Mord ska leda till livstid

Redan 2014 försökte regering och riksdag införa livstidsstraff som det normala vid mord. Men den nya lagen åstadkom ingen förändring. Nu görs ett nytt försök, baserat på ett förslag från en utredare, att få det att (nästan) alltid leda till livstids fängelse för begånget mord.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har tagit emot […]

Av |31 augusti, 2017|Nyheter|

622 miljarder kronor investeras i nationella transportsystemet

100 miljarder kronor mer än under innevarande planperiod vill Trafikverket satsa på utveckling av det nationella transportsystemet. Förslaget landar på satsningar för 622,5 miljarder kronor under åren 2018-2029.

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet överlämnades under torsdagen av Trafikverkets chef Lena Erixon till nye infrastrukturministern Tomas Eneroth (S), som nu skickar ut planen […]

Av |31 augusti, 2017|Nyheter|

Stigande pris på jordbruksmark

Priset på svensk jordbruksmark har stigit med i snitt tre procent, men minskat i Skåne och Halland, enligt Sveriges officiella statistik förmedlad av Jordbruksverket.

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt tre procent till 75.000 kronor mellan 2015 och 2016. Mellan samma år ökade även det genomsnittliga priset på betesmark med […]

Av |31 augusti, 2017|Nyheter|

Legitimation för kuratorer

Regeringen föreslår att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården införs den 1 januari 2019.

Förslaget innebär att kuratorer i privat hälso- och sjukvård omfattas av skyldigheten att föra journal. Det innebär en stärkt patientsäkerhet för alla de patienter som har kontakt med en kurator och bidrar till en ökad kvalitet i vården. För […]

Skolungdomar får chans till gratis kollektivtrafik på sommarlov

Regeringspartierna S och MP har kommit överens med Vänsterpartiet om att spendera 350 miljoner kronor per år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven.

Alla skolungdomar, oavsett vilken ekonomisk situation de befinner sig i, ska kunna ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter under sommarloven. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen ett treårigt statligt […]

Av |31 augusti, 2017|Nyheter|

Utflyttade myndigheter ger 500 nya jobb

Regeringen vill flytta ut sju myndigheter, eller delar av myndigheter, från Stockholm till andra delar i landet. Det handlar om 500 arbetstillfällen.

Tre myndigheter; E-hälsomyndigheten, Fastighetsinspektionen och myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd; har redan tidigare flyttats till Kalmar, Karlstad och Skellefteå.

Enligt det nya förslaget ska delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm, Polarforskningssekretariatet till Luleå, Myndigheten för […]

Stämningsläget i svensk ekonomi fortsatt ljusare än normalt

Stämningsläget i svensk ekonomi fortsätter att vara ljusare än normalt, även om Konjunkturinstitutets barometerindikator föll något från juli till augusti.

Barometerindikatorn föll från 112,3 i juli till 110,7 i augusti. Värdet överstiger dock fortsatt 110, vilket indikerar ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

Den främsta orsaken till nedgången i barometerindikatorn är tillverkningsindustrin vars […]

Av |30 augusti, 2017|Nyheter|

Slutfiskat av ål i Östersjön

EU-kommissionen har föreslagit nya fiskekvoter för Östersjön och vill nu ha ett totalstopp för ålfiske till havs.

Många ålar som växer upp i i Östersjön blir honor och om dessa inte tillåts simma tillbaka till Sargassohavet för att föröka sig har arten ingen chans. Kommissionen har valt att börja med Östersjön eftersom de ålar som […]

Av |30 augusti, 2017|Nyheter|

Två framgångsrika ambassader prisbelönta av UD

Den svenska beskickningen i New Delhi har av utrikesdepartementet utnämnts till Årets främjarambassad och ambassaden i Singapore fick under tisdagen av handelsminister Ann Linde ta emot priset Årets främjarprojekt.

Varje år uppmärksammar Utrikesdepartementet de utlandsmyndigheter som lyckats särskilt väl i sitt främjandearbete. Årets vinnare är ambassaderna i New Delhi och Singapore och EU- och […]

Av |29 augusti, 2017|Nyheter|

Fler strandnära bostäder blir möjliga på landsbygden

Allt fler dispenser från strandskyddet ska möjliggöra ökat byggande nära vattnet och därmed starkare landsbygdsutveckling. Förslaget från Naturvårdsverket vinner regeringens gillande.

– Jag hoppas att det här leder till att systemet med LIS kan fungera bättre och bidra till en positiv utveckling på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Reglerna om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) […]

Av |29 augusti, 2017|Nyheter|