Tre ledamöter i Transportstyrelsen har entledigats

Tre ledamöter i Transportstyrelsens styrelse entledigas, två på regeringens initiativ och en som själv begärt att få avgå. Två nya ledamöter har utsetts.

Det är den socialdemokratiska förutvarande toppolitikern Elvy Söderström som bett att få avgå. Hon har ett förflutet som kommunalråd i Örnsköldsvik och har suttit som ledamot i högsta S-ledningen, i dess verkställande […]

Av |27 juli, 2017|Nyheter|

Alliansen och SD vill fälla även försvarsministern

Alliansen, tillsammans med Sverigedemokraterna, tänker sannolikt fullfölja planen att fälla även försvarsminister Peter Hultqvist – om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning. Det blir dock inget extrainkallat riksmöte. Misstroendefrågan tas inte upp förrän under ordinarie riksdag i september.

Beskedet kommer efter flera timmars överläggning mellan de fyra allianspartiernas ledare. Statsminister […]

Av |27 juli, 2017|Nyheter|

Två nya ministrar i Löfvens regering

Både inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson har begärt att få lämna regeringen för att därigenom undvika att drabbas av en misstroendeomröstning i riksdagen. Men försvarsminister Peter Hultqvist vill statsministern behålla.

Två helt nya ministrar tillträder, dels kommunpolitikern Helene Fritzon, som blir migrationsminister och Tomas Eneroth, som tar över Anna Johanssons jobb som infrastrukturminister.

Justitieministern […]

Av |27 juli, 2017|Nyheter|

Unga slarvar med passet

Nästan en av fem unga svenskar har någon gång blivit av med sitt pass, enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Antalet svenska pass som anmäls försvunna har ökat de senaste åren. Sedan de nya passreglerna infördes den 15 april ifjol verkar utvecklingen ha planat ut något, men siffran är fortfarande hög. Det går att […]

Av |27 juli, 2017|Nyheter|

Fortsatt mycket positivt stämningsläge i ekonomin

Inte någon gång under de senaste 30 åren har så många företag haft så stor brist på tekniska tjänstemän. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste barometer, som pekar på ett fortsatt mycket positivt stämningsläge i ekonomin.

Barometerindikatorn steg marginellt från 112,2 i juni till 112,4 i juli. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare […]

Av |27 juli, 2017|Nyheter|

Misstroendeförklaring kan leda till regeringens avgång och nyval

I dag torsdag, kl 10.45, kommer statsminister Stefan Löfven att ge sitt svar på den borgerliga oppositionens krav att tre ministrar ska avskedas.

Statsministern presskonferens är framflyttad och börjar kl 10.45. Stefan Löfven ska svara på allianspartiernas utspel om att begära att riksdagen uttalar sitt misstroende mot statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

De […]

Av |26 juli, 2017|Nyheter|

Vattenfalls resultat 10,5 miljarder under första halvåret

Den tyska kärnkraften går bättre, men brunkolet i Berlin fasas ut. Tillväxt inom förnybar energi. Det är några av punkterna i statliga Vattenfalls delårsrapport, som visar att energikoncernen, trots minskad nettoomsättning, gjorde ett rörelseresultat på 10,5 miljarder kronor under första halvåret.

Vattenfall är på väg att ta sig ur det negativa läget med väldigt stora […]

Av |21 juli, 2017|Nyheter|

Nästan alla SJ-resor köps digitalt Tågbolaget fortsatt lönsamt

Stora trafikstörningar gjorde att SJ tappade intäkter under årets andra kvartal. Trots det blev vinsten i stort sett densamma som motsvarande period i fjol. För första halvåret blev rörelseresultatet till och med väsentligt högre än i fjol. Nästan alla SJ-biljetter, 97 procent, säljs numera digitalt.

SJ AB anser sig ha en fortsatt stabil lönsamhetsutveckling baserad […]

Av |21 juli, 2017|Nyheter|

Blåljuspersonal ska vara säkrare ute på uppdrag

Regeringen vill utreda hur en nationell alarmeringsfunktion ska fungera för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.

Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården samt den nationella alarmeringsfunktionen ska kunna dela information med varandra för att säkerställa säkra hjälpinsatser vid hotfulla eller våldsamma situationer.

– Det är allvarligt att det förekommer hot och våld mot polis, […]

Av |21 juli, 2017|Nyheter|

Fler ska lockas bli specialistsjuksköterska

Kenth Nauclér, ordförande för Röda korsets högskola ska, på regeringens uppdrag, se över utbildningen till specialistsjuksköterska, och hur det ska gå att öka yrkets attraktivitet.

Andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare har minskat i flera år, samtidigt som behovet av specialistsjuksköterskor ökar på grund av en växande och åldrande befolkning. Och nya arbetssätt i vården innebär att specialistsjuksköterskans […]