Kvinnornas inkomster ökar snabbare än männens

Männens inkomster steg med tio procent mellan åren 2011 och 2016. Utfallet för kvinnorna blev dock betydligt bättre: 15 procent. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Men inkomstskillnaden mellan könen är fortfarande markant.

Under den uppmätta femårsperioden steg inkomsterna totalt sett med 13 procent. Medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2016, för personer 20 […]

Av |29 september, 2017|Nyheter|

Lönerna steg med 2,6 procent

Lönerna har ökat med 2,6 procent senaste året. Arbetskraftsbristen kommer troligen att leda till stigande löneökningstakt. Den bedömningen gör Medlingsinstitutet i en ny prognos.

– Mycket tyder på att löneökningstakten har tilltagit något sedan april i år. Tydligast är detta i kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig […]

Av |29 september, 2017|Nyheter|

Landsting och kommuner ska enas om bostadsbyggandet

Först ska Boverket tala om hur många nya bostäder som behöver byggas i hela landet och fördelar dessa länsvis. Sedan får landstingen i uppdrag att i göra upp med länets kommuner om hur många var och en ska bygga. Det föreslår regeringens utredare i betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet.

Bostadsminister Peter Eriksson har fått […]

Av |29 september, 2017|Nyheter|

Polisen har inte lyckats bli bättre på att utreda brott

Den nya polisorganisationen har inte lyckats vända den negativa utvecklingen inom utredningsverksamheten, konstaterar Statskontoret.

Ett viktigt skäl för att ombilda Polisen till en sammanhållen myndighet var att utredningsverksamheten under flera år haft en negativ resultatutveckling.

De åtgärder som Polisen har genomfört kopplat till omorganisationen har hittills inte påverkat resultaten men det är för tidigt att bedöma […]

Av |29 september, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Ny DNA-teknik löser de svåraste fallen

Rättsmedicinalverket har nu, som ett av de första rättsgenetiska laboratorierna i Europa, börjat använda en ny avancerad DNA-teknik för att lösa de svåraste fallen kring faderskap och identifiering av avlidna.

I vissa faderskapsfall har det tidigare varit svårt att med DNA-prov skilja nära släktskap som till exempel far eller farbror. Den nya tekniken innebär att […]

Av |29 september, 2017|Nyheter, Rättsväsen|

Mer insyn i partiers ekonomi

Regeringen föreslår ökad insyn i partiers finansiering. Varje parti och varje ledamot på central, regional och lokal nivå ska redovisa sin verksamhet. Det blir också förbjudet att ta emot anonyma bidrag.

Genom den nya lagen utökas kravet på intäktsredovisning till att gälla även för partier på regional och lokal nivå och för sidoorganisationer till partier. […]

Av |29 september, 2017|Demokrati, Nyheter|

Internationella valutafonden öser lovord över svensk ekonomi

Sveriges tillväxt är robust och väntas fortsätta. Takten som nya jobb skapas är remarkabel. De offentliga finanserna går med överskott. Sveriges finanspolitiska inriktning är fortsatt sund. Dessa lovord kommer från Internationella valutafonden, IMF, i den den nu framlagda 2017 års utvärdering av den svenska ekonomin.

– Mycket positivt att vi ser ett fortsatt starkt internationellt stöd […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|

Frihandelsavtal EU – Sydkorea har gynnat svensk export

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea har gett Sverige kraftig draghjälp. Exporten till Sydkorea har ökat med 70 procent sedan frihandelsavtalet trädde i kraft för sex år sedan. 2.000 svenska företag säljer till Sydkorea, som nu är Sveriges tredje största exportmarknad i Asien.

EU- och handelsminister Ann Linde (S) har just återvänt från förra veckans besök […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|

Maria Ågren avskedas från Regeringskansliet

Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren förlorar nu även sin lön och tjänst i Regeringskansliet. Statens ansvarsnämnd har beslutat att avskeda henne därför att hon ”grovt åsidosatt sina åliggande mot regeringen”.

När Maria Ågren tvingades avgå som chef för Transportstyrelsen förflyttades hon till Regeringskansliet där hon fick behålla sin generaldirektörstitel och lön. Det är den sedvanliga […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|

Trots lägre skatteintäkter ökade statens budgetöverskott

Visserligen var statens skatteintäkter lägre i augusti i år jämfört med samma månad i fjol, men det blev ändå ett större budgetöverskott, 39,1 miljarder kronor, tack vare att utgifterna sjönk ännu mer. Det rapporterar Ekonomistyrningsverket.

Budgetsaldot är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016.

De totala inkomsterna i statens budget blev 84,8 miljarder kronor i […]

Av |28 september, 2017|Nyheter|