Sverigeförhandlingen skulle fixa 100.000 bostäder – blir 300.000!

Myndigheten Sverigeförhandlingen fick regeringens uppdrag att få fram 100.000 nya bostäder. Nu pekar prognosen på att slutresultat blir tre gånger så många, närmare 300.000. Det betyder boende för 650.000 personer, motsvarande två hela Malmö.

En av de grundläggande idéerna bakom Sverigeförhandlingen är att koppla ihop bostadsbyggande med infrastruktursatsningar. Uppdraget från regeringen var att i överenskommelser […]

Av |30 juni, 2017|Nyheter|

Sverige och Finland ansluter till brittiskledd insatsstyrka

Vid en ceremoni på Karlbergs slott i Solna under fredagen träffades Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Storbritanniens försvarsminister Michael Fallon och Finlands försvarsminister Jussi Niinistö för att formalisera Sveriges och Finlands anslutning till den brittiskledda snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force, JEF.

JEF är en brittiskledd resurspool som kan användas i alla typer av insatser, antingen i form […]

Av |30 juni, 2017|Nyheter|

Löneökningstakten på väg upp

Löneökningstakten är på väg upp. Den bedömningen gör Medlingsinstitutet, som beräknat att senaste årets löneökningar i april låg på 2,9 procent och att genomsnittet för lönelyften var 2,5 procent från januari till april 2017.

Beräkningen bygger på förväntade revideringar av konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets […]

Av |30 juni, 2017|Nyheter|

300 miljoner till förlossningar

Senast den 31 augusti ska 300 miljoner kronor delas ut till landstingen. Pengarna ska gå till förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Kvinnors hälsa och förlossningsvården är en prioriterad fråga för regeringen. Vi har sett behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården. Födande kvinnor ska kunna känna sig trygga och personalen ska de förutsättningar som krävs för […]

Nationella proven digitaliseras

Regeringen föreslår att digitalisera de nationella proven i skolan för att effektivisera provhanteringen och att öka likvärdighet och rättvisa i betygssystemet.

Digitalisering ska minska arbetsbördan och därmed frigöra tid för lärare till undervisning. Resultatet på nationella prov särskilt ska hänsyn vid betygssättning, att proven ska anonymiseras och att någon annan än den undervisande läraren ska […]

2,6 miljoner till vattenkatastofgrupp

Regeringen ger Livsmedelsverket ytterligare 2,6 miljoner kronor för att finansiera den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.

- VAKA fyller en viktig samhällsfunktion när det kommer till krisberedskap. Det är därför angeläget att medel tillförs, särskilt nu i sommar när det finns risk för torka och vattenbrist. Dessutom kommer nu Livsmedelsverket även på lång sikt kunna ha en […]

Av |30 juni, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Rot och rut används mest av män

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster, men dessa minskade något, enligt en ny rapport från Skatteverket. Rot- och rutavdrag har under perioden nyttjats av fler män än kvinnor.

– Vi har sammanställt tio års könsuppdelad skattestatistik, vilket aldrig har gjorts på detta sätt tidigare, säger Åsa Hagman, enhetschef på Skatteverket.

Av rapporten framgår att

Män […]

Sverige och Tyskland stöttar varandra

Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet. De båda försvarsministrar Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring.

- Tyskland är en viktig aktör i Östersjöregionen och en partner som vi delar många värderingar och centrala intressen med. Därför främjar ett svensk-tyskt försvarssamarbete stabiliteten i vårt närområde och i Europa som […]

Av |30 juni, 2017|Försvar, Nyheter|

Hinder för småskalig elproduktion ska bort

Förnybar och effektiv energianvändning är nyckeln till att lösa klimatutmaningen, anser regeringen som vill utreda hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

Riksdagsledamoten Lise Nordin ska identifiera de hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, vill bli småskaliga elproducenter eller […]

Säkrare i cybern

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas. Bland annat ska kunskapen om it-brottslighet öka.

Flera myndigheter får i uppdrag att se över sina områden. Bland annat ska säkerheten i nätverk, produkter och system öka, och förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter.

Myndigheten för samhällsskydd […]

Av |30 juni, 2017|Nyheter|