Utredare ska försöka stoppa myndigheters stuprörstänkande

Chefen för Fortifikationsverket, Urban Karlström, har fått regeringens uppdrag att sätta stopp för ”stuprörstänkandet” i en rad statliga myndigheter. Karlström ska utreda vad som kan göras för minska risken att beslut inom dessa myndigheter faller mellan stolar.

– Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form av analyser och […]

Av |31 juli, 2017|Nyheter|

Sverige konkurrerar med 18 länder om att få EU:s läkemedelsbyrå

1.000 jobb står på spel, 19 länder kämpar om att få dem. Sverige och Stockholm är ett av dessa. Under måndagen lämnade svenska regeringen in en formell ansökan om att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA flyttad från Storbritannien till Stockholm, lokaliserad antingen till nya Hagastaden i gränslandet mellan huvudstaden och Solna – eller till Postens […]

Av |31 juli, 2017|Nyheter|

Arbetskostnaderna upp 2,8 procent

Arbetskraftskostnaderna i privata sektorn steg med 2,8 procent från i maj i fjol till i maj i år. Det preliminära resultatet kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, som noterar att ökningen varit lika stor för både arbetare och tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, […]

Av |31 juli, 2017|Nyheter|

Allt fler svenskfångade kräftor samtidigt kraftigt minskad import

Svenska yrkesfiskare fångar allt större mängder sötvattenkräftor samtidigt som importen minskat med 40 procent sedan 2005.

Det rapporterar Jordbruksverket, som dock bedömer att det totala utbudet av sötvattenkräftor har minskat, framförallt beroende på att det blivit allt svårare för importörer att ta del av en kvot för tullfri import av de kokade kräftorna.

Det svenska […]

Av |31 juli, 2017|Nyheter|

Staten gick 70 miljarder plus under årets första halvår

Statens budgetöverskott blev 70 miljarder kronor under årets första halvår. Det redovisar Ekonomistyrningsverket, ESV, som dock konstaterar att utfallet är sämre än under 2016.

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|

Detaljhandeln ökar försäljningen

Detaljhandeln i Sverige sålde bra i juni i år och hade 4,9 procents högre omsättning än samma månad i fjol. Och under första halvåret steg försäljningsintäkterna med 2,7 procent. Ändå är uppgången lägre än i restaurangbranschen och hos bilhandlarna.

Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, ökade försäljningsvolymen med 3,5 procent i juni 2017 jämfört […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|

Propagandamusik i islamiska organisationer

Musik kan användas till mycket. Inom libanesiska Hizbullah och palestinska Hamas finns musikformen anashid som ska väcka känslor, skicka budskap och skapa enighet. Musiken blir en del av människors identitet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– En av dem jag intervjuade sa att musiken triggat honom till att våga utföra handlingar som egentligen […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|

BNP ökade oväntat mycket

Tillväxten, mätt som bruttonationalprodukten, BNP, steg med otippat höga 1,7 procent under årets andra kvartal jämfört med de första tre månaderna. Det visar Statistiska centralbyråns, SCB, beräkningar av nationalräkenskaperna. Det är främst investeringar och hushållens konsumtion som driver på den just nu urstarka ekonomin i Sverige.

Jämfört med andra kvartalet förra året blev BNP-uppgången fyra […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|

Svenska ekonomin på väg upp igen

I dag, fredag, publicerar Statistiska centralbyrån, SCB, fakta om läget i den svenska ekonomin. Nationalräkenskaperna för årets första halvår väntas bekräfta att det fortsätter att gå riktigt bra, att den svenska tillväxten är på väg upp igen.

Enligt beräkningar som gjorts av affärstidningen Dagens Industri blir det ”nytt bränsle till Sverigetåget”. Både fortsatt hög hushållskonsumtion […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|

Statlig it-drift blir säkrare

Säkrare statlig it-drift är något regeringen vill åstadkomma och ger därför i uppdrag åt Post- och telestyrelsen att ta fram förslag på en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Regeringen har sedan tidigare identifierat att det finns behov av att utveckla styrning och samordning av digitaliseringen i offentlig förvaltning. Det […]

Av |28 juli, 2017|Nyheter|