga personer i Skånepolisens etniska register över romer, meddelar Justitiekanslern (JK).

Civil Rights Defenders, som företrädde elva av omkring 4 700 personer som fanns med i registret, vann målet mot staten i hovrätten 28 april, 2017. Staten, via JK, fälldes för etnisk registrering och diskriminering enligt polisdatalagen och dömdes att […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Nordiska modellen lanseras globalt av fem nordiska statsministrar

Den nordiska modellen för världens utmaningar ska nu lanseras globalt sedan de fem nordiska ländernas statsministrar kommit överens om att agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner danska kronor på att internationellt sprida nordisk kunskap om grön omställning, jämställdhet och hållbara mat- och välfärdslösningar.

– Initiativet Nordiska lösningar […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Regeringen föreslår åtgärder som stoppar oseriösa godstransporter

Regeringen vill få stopp på de oseriösa utländska åkerier som bedriver regelvidriga cabotagetransporter i Sverige. Metoden blir att jämställa cabotagetransporter med utstationering, vilket betyder att alla sådana transporter måste anmälas i enlighet med reglerna i utstationeringslagen.

I regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden är villkoren inom transportsektorn ett viktigt område. I en departementspromemoria […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Enklare för att kunna hjälpa vid sjukdom

Regeringen föreslår att det ska bli enklare för den som behöver gå ner i tid på jobbet och att få närståendepenning från Försäkringskassan som ersättning för förlorad inkomst. Det kan handla om en familjemedlem men också en granne som behöver hjälp.

- Du ska ges förutsättningar att få vara nära någon du tycker om när […]

Inkomstpensionerna gynnas av att AP-fonderna gett bra avkastning

De senaste fem årens goda börsutveckling har stärkt AP-fonderna så att de kunnat bidra till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse till riksdagen med utvärdering av AP-fondernas verksamhet.

AP-fondernas avkastning under 2016 låg på närmare tio procent att jämföra med de 5,6 procent som är den genomsnittliga avkastningen […]

Av |31 maj, 2017|Nyheter|

Enklare med distansundervisning

Kommuner och fristående skolor ska få ökade möjligheter att hjälpa varandra med olika uppgifter i skolan genom entreprenad. Elever som inte kan delta i reguljär undervisning ska i vissa fall i stället kunna få distansundervisning, föreslås i en utredning som lämnats över till regeringen.

Även om en huvudman för en utbildning som utgångspunkt ska utföra […]