Oro för byggfel

Boverket ska kartlägga byggskador vid nybyggnation eller renovering. Verket ska se över förekomsten av byggskador och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar.

- Det höga byggtempot har lett till en växande oro för byggfel och andra misstag. Därför är det viktigt att vi får en klarare bild av situationen ser ut på byggmarknaden runt […]

Tryggare idrott utan övergrepp

Det finns brister både i idrottens förebyggande arbete mot övergrepp, och i hur man agerar när övergrepp skett mot ett barn, enligt en ny rapport från Bris.

Idrotten är en folkrörelse där 80-90 procent av Sveriges befolkning någon gång varit medlem. Näst efter skolan är idrottsrörelsen den bredaste och största samlingspunkten för barn.

– En trygg […]

Ensamkommande flickor och yngre barn ökar

Många av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Flera av flickorna är gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de […]

Sämre säkerhet under sommaren

Byggboomen har gjort att många byggjobbare måste arbeta i sommar. En undersökning av Byggnads visar att säkerheten på arbetsplatsen är sämre under sommaren.

Fackförbundet Byggnads har frågat 4 000 förtroendevalda runt om i landet och 29 procent har svarat ”ja” på frågan om det finns anställda på företaget som väljer bort sommarsemester på grund av […]

200 miljoner till Irak

Regeringen har beslutat att 200 miljoner kronor ska under 2017-2021 gå till Irak för att bygga upp landet.

– Irak står inför ett mycket viktigt vägskäl då kampen mot Daesh (IS) i landet närmar sig ett militärt slut. Utmaningarna är enorma och kräver ett brett engagemang för att förhindra att Irak inte åter faller i […]

Traumacenter till Härnösand

Stiftelsen Vårsta Diakoni får 2 miljoner kronor för att utveckla ett traumacenter för nyanlända och asylsökande i Härnösand.

Socialstyrelsen uppskattar att psykisk ohälsa förekommer hos 20-30 procent bland asylsökande i Sverige. Upplevelser av krig, svält, tortyr och separation från familjemedlemmar kan skapa trauman hos människor.

– Vi måste stötta människor som kommer till Sverige med traumatiska […]

Höghastighetsjärnväg och 15.000 nya bostäder i Linköping

I utbyte mot att Linköpings kommun bygger drygt 15.000 nya bostäder kommer staten att se till att den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken når staden senast år 2028. Det är resultatet av de avtal som Linköping nu slutit med myndigheten Sverigeförhandlingen.

Avtalen utgår ifrån Ostlänken, Järna – Linköping, som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan […]

Av |29 juni, 2017|Nyheter|

Flest mönstrar från Stockholm

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har kallat 6 091 personer födda 1999 till mönstring. Nu presenterar Rekryteringsmyndigheten statistik från beredskapsunderlaget fördelad på kön och län.

Av |29 juni, 2017|Försvar, Nyheter|

Nytt förslag snabbar på byggande

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Men efter en utredning lämnad till regeringen kan det ändras,och därmed kan byggen komma igång snabbare.

Regeringens utredare, tekniska rådet vid Mark- och miljööverdomstolen Inger Holmqvist, föreslår nu att ny sammanhållen bebyggelse ska kunna prövas direkt genom […]

IT ska underlätta för EU-medborgare

EU-länderna har beslutat att införa ett gemensamt IT-system för att skicka socialförsäkringsinformation om medborgare mellan länder. Systemet finns färdigt för att sättas i gång.

- Detta kommer göra att det blir lite enklare att flytta inom Europa. Att slippa skicka fysiska papper med olika blanketter fram och tillbaka kommer att underlätta mycket och ge snabbare […]

Av |29 juni, 2017|EU, Nyheter|